Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 18. desember 2018

Øktplan IL Bever'n skiskyting 11-12 år


Navn: Ingvild Tronstad Andersen
Dato: 18.12.2018
Tid: 18:00-19:15
Målgruppe: 11-12 år. Utøvere som har drevet med skiskyting i 2-3 år. Utøverne skyter på små blinker, og begynner å prøve seg på å skyte med reim.
Antall: 4 stk.
Sted: Bevergrenda
Hovedmål for økta: Utøverne skal bruke konkurranseløsningen i hver serie.
Delmål:
Ferdighetsmål: Utøverne får øvd på en konkurranseløsning som gjør dem til en bedre skytter i konkurransesammenheng.
Kunnskapsmål: Utøverne får kunnskap om hva en konkurranseløsning er, og eksempler på dette.
Holdningsmål: Utøveren er motivert til å prøve å øve på de arbeidsoppgavene han/hun får underveis i økta.

Utstyr: Våpen, ski, staver, matte, skudd osv.
 
Siden de fleste utøverne ikke var på forrige trening har jeg fokus på mye av det samme som sist trening.
Tid
Hva
Hvorfor
Kommentar/metode
20 min
Introduksjon av økta
Presentere økta kort, og hva vi skal ha fokus på denne økta. Forklare kort hva som er ekstra viktig å ha fokus på når det er skyting med ski på beina.

Oppvarming

Innskyting
-3 serier på papp
-Gå en runde på ski i lysløypa på ca. 5 min før første serie
-De to andre rundene er rundt på banen.
-Vi går fram og ser på treffbildet. Jeg skal hjelpe dem med å avgjøre hva de skal skru, men de skal komme med forslag selv først.

Hvorfor vi varmer opp:
-Forebygge skader
-Øke presentasjonsevnen både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Innskyting
-For at treffbildet skal havne midt i blinken når man trekker av midt i blinken.
-Når utøverne er med på å vurdere innskyting, lærer dem hvor mye det de skrur har å si for treffbildet.
Vis og forklar

Være tydelig på at når de skal skyte er det fokus på skyting fra et bestemt punkt før standplass. Når beskjeder gis, skjer det ved stolpen. De står ovenfor meg.

Må gjøre dem oppmerksom på at det er pratetempo. Minne dem på det hver runde siden de er dårlige på dette.

For hele økta:
Være nøye med sikkerheten. Kommanderer at magasinet skal ut og i magasinholderen, sluttstykket skal bak, og utøverne skal stå bak matta før vi skal gå frem og se på blinken. Vi går ut på siden av standplass.
50 min
Hoveddel

Hinderløype - kombinasjonstrening
-4 serier på metall
-En runde i hinderløypa for hver skyting.
-Rolig tempo

Tomannsstafett
-To etapper hver med en skyting før veksling: runde-skyting-veksle
-Skyting skjer på metall
-For hver bom går man en runde rundt to kjegler som strafferunde.
-Veksling skjer ved stolpen.
-Runda er en runde på banen.
-Stafetten gjør vi to ganger med samme lag.


Hinderløype – kombinasjonstrening
Utøverne får variasjon i tiden de bruker på ski mellom skytingene. Hinderløype er en morsom aktivitet, og øker ferdighetene på det skitekniske.

Tomannsstafett
Staffet er konkurranse/lek som barna synes er kjempegøy. Skyting på metall skaper en ekstra spenning, noe vi har i konkurranse. Det blir altså mer konkurranselik trening. De får også kjent på høyt spenningsnivå når de konkurrerer mot noen andre.
Forklare

Hinderløype – kombinasjonstrening
Utøverne er med på å lage hinderløype. Vi bruker det vi finner av passende utstyr.

Vi har fokus på individuell konkurranseløsning hele økta. Innretning, frys blink, ettertrekk og ettersikting er ordene som blir brukt av utøverne.
5 min
Avslutning
Høre med utøverne om hva de syntes om økta, og hva de lærte.
Vi tøyer for å korte ned på restitusjonstiden.


Får å få et innblikk i hva de syns. Hva likte de? Hva likte de ikke?
Vis og forklar

1 kommentar:

  1. Syns økta gikk veldig bra. En trening som utøverne syns var mer gøy enn vanlig. Hadde planlagt først hinderløype og så stafett med runder på banen. Skjønner ikke helt hva jeg har tenkt da, for stafetten må selvfølgelig da foregå i hinderløypa. Dette syns utøverne var veldig gøy. For de utøverne som trenger litt mer øving før man går over til små blinker, fikk nå skyte på store blinker. Det hjalp på smilet, men jeg er usikker på om det gjør utøveren mer nøye på det den skal jobbe med på standplass. Men jeg ville ikke mase like mye på det i dag, og ha fokus på at stafett er gøy.

    SvarSlett