Aktive Lokalsamfunn

torsdag 23. oktober 2014

øktplan 29.10.14

hei,
her er øktplanen min for økten onsdag 29.10ØKTPLAN
Basketball for unge


NAVN: Pål Magnus Østern                                                                                                   DATO:15.10.14

Målgruppe: elever på 10 og 11 år

Mål for økta: ha det morsomt, få gode holdninger mot andre og lære grunnleggende prinsipper i basketball
Ferdighetsmål: Øke tekniske ferdigheter, øye-hånd koordinasjon og rytme i tekniske bevegelser.
Kunnskapsmål: lære grunnprinsippene innen basketball. Posisjonering, forsvar, angrep og trippel trussel.
Holdningsmål: Fair-play, oppføre seg bra mot alle andre. Inkludere alle.
UTSTYR: ball, mål

TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
Treningsmetode
Oppvarming:
10 minBallhandling

Trener gjør øvelsene sammen med barna imens han forklarer viktige punkter med øvelsene.

-          Sprette, høyre
-          Sprette, venstre
-          Crossover
-          Sprette mens man setter seg ned
-          Crossover mellom bena
-          Sprette mens man legger seg ned
Omsetter kroppen fra hvile til arbeid

Forhindrer skade.
Øker ballferdigheter

Gjør seg klar til hoveddelen. Øker intensitet.
Apemetode med forklaring av viktige punkter
Hoveddel:
45 minutterLayup rekke

Skuddrekke
spilling


Deler gruppen i to, hver gruppe på sin egen kurv. To rekker venstre og høyre. Viktig med trippel trussel. Og en to hopp rekke.


To grupper. Fire spots. Først øver på formskyting, så konkurranse mellom gruppene. Første mann til 10. Trener forklar utførelsen av skuddbevegelsen. Albue og ved 45 grader.
To lag. To mot to eller tre mot tre. Full-bane (kort) eller på en kurv. Fokus på fair-play, pasninger og trippel trussel.
Økte tekniske ferdigheter, skape en rytme i teknikker. Forbedre skudd nær kurven (lay-up og nærskudd).

Oppleve lagspill
Føle samvær
Ha det morsomt


Oppleve lagspill
Føle samvær
Ha det morsomt

Vise og forklare
Avslutning:
5 min


Bump-ball

En rekke der de første har ballen. Den første som skyter må skåre før personen bak seg skårer. Når en skårer gir man ballen til personen først i køen. Man er ute om personen bak deg skårer før deg.

Øke skuddferdigheter
Ha det artig
Nedtrapping i intensitetsnivå


Vise og forklare


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar