Aktive Lokalsamfunn

mandag 4. desember 2017


Øktplan IL Bevern Langrenn 6-8år

 

Navn: Aurora Moholth
Dato: 05.12.2017
Tid: 18:00-19:00
Målgruppe: 6-8år gamle gutter og jenter
Antall: 15-20 utøvere
 
Mål: Bli tryggere på ski og forbedre øye-fot koordinasjonen.
Ferdighetsmål: Forbedre teknikken i svinger.
Kunnskapsmål: Lære å svinge på ski.
Sosialt mål: Utøverne skal ha det gøy og være hyggelig mot hverandre.
Hjelpetrenere:
Peder Kjørsvik og Silje Holm Johannesen, Olav Lund
Utstyr: 18-20 kjegler

 

Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-        Generell del
Alle går på ski på en linje etter en av hjelpetrenerne fra lokalet til banen.
De første som kommer til banen skal gå en runde rundt banen.
 
 
  10 min
Ape-metoden
-Øke motivasjonen
-Forebygge skader
-Samspillet mellom nerver og muskler blir forbedret
-Øke konsentrasjons-evnen
OPPVARMING
-        Spesiell del
Stiv heks uten staver
-Alle går rundt i et avgrenset område.
-Jeg velger to til å være heks.
-Heksen skal ta de andre og når de er tatt må de stå med beina fra hverandre helt til noen går imellom beina. Da er man fri igjen.
12 min
 
 
Vise-forklare metoden
-Nerve-impulsene går raskere
HOVEDDEL
 
 
 
 
 
 
 
 
Stafett
Jeg deler inn i 3-4 på hvert lag og setter ut tre kjegler etter hverandre med ca. 10 meters mellomrom til hvert lag.
Vi skal ha tre stafetter med dette. Jeg ser an om noen av stafettene slår an og tar den/de evt. to ganger. Jeg skal vise de hvordan man svinger før vi starter stafettene.
Stafetter
1.     Gå fra den første kjeglen til den andre og gå to runder rundt kjeglen. Gå deretter til den siste kjeglen og tilbake.
2.     Gå fra den første kjeglen til den andre og gå en runde rundt den og deretter gå til den tredje kjeglen og gå en runde rundt den også før man går tilbake til den første.
3.     Jeg flytter de midterste kjeglene nærmere den siste slik at de kan gå et åttetall rundt kjeglene.
Hvis det er mye tid igjen etter stafettene så tar vi hauk og due.
Hauk og due
Vi har en bane som er formet som et rektangel.
-Alle står på den ene siden som duer, utenom to.
-En av de to står på den andre siden og er mor. Den andre er hauk og står i midten.
-moren roper «alle mine duer kom hjem fra fjellet.» og duene svarer «Nei vi tørr ikke» moren spør «hvorfor ikke det?» duene svarer «fordi hauken tar oss» så roper moren «kom allikevel»
-Alle duene løper over også skal hauken prøve å ta så mange som mulig. Alle som blir tatt blir hauker. Når alle er hauker bortsett fra en er leken over.
 
25min
Vise-forklare metoden
-Bli tryggere på ski gjennom lek.
-Lære å svinge på ski slik at det blir lettere å gå på ski.
-Forbedre øye-fot koordinasjonen.
AVSLUTNING
 
Gå tilbake til beverlokalet og tøyer ut.
Uttøying
Riste litt løst før vi tøyer.
Vi skal tøye lett:
Inside lår
Utside lår
Bakside
Bakside arm
Utside arm
Riste litt løs etter vi tøyer.
13 min
Vise-forklare metoden
 -Løsne opp i musklene
-Få blod-gjennomstrømning i musklene.

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar