Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 14. oktober 2014

Treningsøkt IL Bever ’n barmark

Hurtighet og utholdenhet

Navn: Odin Tveiten
Dato: 14.10.14

Time: 18.00-19.00

Målgruppe: Elever som er gamle 6-8 år
Antall: 15-20 stk. 
Utstyr: erteposer, ball, kjegler, vester
Klasse: 1-2 trinn.
Sted: Beverlokalet, Bevergrenda
Mål: Øke barnas hurtighet, primært akselerasjon og reaksjon i tillegg til aerob/anaerob utholdenhet.

Ferdighetsmål: Elevenes ferdigheter innen hurtighet skal forbedres i tillegg til å øke den aerobe utholdenheten.

Kunnskapsmål: Elevene skal lære hvorfor man må varme opp og få en innføring i hvordan trening av hurtighet og utholdenhet skal gjøres. De skal forstå øvelsene som er planlagt, slik at ved en senere trening jeg trenger mindre forklaring.

Holdningsmål: Elevene skal oppleve å bli sett og ha gode holdninger til hverandre. Elevene skal samarbeide godt og ha det gøy. De skal innarbeide rutiner for oppvarming og uttøyning.

Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-         Generell del
Løpe rundt fra lokalet til løpebanen og noen runder her
Deretter følger de mine instrukser. Jeg løper i motsatt retning for å vise øvelsene. Øvelsene som skal gjennomføres er:
-         Rolig jogg
-         Høye kneløft
-         Sparke bak
-         Sidelengs
-         Svinge på armene
-         Kjappere jogg
-         Vanlig jogg


5 min
Apemetoden/forklare-metoden

Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader.

Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne

Øke motivasjon


OPPVARMING
-         Spesiell del
Stiv, stokk og stein
Sisten hvor en eller flere har den. Hvis man blir tatt skal den som «har den» si stiv, stokk eller stein. Da må man stå i disse positurene som jeg forklarer.

Alternativ nappe hale
Alle unntatt en får hale og leken går ut på at denne skal nappe de andre sin hale. Deretter tar det ut flere haler slik at det er flere som «har den.» Dermed blir det progresjon i leken.

Stigningsløp
Alle står på linje og vi løper progressivt ca. 100 meter. Deretter går vi tilbake og gjentar dette 2-3 ganger.
10 min 
Vise-Forklare-metoden
Ha det gøy og øke den aerobe utholdenheten i en viss grad
HOVEDDEL
Øvelse 1:
Firkantstafetter: Deles inn i fire lag. Ett lag i hvert hjørne. Løper en runde i firkanten før man veksler. Løpes fire ganger.

Øvelse 2:
Snipp og slapp. Deles inn to og to og sitter på linje. Ropes det snipp skal de på høyre side prøve å ta de på venstre, og motsatt hvis det ropes snapp.

Øvelse 3:
Løpe på signal. Deles inn i fire grupper. Deretter skal man løpe når de reagerer på stimuli som klapp eller fløyte. Så skal de snu seg, legge seg på magen, ryggen og forskjellige øvelser. Løper rolig tilbake etter øvelsen.

Øvelse 4:
Rydde hagen. Deles inn i to lag. Det brukes 10 erteposer på hver side og det er om å gjøre å kaste erteposene over til de andre på ett minutt. Gjentas noen ganger.

Øvelse 5:
Erteposestafett. Deles inn i lag på 3-4 stykker. Får mange erteposer og man skal løpe på en avstand på ca. 50 meter. Når man har lagt over en ertepose, løper man tilbake og veksler. Når alle erteposene er lagt over gjør man det samme tilbake.

Øvelse 6:
Stiv heks. En eller flere har den og hvis man får den skal man stelle seg med beina fra hverandre. For å bli fri må man gå under beina.40 min

Vise-forklare metoden

Påvirke anaerob utholdenhet
Reaksjon- og akselerasjonshurtighet
Reaksjon- og akselerasjonshurtighet


Aerob utholdenhet og hurtighet
Hurtighet
Morsom avslutning.

AVSLUTNING
Uttøyning
Forside lår (Knestrekkeren):
Bakside lår (knebøyeren):


Setemusklatur (hofteleddstrekkeren):
Innoverførende:


5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen.
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe.

Oppsummering
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere


1 kommentar:

  1. Bra plan Odin. Du bør regne mer tid til de ulike øvelser. Med så små barn tar det mye tid å forklare øvelsene og å sette i gang aktiviteten. Oppvarming generell del tar mer enn 5min i praksis.

    Du burde redusere antall øvelser også slik at du prioriterer aktivitet. Små barn bruker mye tid for å forstå øvelsen. Hvis du har mange øvelser, blir det mye tid stille uaktiv. Det bør helst unngås. Du kan vel ha flere alternativ aktiviteter slik at du kan bytte aktivitet hvis din planlagt aktivitet ikke funker som planlagt.

    SvarSlett