Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 28. oktober 2014

Hei.
Dette er øktplanen for 3. klassingene på Gamlegrendsåsen skole den 28.10.2014

ØKTPLAN

NAVN: Matias Save                                                                                                                        DATO: 28.10.14

SKOLE: Gamlegrendåsen

TID: 15.30 – 16.30

ALDER: 10-11 år

ANTALL: Ca. 20 elever

MÅL FOR ØKTA: Øve inn grunnleggende basketballferdigheter, lære litt regler, ha det moro.

FERDIGHETSMÅL: bedre øye-hånd-koordinasjon i form av ballbehandling, bedre skudd- og pasningsteknikk.

KUNNSKAPSMÅL: lære grunnleggende prinsipper som lay-ups og trippel trussel.

HOLDNINGSMÅL: lære de å vise respekt og spille på en ordentlig måte.

STED: Gamlegrendåsen skole

UTSTYR: Basketballer
TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode

5 min
BasketballerOppvarming
-Ballhandling-Enkel ballhandling med elevene opp og ned banen med litt variasjoner med forskjellige driblinger. 5 rekker på hver side av banen. Førstemann i rekkene på den ene siden av banen og dribler til den andre siden og levere ballen til førstemann i rekka der.
Bli varme slik at overgangen fra hvile til arbeid blir gradvis.

Få ballfølelse.
Vise og forklare

45 min
Basketballer
Hoveddel
-Pasningsøvelse

-Lay-up-øvelse med 3 rekker

-7-spot

-Spill
-Grupper på tre spillere.
Spilleren med ball pivoterer og skjermer ballen og sender pasning.
Spilleren som sendte pasningen, løper hurtig over til den som mottok pasningen,

-Første spiller i rekke en sender pasning til første spiller i rekke to og løper mot kurven.
Spilleren fra rekke en får pasningen, avslutter med lay-up og stiller seg bakerst i rekke tre.
Fremste spiller i rekke tre tar returen og sender pasning til bakerste spiller i rekke to, som sender pasning til spiller nummer to i rekke en.

-To grupper, en på hver kurv. Står i en rekke med skyting fra baseline, deretter blokken, albuen, straffa, motsatt albue, blokken og baseline. Egen retur og sentre til nestemann i køen. Deretter stille seg bakerst i køen. Fem treff fra hver spot.

-Spille tre mot tre på tid. Vinneren av første kampen står, deretter bytter de som har spilt lengst.

For å øve inn grunnleggende basketballferdigheter

Bedre pasningsferdighetene

Bedre skuddferdighetene

Ha det moro
Vise og forklare

10 min
Avslutning
-Bompball konkurranse
-Alle står på en rekke. Førstemann og andremann har ball. Om man treffer, stiller man seg bakerst i køen, men hvis den bak deg treffer før deg, er man ute. Vinneren er sistemann som står igjen.
-Venne seg til konkurranse
Vise og forklare

1 kommentar: