Aktive Lokalsamfunn

mandag 20. mars 2017

Navn: Tora Kristin
Dato: 20. Mars
Målgruppe: 10-11 år
Sted: Skotselv skole
Time: 17:00-18.30
Utstyr: baller, mål, kjegler

Mål: forbedre skudd og ballkontroll
Ferdighetsmål: Alle forstår og gjennomfører øvelsene riktig og alle tørr å prøve på tingene de har lært.
Kunnskapsmål: Barna skal se at trening kan være gøy.
Holdningsmål: Barna skal tørre å gi av seg selv og ha respekt for hverandre.TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
10 min
Generell del:
Hermegåsa
To og to går sammen, den første gjør ting som den bak skal herme etter. Bytte halvveis.
Bli varme i store muskelgrupper
Øke motivasjonen
Øke prestasjonen
Hindre skader
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til muskler. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Bli varm i arm og forbedre teknikk og ballfølelse

oppgaestyrt
 15 min
Spesiell del:

Kjeglelek
To lag som har fem kjegler på hver sin side. Ballen skal spilles mellom de på laget og prøve å skyte ned alle kjeglene til motstanderne. Når en kjegle er skutt ned skal den fraktes over til andre siden. Vanlige håndballregler. 

Vise og forklare
a10min
To rekker
·         Vanlig pådrag, videre spill
·         Kryss
·         Skudd
Bli ordentlig varme.
Ballkontroll
oppgavestyrt
10min
Varme opp arm
·         Kast høyre
·         Kast venstre
·         Konkurranse

Bli varm i arm og mer treffsikker.  
Oppgavestyrt
15min
Fotarbeid
Hoppe frem og tilbake over en strekk. Først med samla ben fra forskjellige sider, så med ett og ett bein.
Jobbe så fort man kan i en trekant og mellom en strek.
Hoppe over en rekke hinder
Bli raskere i beina
Oppgavestyrt
10min
Finte
En mot en, øve på finte
Bygge ut til to mot to osv.. fortsatt øve på finter
Bli god i finte, spillsituasjon
Oppgavestyrt
15
Stafett
·         Plankenmed ball, sikksakk tilbake
Aerob utholdenhet, stabilisering og ballkontroll.
oppgavestyrt
5 min
UTTØYING:
Passiv tøyingsmetode
1.       Hoftestrekker
2.       Hoftebøyer
3.       Knestrekker
4.       Knebøyer
5.       Ankelstrekker
6.       Brystmuskulatur
Kappemuskel
Øvelser for tøying av nevnte muskler:
1. 2. 3.
4. 5.  6.
7. presse skulderbladene fra hverandre.
·         30 sekunder holdetid pause 15 sek., 2 serier.
·         Blodgjennomstrømning
·         Hindre skader
·         Øke bevegeligheten i ledd
·         Strekke ut musklene du har brukt
·         Unngår lettere stive eller ømme muskler.

Følg meg


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar