Aktive Lokalsamfunn

fredag 31. oktober 2014

Øktplan 28.10.2014

Hei
Dette er øktplanen for 28.10.2014.


ØKTPLAN


NAVN: André Håland                                                                                                              DATO: 28.10.2014

MÅLGRUPPE: Elever på 11-12 år.

TID: 14:30 – 15:30

MÅL FOR ØKTA: Ha det morsomt mens man lærer om grunnprinsipper innenfor basketball.

Ferdighetsmål: Øke tekniske ferdigheter, øye og hånds koordinasjon og rytme i tekniske bevegelser.

Kunnskapsmål: Lære grunnprinsipper innenfor basketball - trippel trussel, skuddbevegelse, layup.

Holdningsmål: Lære å spille med fair play, oppføre seg bra, inkludere alle.

STED: Gamlegrendåsenskole gymsal

UTSTYR: basketballer, stoler

TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor

Oppvarming
10min
Basketballer


Ballbehandling
Trener gjør øvelsene sammen med barna imens han forklarer viktige punkter med øvelsene.
-sprette med høyre
-sprette med venstre
-crossover
-crossover mellom beina

Omsetter kroppen fra hvile til arbeid

Forhindrer skade, øker ballferdigheter


Hoveddel
45min
Basketballer
Stoler

Drible i par


Hestitation til layup
Edderkoppen

Question-game
Bacongame

To og to sammen. Drible mot hverandre
-Hestitation (stoppe litt opp uten å plukke opp ballen), så gå videre forbi med fartsøkning.
Først høyre, så venstre hånd.
-Crossover, fra høyre til venstre hånd, fra venstre til høyre hånd.

To rekker foran hver kurv. En stol står cirka ved albuen (hjørnet på straffen), på begge sider. Drible mot stolen:
-hestitation (forklart over), så gå til kurven og utføre layup.
Gjøre det fra begge sider.
-crossover fra ytterste hånd inn i banen.
Til slutt konkurranse, første mann til 10 treff mellom de to gruppene på hver sin kurv.

Lek der en er edderkopp og står på linjen midt i hallen. Kan bare bevege seg på linjen. De andre skal prøve å komme seg over uten å bli tatt av han/hun som står på linjen. Hvis man blir tatt steller man seg også på linjen.

To og to sammen. Trener står midt på banen. Paret møtes ved treneren. Trener spør et spørsmål til en i paret. Hvis han/hun svarer riktig får han/hun spille angrep mot den andre i paret på en av kurvene.

To grupper, alle fra hvert lag får et nummer. Trener roper ut noen numre, kan være 1 nummer, 2 numre osv. De som har numrene som ble ropt opp skal spille mot hverandre.


Øke tekniske ferdigheter i form av ballkontroll
Øke tekniske ferdigheter og fullføring ved kurven.


En lek som utfordrer både ballferdigheter og forsvarsteknikk da man må slide på linjen i forsvarsposisjon.En morsom lek som utfordrer elevenes 1 mot 1 ferdigheter.

Spilling som skaper forskjellige situasjoner, 1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3 osv.

Avslutning
5min
Bumpball
En rekke foran en kurv. De to forreste har en ball hver. Hvis du scorer for han foran deg er han ute. Når man har scoret gir man ballen til nestemann i rekka og steller seg bakerst.
Øke skuddferdighet, ha det morsomt, nedtrapping fra spillinga.

1 kommentar: