Aktive Lokalsamfunn

onsdag 8. februar 2017

Øktplan for ungdomsløftet uke 6

NAVN: Sigrid Hotvedt                                                                                      DATO FOR GJENNOMFØRING: 08.02.17

HVA: Allidrett
           
Hovedmål: Bli kjent og kunne være med på raske leker som forbedrer hurtighet
Ferdighetsmål: Kunne være med på alle lekene
Kunnskapsmål: Vite hva jeg heter og hva hurtighet vil si
Holdningsmål: være snille og rettferdige mot hverandre og motivert for å leke

STED: Madsebakken skole

UTSTYR: avis

TID: 60 min

Gruppa:
Jeg skal trene en gruppe barn på SFO som går i 1. klasse, altså 6-7 års-alderen.
Ut ifra mine tidligere erfaringer er dette barn som er lite interessert i å stå/sitte stille og høre på at en person snakker, så jeg må bruke kort tid på å forklare, gi klare beskjeder og vise godt slik at alle skjønner.

TID
Hva
Hvordan
Hvorfor
Undervisningsmetode
3 min
INNLEDNING

Samling
-          Velkommen
-          Navnerunde
-          Minne om reglene
-          Jeg forteller dagens mål


Sitter inntil en vegg.

Regler:
·         Fast samlingsplass når timen begynner
·         En og to fingre når jeg skal gi en beskjed
·         Ingen begynner før jeg klapper i hendeneSamle alle barna, fortelle om hva som skal skje i dag

5 min


GENERELLDEL

·         Avisleken


·         Alle barna sitter i en ring. En er i midten og har en avis. Poenget er å lære navn. Den i midten begynner leken med å «slå» en av de som sitter i ringen med avisa, ikke hardt selvfølgelig. Om barnet som sitter i ringen rekker å si navnet til en av de andre i ringen, må barnet med avisa finne h*n isteden. Slik fortsetter det til et av barna ikke rekker å si navn før h*n blir slått.
  • Øke motivasjonen
  • Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
  • Forebygge skader
  • Omstille kroppen fra hvile til arbeid

Oppdagende metode
5 min


SPESIELLDEL

·         Sol og måne


·         Den ene kortsiden er måne, den andre er sol. Ribbeveggene er skyer, mens gulvet er jord. Bara begynner samlet ved sola. Jeg er leder og sier enten sol, måne, skyer eller jord, så er det barnas oppgave å løpe til sol/måne, klatre til skyene eller legge seg ned på jorda. Den som er sist går egt ut, men siden det er oppvarming skal de bare komme seg til de ulike plassene fortest mulig
·         Øke motivasjonen
  • Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
  • Forebygge skader
  • Omstille kroppen fra hvile til arbeid


Oppdagende metode
27 min
HOVEDDEL

·         Bil og garasje
·         Katt og mus
·         Bonden kommer


·         Barna går sammen to og to. Den ene i paret skal være garasje og den andre skal være bil. Garasjene steller seg i en ring med beina fra hverandre slik at bilene kan ligge mellom. Når jeg blåser i fløyta er poenget at bilene skal rygge ut av garasjen, løpe en runde rundt ringen og komme seg inn i garasjen igjen fortest mulig.
·         Dette er også en ringlek, med to og to, men nå skal de ligge på magen to og to sammen. Ett barn er mus og ett annet er katt. Katten skal ta musa, men musa kan legge seg ned ved siden av et par og bytte med en annen. Om katten klarer å ta musa bytter de roller.
·         Klassen deles inn i 4 og fordeler seg i hvert sitt hjørne av salen. Hver gruppe blir enige om hva slags dyr de skal være. En elev begynner som bonde. Når jeg roper ut dyrene skal de begynne å løpe rundt bonden som står i modten. Når jeg roper «bonden kommer» må dyrene prøve å komme seg tilbake til hjørnet  «låven» sin uten å bli tatt. Om man blir tatt blir man med som bonde.


Oppdagende metode
5 min
AVSLUTTNING

Samling med tøying og oppsummering, hvordan var timen?
Nådde vi målene?

-          Rygg
-          Mage
-          Armbøyer og strekker
-          Hoftestrekker
-          Knestrekker
-          Ankelstrekker
·         Forebygge skader
·         Omstille kroppen fra arbeid til hvile

Følg-meg-metoden


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar