Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 5. desember 2017

Raumyr SFO, uke 48


Idun Grønli
Hvor: Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Mål for økta: forbedre barnas koordinasjon gjennom lek og øvelser på benk
Utstyr: benker, "haler", en vestTid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
Bruker 3 – 5 minutter.
Oppstart. Samler alle barna i midtsirkelen og forklarer hva vi skal gjøre. Bruker kort tid på dette da det som regel er en god del forsinket.
Klapper den rytmen vi har blitt enige om, og vi samles i midten. Går eventuelt over de «reglene» om de ikke klarer å sitte i ro eller være stille.
Jeg synes det er en fin måte å få hilst på alle sammen og få satt grunnlaget for økta. Her sier jeg ifra om mine forventinger, og de vet da hva de må forholde seg til.
Her snakker jeg kun til de.
8 min
Generell del
Nappe hale


Alle får en «hale» hver, og jeg deler inn hallen i et litt mindre område. Om å gjøre å fange så mange haler som mulig av de andre elevene, den som sitter igjen med flest haler har «vunnet».
Vi varmer opp for å øke motivasjonen, øke prestasjonsevnen fysisk og psykisk, omstille kroppen fra hvile til arbeid. Oppvarming forebygger også skader.Gruppa mi har mange forskjellige behov å ta hensyn til, så om dette ikke funker helt, bytter jeg med nappe hale.
Vis og forklar.
Barna kan som regel disse lekene, så det er ikke alltid jeg trenger å bruke metodene like mye – men i utgangspunktet, tenkt at de ikke vet hvordan leken fungerer, velger jeg vis og forklar.
12 min
Spesiell del

Streksisten er en veldig lett, men morsom variant av vanlig sisten. Jeg starter med å gi en ansvaret for å «ha den», og den skal prøve å ta de andre – men man kan kun gå på strekene rundt om i hallen. Om man tråkker utenfor må man gå til siden og gjøre en av tre øvelser: 1. Fem froskehopp, 2. Fem spensthopp eller 3. fem høye kneløft på stedet. Blir man tatt har man den. Den som har den får en vest, og den skal gis videre til den som blir tatt.


12 min
12 min
Hoveddel
Benkøvelser.Tvekamp
Jeg setter ut flere benker (overfor hverandre), og deler gruppa inn i to. Den ene gruppa skal stå bak den ene raden med benker, den andre bak den andre raden. Så skal vi gjøre ulike øvelser på benkene.
1.      Gå vanlig over (på den vanlige siden av benken).
Gjentar dette om det skulle være behov.
2.      Går baklengs.
3.      Gå vanlig rett fram, men med øynene lukket.
4.      Gå vanlig baklengs, men øynene lukket.
5.      Hinke over benken.
6.      Prøve (om de tør) å hinke baklengs.
7.      Gå i piruetter over benken.


Denne leken/øvelsen går både på hurtighet og reaksjonsevne. Jeg deler gruppa i to, og deler de inn i nummer (fra 1 og oppover) – det vil si at jeg får to grupper, og det er to stykker med samme nummer. Gruppene blir plassert med god avstand fra hverandre på en linje, og i midten mellom de skal det ligge en gjenstand (en ball eller ertepose e.l.). Når jeg roper ut et nummer må de som har det nummeret løpe, det vil si at to stykker løper (en fra hver gruppe). Om å gjøre å få tak i gjenstanden i midten.
Benkøvelser er vanlig å bruke som koordinasjonstrening, og jeg legger fokuset på å gjøre det morsomt og interessant, og legger også opp til at alle skal føle mestring. Jeg følger hele tiden med og hjelper de som sliter eller ikke tør helt.
Jeg velger å bruke denne leken igjen, men endrer på at ballen skal ligge på bakken – nå skal den ligge på toppen av en bukk. Denne går på reaksjonsevne og også det å koordinere løping og det å skulle fange ballen.


Vise og forklar.
Vis og forklar.5 min
Avslutning
Samler alle sammen i midten av salen og spør om hvordan de synes økta har vært. Sier også ifra om ting jeg synes har vært bra og ikke fullt så bra.
Gjør dette for å vite litt om hvordan de føler det er, og i tillegg gjøre de mer trygge på at de kan si hva de mener.


1 kommentar:

  1. Dette ble den siste økta jeg hadde før jul, da jeg var syk (derav mangel av planer), og den gikk egentlig veldig bra, men jeg sleit litt med å få styr på de, da jeg ikke hadde så mye energi og ikke klarte å snakke så høyt, og de trenger at jeg sier litt godt ifra. Økta gikk veldig fort, og de har lært seg å komme fra mat litt fortere, så vi fikk enda litt mer tid. Vi lekte tarzan-sisten da de har klart å følge med og gjøre som de skal, og de likte det veldig godt. De var flinke til å finne fram og rydde utstyr, og de blir flinkere på å akseptere at de har blitt "tatt". Jeg tenker å fortsette litt med koordinasjon, i alle fall den første økta, og prøver meg litt på hurtighet og reaksjonsøvelser. Jeg er litt redd for å bruke styrke, da gruppa er så variert og har mange forutsetninger.

    SvarSlett