Aktive Lokalsamfunn

torsdag 13. mars 2014

Sammen om ungdomsløftet - veien videre

Prosjektet «Sammen om ungdomsløftet» nærmer seg en avslutning. Den praktiske perioden varer frem til påske.

Idrettslinja ved Kongsberg vgs ønsker også å fortsette dette prosjektet kommende år, men ønsker tilbakemelding fra i forhold til hvordan dere vurderer gjennomføringen på prosjektet. Prosjektets arbeids og styringsgruppe vil sammen klubbenes, elevenes og lærernes tilbakemelding lage en prosjektrapport. Denne vil tilgjengeliggjøres for alle på vår blogg når den er sluttført.I anledningen prosjektet har vi opprettet partnerskapsavtaler med 5 av klubbene. Alle involverte klubber i år har fått tilbud om dette. Kommende skoleår vil vi prioritere de klubbene vi har partnerskapsavtaler med. Disse vil bli invitert til et møte i løpet av mai/juni for å planlegge kommende prosjektår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar