Aktive Lokalsamfunn

mandag 11. desember 2017

ØKTPLAN – IL BEVERN (Skiskyting)

PRAKSIS UTE I KLUBB
Henrik André Larsen
Dato – 11.12.2017                         Tid – Mandag ettermiddag                         Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Henrik André Larsen


Hjelpetrener: Emil André Breivik
Oppmøte: Klokka 18:00 til 19:00 – hvor utstyr (matte, skiver, osv.) er i orden.
Målgruppe – Mål gruppen for økta er unge skiskyttere i 11-12 års alderen. Dette er en relativt liten gruppe, men totalt lite erfaring med våpen osv. – ettersom de yngste klassene starter i denne alderen. Det fysiske nivået er på den måte høyere. Målgruppen skyter med støtte, og store blinker – noen skyter også med reim og små blink – stor målgruppe.
Hensikt/mål for økta: - Få inn en tydelig og bevisst pusterytme mellom hvert skudd – fryse.
Momenter:
Skyte-momenter: Like mange pust mellom hvert skudd (og før førsteskudd) og skudd kommer kjapt etter frysepunkt
Skiteknikk-moment: Klare å stå stabilt på en og en ski – tyngdeoverføring.
DELMÅL:
Sosialt mål: Barna skal igjennom kombinasjon og morsomme skyteøvelser oppleve mestring og samhold på igjennom treningen.
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Utøveren skal klare å gjennomføre like mange pust mellom hvert skudd, og fyre av skuddet kjapt etter frysepunkt.
Kunnskapsmål: Utøverne skal lære seg viktigheten med god pusterytme og tyngeoverføring.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås

INTRODUKSJON
Går kjapt igjennom dagens økt – snakker kjapt om drill og liggestilling. Fokusområder.

INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang.
·        15 skudd samme blink.
·        Gi tilbakemeldinger.
·        Løper liten runde rundt banen imellom – unngå å bli kalde.

Gjennomfører doktorsisten og hekse-sisten mellom skytingene.


Samler barn og voksne i en ring rundt meg. Forklarer

(Henvender meg til et våpen. Og viser hvordan sluttstykket og magasiner skal være - sikkerhetsregler.)

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden).
Gir individuelle tilbake meldinger.

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald.

Emil organiserer/(egenor-ganisert)
Gjelder alle de tre delene:
·        Skape trygge rammer ovenfor meg og utøvere/foreldre.
·        Gir både utøvere og foreldre et lite «innblikk» i det riktige avtrekket, og stilling. 
·        Innskyting – komme sentralt i skyte stilling.
·        Holde oppe varmen med rolig runder, mellom skytingene.
·        Sosialt, lærer seg om å trykke rolig inn. Andre må ligge helt i ro.
Forklare/vise

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv.

Bruker Emil til vise og forklare.
30 min
HOVEDDEL

2 komb-serier på metall:
(Hinderløype).
·        2 (lange)
·        10 metall blinker (trekker opp for hver gang)
·        Totalt 2 serier

Stafett
2x stafetter
Deler inn i to og to på lag.
Stafett 1:
To runder per utøver – strafferunde (uten staver)
Runde - rundt bane.

Stafett 2:
Omvendt jaktstart: De som tapte starter først, de som vant startet sist.
Kort runder -  med staver – Straffe-runder, 2 skytinger – 2 runder.

Mellom hver skyting –
Gjennomfører en runde rundt kjegler – (bukker) uten staver.

(HARDT)

FORFØLGELSE -EMIL
Utøverne følger Emil på 2 runder. Hvor utøverne går uten staver, alle følger emil, og emil danner en kreativ runde med svinger på banen – teste utøverens balanse og koordinative egenskaper.


Stafett.

To og to på lag. Gjennomfører stafettane hvor den første danner utgangspunktet for den andre.

Foreldre hjelper til å trekke opp – stafettene skal gjennomføres hardt.
Sjekke om barna har spredninger. Eventuelt skrumeldinger.
·       Ut ifra skyte stilling og nivå.
·       Tilbakemeldinger.
·       Sjekke tendenser.
·       Påvirker aerob utholdenheten
·       Gjør Barna oppmerksomme rundt liggestilling.
·       Påpeke pusterytme.

Gjør barna oppmerksomme på hvordan man gjennomfører riktig pusterytme, og at man alltid gjennomfører trykket etter pusterytmen.

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Forklarer /oppgave styrt.

Går igjennom de ulike øvelsene for hver gang. Emil demonstrer runder osv.

Bruker Emil aktivt til å demonstrere løype og hvordan øvelsene gjennomføres.
5 min
AVSLUTNING

Snakke med barna hvordan de syntes økta var – eventuelle spørsmål/ønsker?

Samles sammen med stolpen. Snakker om økta.
Spørsmål om fokusområder osv.  
 Får en liten evaluering av økta. Hva de syntes?

Hva skal jeg gjøre bedre og annerledes neste gang. Eventuelle ønsker.
Vise og forklare1 kommentar:

  1. Bra økt! Det var bare 4 på denne treningen, som gjorde at jeg måtte gjøre om på programmet. Endringene som ble gjort var en kortere type stafett, mer lek og en omvendt jaktstart basert på en lek. Dette fungerte veldig bra og barna ble veldig fornøyd. Jeg oppnådde i høy grad målet mitt. Ettersom det var så få, hadde jeg og emil veldig god tid til å veilede alle og enhver. På denne måten fikk vi fulgt opp på en veldig god måte, og de lærte mye.

    Lite jeg vil gjøre til neste gang. Følte alt gikk som det skulle, selv med en del improvisasjon.

    SvarSlett