Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 18. desember 2018

Periode refleksjon, Langrenn 11-12 år


Mine hovedmål for treningen var å skape et trygt miljø for læring og at gruppen har det gøy, samtidig som de lærer noe/trener. Jeg delte høsten inn i tre ulike «faser». I starten var det mye fokus å bli kjent med gruppa og lære meg alle navnene, deretter begynte jeg å utfordre den aerobe kapasiteten med tyngre økter og til slutt var det fokus på å bli vant til å gå på ski. I planen så hadde jeg tenkt å ha flere økter på ski, men dette passet ikke med været. Hver økt inneholdt mye leker og stafetter, siden jeg føler at gruppa responderer veldig positivt til dette så lenge jeg varierer. Jeg tenker at framover kan jeg prøve å gjøre noen variasjoner på øktene, og ha litt mindre fokus på lek enn hva jeg har hatt til nå, men motivasjon er fortsatt en viktig del at treningen. Underveis har jeg gjort mange endringer, både i økta og i periodeplanen. Den største endringen var at det ikke ble snøføre før midten av desember. Derfor så ble det flere økter på barmark, og da rakk jeg ikke å så fokusere så mye teknikktrening og utholdenhet på ski som jeg hadde tenkt. Underveis i perioden har jeg blitt mer trygg i rollen og klarer å håndtere utfordringer bedre. I starten var det oftere at gruppa ikke alltid klarte å følge med eller gjøre det vi skulle. Mens jeg ble tryggere ble jeg også tydeligere. Framover vil jeg ha fokus på dette slik at jeg kan få enda bedre  kontakt og kontroll på gruppa, slik at jeg kan bli en bedre trener. Jeg synes den intensitetsforskjellen jeg har hatt i denne perioden har fungert veldig bra, og ønsker å forsete med dette i neste periode. Jeg føler at jeg har klart å oppnå målet for perioden, men vil framover fokusere mer på læringsbiten. Derfor skal jeg i den neste perioden å ha mer fokus på teknikk og ha økter som utfordrer utøverne slik at de kan utvikle seg mer.
Alt i alt så er jeg veldig fornøyd med gruppa 11-12 år, og jeg føler meg nå trygg på gruppa og i lederrollen.

Noen stikkord for planlegging av neste periode:
-          Fokus på teknikk og aerob utholdenhet
-          Bli en mer tydelig leder
-          Variasjon for motivasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar