Aktive Lokalsamfunn

mandag 20. februar 2017

Teknikkskolen ØKT: 3

Navn: Marius, Roy André, Sivert, William og Fredrik
Hovedtrenere for økta: Sivert og Marius
Dato: søndag 12. februar 2017
Tid: kl. 1700-1900
Sted: Kongsberghallen parkett
Målgruppe: 11-12 åringer gutter og jenter
Teknikkskolen økt nr.3

Gruppa er ukjent for oss trenere, og det er forskjellig nivå på utøverne som vi må ta hensyn til. Trenere må bli kjent med utøvere og lære navn kjappest mulig.

Hovedmål: Forbedre ferdigheter innen pasninger og bevegelse og bli bedre kjent med gruppa.

Ferdighetsmål: Spillere skal forbedre pasningsferdigheter (mottak og tilrettelegging og bevegelse), og forbedre øye-fot koordinasjon ved hjelp av driller.

Kunnskapsmål: Spillere skal lære hvorfor det er viktig med gode mottak, pasninger og posisjonering.

Holdningsmål: Spillere skal ha det gøy, bli bedre kjent med trenere og andre utøvere, øke motivasjon hos spillere, og spillere skal skape en mestringsfølelse.

Utstyr: Kjegler, fotballer, vester, kortstokk og fløyte.
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
Opprop
Forklare hvordan økta skal være, og kort informasjon. Dele de inn i 4 grupper.
Jenter 11: Roy
Jenter 12: William
Gutter 11: Marius og Sivert (antatt til å bli den største gruppa)
Gutter 12: Fredrik

Vi deler salen inn i 4 deler, og de 4 gruppene får hver sin del av salen.
Siden det er forskjellig nivå på utøvere så må vi ta hensyn til dette, og da har vi valgt å lage enklere øvelser for jenter 11 enn gutter 12.
Det er et opplegg som er tilpasset til hver gruppe
5 min

Finne ut hvem som har møtt opp, organisere for resten av økta, og gi nyttig info til spillere.
Oppvarming, lik for alle

G del
Skadefri

Vi deler gruppa i to rekker, med like mange på hver. Vi setter opp 7 kjegler med 2 m. mellomrom på hver rekke. De skal utføre øvelser på hver kjegle. Vi viser og forklarer hver øvelse før de gjennomfører.
Disse øvelsene skal gjennomføres:

         - Rolig jogg x2
          -Lyske inn x2
          -Lyske ut x2
          -Sirkle rundt x2
          -Skulder mot skulder x2
          -Hæl-tå x2
          -Sparke bak x2
         -Høye kneløft x2
         -2 fram og 1 tilbake x2


7 – 10 min
Vise og forklare
Viktige grunner for oppvarming;
- Øke prestasjonsevnen
- Hindre skader
- Øke motivasjonen

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende;
- blod og vevsvæske flyter lettere
- musklene får lettere tilgang på oksygen
- muskler og ledd blir mer tøyelige
- spenningsnivået blir regulert
L del

Lik for alle
Spillere står i ring rundt trener i midten, og trener viser øvelser. Øvelser;
- hoftestreker og bøyer
- leggstrekker og bøyer
- ankelstrekker og bøyer

5 – 7 min
Apemetoden
Skal være med på å forhindre skader senere i økta, og opprettholde bevegelighet. Uttøyning forbereder musklene på kraftige strekinger som oppstår i hoveddelen.
S del

(G11)
Kortleik.
Deler spillerne i fire lag som er i hvert sitt hjørne. Det ligger kort i midten med tallene ned, og hver gruppe får en farge hver. Spillerne fører ballen inn til midten og snur ett kort om det er riktig kort tar de det med tilbake og om det er feil legger de det ned igjen. Første gruppe til å finne alle kortene. (12-15 min)
(J11)
Kaosball

Alle har en ball hver, alle er i firkanten samtidig, fører ballen inni firkanten med; høyrefot, venstrefot

10x10 m firkant

Grep/variasjon; touchbegrensing og nivå      (7-10min)

(G12 og J12)
Firkant
Setter opp firkanter etter hvor mange det er. En-to i midten og minst fire rundt. De rundt skal sentre ballen så de i midten ikke får tak i den. Om ballen går ut av firkanten eller ed i midten tar den bytter spilleren i midten plass med en av de rundt. (7-10 min)
7 – 15 min
Oppgavestyrt
Forberede seg på hoveddelen, øke intensiteten slik at musklene er klare for å jobbe.
H del

16-20 kjegler
15 kjegler
6 baller
10 vester
Gruppe jenter 11: (Roy)

Pasninger 2 og 2

Sette opp 8-10 par kjegler, dele inn i 8-10 par. Forklare øvelsene


Ballmottak og pasninger

2, 5 min pr utøver

Høyrefot over til venstrefot: 5 min
Venstrefot over til høyrefot: 5 min
Høyrefot i lufta: 5 min
Venstrefot i lufta: 5 min
Rista på bakken: 5 min
Rista i lufta: 5 min

Ballkontroll

Føre ball fra sin kjegle over til den over deg med så mange touch som mulig

Utside høyrefot: 5 min
Utside venstrefot: 5 min
Rista høyrefot: 5 min
Rista venstrefot: 5 min

Spill 1 mot 1

1 spiller starter med ballen, skal komme forbi spiller 2 og føre ballen over linja, lage 4 rektangler, 4x10 m

Spilldel

Dele inn i to lag, spille på liten bane, øve på det vi har trent på, fokus på enkle og gode pasninger.
(G11 Marius og Sivert)
-Firkantøvelse 
Spille ballen med to/ett touch rundt.
Spille ballen opp få ballen tilbake og så spille på skrått over.
Spiller ballen opp, får ballen tilbake og så spille ballen på løp foran. Gjøre dette i en firkant.
Siksakk pasninger.
Setter opp kjegler i et siksakk mønster. En spiller på hver kjegle. Ballen skal sentres fra den ene siden til den andre ett/to touch og med ett bein eller annenhvert. Vi legger på flere baller etter hvert for å gjøre det vanskeligere. Se hvor mange de klarer.
-Arsenal
Sette opp fire kjegler i en diamant.
Det er 6-8 på hver gruppe, en på de i midten og to på de ytterste. Den ytterste starter med ball og sentrer til den nærmeste spilleren. Han får den tilbake og sentrer den videre til han som er på kjeglen som er nest lengst unna. Han som får ballen der demper den og sender den til han som fikk ballen først som sender den videre til slutten. Litt øvelse og så tar vi konkurranse.
-Dansken
Setter opp en firkant og deler den inn i tre deler, en liten i midten og to store på hver side. Deler i tre lag. Lagene går i hver sin del og de på siden skal få fem pasninger i laget føre de skal prøve å spille ballen over til den andre siden. Laget som er i midten skal sende inn to spillere som skal jage ballen. Man bytter om man får tak i ballen. Poeng til de som får fem pasninger og sender ballen over.
(G12 Fredrik)
-Trafikk øvelse
 2 og 2 grupper står ovenfor hverandre pasning spiller over fra gruppe til gruppe mens spiller som slår pasning løper bak i køen der du spiller.
- Y øvelsen

-Firkantøvelse
2 spillere i hvert hjørne (tot 8 spillere) 5x5m.
Øvelsen kombinerer med forskjellige føring av ball mot midten. 4 spillere samtidig. Kort men raske teknikkøvelser for å få god ball beherskelse.
Føring innside/utside.
- Keep ball
Bruker joker så det ene laget er i overtall hele tiden

-stafettøvelse med 2 eller 3 grupper.

Vanlig spill
med 2 mål, kanskje kjegle mål.20-25 min
(J12 William)
Pasnings øvelser og føringer
- Slå i forkant i en firkant.

- Y øvelsen.

- Føre ballen rundt i firkant med ulike teknikker.

Føringer og stafetter igjennom kjegler
- Føringer med ulike teknikker og staffet til slutt

Spill med små mål 
Deler i to lag mot hverandre.
En 1 minutters vann pause etter 15 min


30 min

20
Min
20 min30 min

20 min
15-20 min

20-25 min20 min


10 min

15 min

15 min

20 min

20 min


20-25 min
5 min

10 min


15 min


30 min30 min
Vise og forklare

Avslutning
Lik for alle
Viktig å veilede
Gi informasjon og snakke med spillerne


Samle alle i en ring slik som i uttøyinga og gjennomføre samme øvelser som i L del.
Øvelser;
- Hoftestreker og bøyer
- Leggstrekker og bøyer
- Ankelstrekker og bøyer5 min

Apemetoden

Skal være med på å forhindre skader senere i økta, og opprettholde bevegelighet. Uttøyning forbereder musklene på kraftige strekinger som oppstår i hoveddelen.
1 kommentar:

  1. Sjekk opp den detaljerte tidsdisponeringa. Gi alle meldinger/beskjeder før spillerne siger unna. Dere bør dele inn gruppene(ikke at de går sammen 2 og 2 på egenhånd). Vis øvelsen på liten bane, så utvid banestørrelsen. Organiseringen av øvelsen tok over 4 minutter. Arbeidsintervallene i leiken? var de fornuftige? Veldig bra dere forlangte kvalitet i øvelsene. Bra at dere gjorde øvelsen lettere når dere så den ikke fungerte. Vær med i øvelsene om dere kan sette kvalitet på gjennomføringen. Vær øvingsbilde! Gå litt rundt i gruppa under øvelsene (spes. tøyningene) Flott spm. til slutt: Hva likte dere best i økta? Stein N-3

    SvarSlett