Aktive Lokalsamfunn

mandag 17. desember 2018


LEKSJON 6.  - Skiskytterskole

Avslutning - oppsummering
PRAKSIS I KLUBB - Svene IL
DATO: Mandag 17.12.2018
OPPMØTE: 19:00, Stevningsmogen standplass
TRENERE: Nora Berget og Maren Aaserud
KLASSE: 3.klasse og eldre.


Utstyr: Ski, våpen, kikkert, bukker
MÅLGRUPPE:
Målgruppen for økta er delvis uerfarne og litt mer erfarne skiskyttere. Noen har startet i år, mens andre har drevet med skiskyting en sesong. Derfor er det viktig å se alle og huske at det er ulike nivåer. 

MÅL FOR ØKTA:
Morsom, motiverende og inspirerende økt før jul. Sånn at de skal få en fin avslutning på treningene og være motiverte etter jul.

DELMÅL:
Sosialt mål: God stemning før jul. Gruppen kan bestå av utøvere fra ulike klasser, og alle vil nok ikke være kjent, derfor er det viktig.
Holdningsmål: Treneren forventer engasjerte, samarbeidsvillige og utforskende utøvere.
Ferdighetsmål: Sette sammen alle momentene vi har gått gjennom i løpet av høsten.
Kunnskapsmål: Gjennomføre en mest mulig konkurranse lik trening.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/ KOMMENTAR


KLARGJØRING FØR FØRSTE ØKT:
Hente ut våpen, kikkert og skudd.


5 min
Oppmøte
Samle utøverne og foreldrene, og ønske de velkommen til økt.

Prestasjon av trenere, utøvere, repetisjon og dagens økt
Samle utøverne og foreldrene, og ønske de velkommen til økt. Sier hei og forklarer dagens tema, som er standplassdrill. Foreldrene kan hente matter og bukker.
Vi trenere forteller våre navn. Utøverne forteller sitt navn. Spørre hva de husker fra sist. Fortelle nærmere om fokuset på økta i dag. Men først skal vi starte med litt lek
Vi starter med å samle alle, siden at alle får en følelse av hvem som er med på økta. Vi får foreldrene til å gjøre jobben med å klargjøre utstyr, så har de noe å gjøre, samtidig som vi slepper å gjøre det før økt.


Vi snakker kort om oss selv og navnet på utøverne for å skape samhold i gruppen. Vi repeterer hva vi gjorde sist, for det er ved å repetere man lærer. Vi tydeliggjøre fokuset for i dag, så de vet hva de kan vente seg.
Snakke og forklare.
15min
Oppvarming – Lek

G-del:
1. Hermegåsa

S-del:
2. Gå på rekke

1. Leken foregår innenfor et avgrenset område. Det starter med at alle skal herme etter 1 person. Utøverne trenger ikke å gå på rekke etter personen, men må gjøre samme bevegelse som personen de hermer etter. Vi bytter på så alle blir hermet etter.

2. Utøverne går på rekke først 2 og 2 sammen. De holder den foran p hofta og skal sammen samarbeide om å skøyte. Til slutt prøver alle å gå på en rekke. Leken kan gjøres om til en stafett dersom vi ser at dette passer seg.

Begge lekene er uten staver.
Ved å leke først blir de varme og får mer motivasjon til det som kommer videre i økta.

Hermegåsa går man på ski og bruker de store muskelgruppene. Siden vi ikke går på rekke kan de justere tempoet etter eget behov. Regner derfor med at dette vil foregår i forholdsvis rolig tempo.

Ved samarbeids øvelsen krever det noe teknikk, og dette vil da være en mer spesifikk del av oppvarmingen rettet mot ski.


Metode: vise og forklar

30 min
Hoveddel:

Felles innskyting
2 serier

Rolig kombinasjon


Felles innskyting: Maren gir hver enkelt en papp skive, og utøverne skyter inn på kommando. De går bak til Maren som ser i kikkerten, og spør om det evt er noe de må skru. Jeg hjelper de emd skyting og å evt. Skru. Når de er ferdige samles vi til at jeg skal forklare rolig komben.

Rolig kombinasjon: De går runder i eget tempo og kommer inn til skyting og skyter på metall. Ut i fra hvor godt de har fokus og prøver så godt de kan får de pepperkake i belønning siden det er siste gangen.Velger å ha felles innskyting for å skape samhold i gruppen, selvom det kan bli noe venting av det.

Rolig kombinasjon så de selv kan velge hva de vil fokusere på ut i fra det vi har gått gjennom i løpet av alle treningene.
De blir belønnet ut i fra innsats så vi lærer dem at tankesettet bør være lærende, og ikke låst.
Vise og forklar
10
Hoveddel:
Stafett

Liten stafett. 2 og 2 sammen. Maren bli med på det ene laget hvis det er behov. Vi lager en liten runde, men stafetten går mest på skytingen. Dersom man bommer må man ta 3 pushups per bom. 2 runder per pers.

Lag følelse og litt gøy i treningen. Siden treningen i dag skulle være konkurranse lik.
Snakke og forklare, mens vi veileder.
5 min
Avslutning:

Utøverne går en liten runde.

Rydde matter og si takk for i dag og ønsker GOD JUL!

Vi spør om foreldrene kan hjelpe med å ta inn matter og bukkene.

Utøverne går en liten runde for å roe ned.
Snakke og forklare
2 kommentarer:

  1. Nora var hovedtrener denne gangen også, så hun var den som hadde hovedansvaret for økta. Jeg hadde på meg ski og gikk mer med barna og hjalp dem med å se på skiteknikken og var med å lekte under oppvarminga. Jeg synes det kan være mye bråk, og det er ikke alltid like lett å få oppmerksomheten til alle. Vi prøvde å si ifra og være litt strenge, og det hjalp litt, men vi kunne vært enda strengere for å vise at det er vi som bestemmer.

    Barna jobbet alikvel bra, og siden det var siste trening før juleferien, så hadde vi tatt med litt godteri, så når de hadde jobbet bra og holdt et godt fokus fikk de en belønning for det. Dette hjalp og de jobbet velidg bra når de skjønte at det belønnet seg.

    Alt i alt synes jeg økta gikk ganske bra, men at vi kan jobbe enda mer med å være strenge og bestemte når det gjelder å høre på oss når vi snakker og at vi gjør oppgavene ordentlig.

    SvarSlett
  2. Siste trening for i år. Vi startet med lek. Det gikk fint, men merker at noen av guttene har blitt mer varme i trøye, og prøver å komme med forslag til hva de heller vi gjøre, og er ikke så flinke til å være stille når man skal. Underveis i leken måtte jeg stoppe opp å samle utøverne, og være litt streng, og måtte si at de ikke kunne gå utenfor løypa. Da ble de mer stille, men begynner for å snakke når det oppstår situasjoner hvor man må vente på hverandre. Hadde både innskyting og en skyting tilslutt felles. Det er vanskelig for da må man vente på hverandre, og da mister jeg fort konsentrasjonen deres. Syns delen vi hadde med rolig komb gikk fint. Da gikk det i sitt eget tempo, og siden det var siste gangen belønt vi innsatsen deres med juleskum. Dette var en virkelig motivasjon for utøverne haha. Fin avslutning hvor vi avsluttet med heiarop!

    SvarSlett