Aktive Lokalsamfunn

mandag 18. desember 2017

ØKTPLAN – Skiskyting, IL Bevern
PRAKSIS UTE I KLUBB
Navn: Emil Andre Breivik
Dato – 18.12.17                        Tid –18-19                           Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Emil Andre Breivik
Hjelpetrener: Henrik Andre Larsen


Oppmøte: 17:45
Målgruppe – Målgruppen for økta er barn i 10-12 års alderen. Det er en liten gruppe på rundt 5-10 stk. der de ikke har konkurrert veldig mye, og erfaringen er derfor minimal. Jeg vil si de er over gjennomsnittet fysisk i sin alder, og er villige til å ha det gøy og bli gode i skiskyting.
Hensikt/mål for økta: - gjennomføre et bedre avtrekk enn før.
DELMÅL:
Sosialt mål: barna skal gjennom lag bli bedre kjent med hverandre.
Holdningsmål: treneren kan forvente at barna møter opp uthvilt og motivert for treningen
Ferdighetsmål: barna vil kjenne mestring av at et godt avtrekk gir belønning
Kunnskapsmål: lære viktigheten av et godt avtrekk og vite hva det innebærer.
TID
HVA
HVORDAN               
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås


INTRODUKSJON
Gå kjapt igjennom avtrekksfasen og opplyser i korte trekk viktigheten rundt den riktige stillingen.


INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang.
·        15 skudd samme blink.
·        Gi tilbakemeldinger.
·        går på ski rundt banen imellom – unngå å bli kalde.

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden).
Gir individuelle tilbake meldinger.

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald.
Sammen med henrik

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Forklare

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv. Viser skyteteknikk osv. ved våpen. Forklarer /oppgave styrt.


Går frem og veileder,
Gir skrumeldinger, eventuelt tilbakemeldinger (kjente du den? Osv). Analysere smått.
30 min
HOVEDDEL

10 enkeltskudd på metall:
·        10 runder (veldig korte)
·        10 metall blinker (trekker opp for hver gang)
·        Totalt 2 serier
15 min.

Forsmak av neste øvelse:
Alle legger seg ned i stilling og klikker mens jeg og Henrik går rundt og ser.
5 min.
Partneravtrekk:
Partner trekker av mens den andre skyter. 5 skudd hver. Skyter på papp, kanskje en på metall om vi rekker.
5 min.


Om vi rekker tilslutt:
Stafett med eller uten skyting- spør dem siden det er siste trening før jul.

Med skyting: - kort runde- skyte- strafferunde- veksle.

Uten skyting: - sette opp kjegler på fotballbanen som runding

     


·       

.
·        

Hvordan:
Enkelt skudd.
Utøverne går kort runde, skyter 10 enkelt skudd metall.
Bytter magasin mellom hver gang. Fokus på avtrekket.


Slår seg sammen to og to. den ene legger seg ned og sikter i midten og puster eks. to klare pust da den andre trekker av veldig følsomt.


Vanlig stafett som vi har gjennomført før. To og to eller tre og tre, ser an gruppa.

For å få mange repetisjoner på den første delen av skytingen der avtrekket er den avgjørende biten.


For å forstå og øve på «det perfekte avtrekk».

Da må den som trekker av kun stole på det ene han gjør- avtrekk.

Fordi det er en «kjedelig» økt i forkant, og barna trenger kanskje en oppvåkning og glede seg til neste økt etter jul.


Forklare.
Henrik står før skyting og påpeker avtrekket.


Vise og forklare med henrik.
5 min
AVSLUTNING
Gå gjennom momentene som vi har gjennomgått- spørre om de føler de har blitt bedre på avtrekk.

Visitering til slutt.Jeg og Henrik går gjennom alle våpen


For sikkerheten da kammeret og alle magasin ikke skal inneholde skudd.
Vise og forklare

1 kommentar:

  1. økta var preget av at det bare var 4 utøvere. det er ulikt nivå på utøverne så det oppstår en god del ventetid, men vi prøver å få til noen lekaktiviteter for å holde dem i gang. jeg merket at motivasjonen og fokuset for å treffe blinken ikke var tilstede hos alle, og derfor valgte jeg å kjøre stafetten uten skyting, fordi det krever sitt for å fokusere på hvert skudd. jeg tar med meg at parøvelsen var positiv der de er avhengig av å holde mitt i blinken og trekke av kontrollert, barna virket å like den øvelsen godt.
    ellers fornøyd med opplegget

    SvarSlett