Aktive Lokalsamfunn

søndag 21. februar 2016

Øktplan uke 8Treningsledelse
Ungdomsløftet
Fokus på 1. Forsvarer
Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Anders
Dato: søndag. 21.02.2016
Sted/tid: Skrimhallen 14.00-15.30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 10
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Vi får en kjent gruppe, så det er viktig å tilpasse øvelsene til gruppas nivå.

Mål: Denne økta er det fokus på 1. Forsvarer med tanke på plassering i forhold til med og motspiller.

Ferdighetsmål: Elevenes basisferdigheter innenfor 1. Forsvarer skal forbedres (  rom koordinasjon i forhold til hvor med og motspillere er og bevege seg i forhold til dem).

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå hva som er viktig med tanke på å forsvare målet på en best mulig måte. Det er viktig å terpe på hvordan 1. Forsvarer skal plassere seg i forhold til motspiller for at det er størst sannsynlighet for å vinne ballen

Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Det er også viktig at vi blir kjent med gruppen og skaper trygghet for alle. Antallet varierer for hver økt, og derfor må vi legge opp økta etter dette. Derfor er det innlagt en eventuell øvelse hvis antallet tillater det.

Nye læringsmomenter:
- Plassering
- sideforskyvning
- retningsbestemte handlinger, med tanke på hvor man vil føre motspiller.Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor

Opprop  
Opprop og inndeling av grupper. De skal også få generell informasjon om teknikkskolen og dens tema.

5 min

For å få oversikt over hvem som møter opp og gi informasjon til spillerne.


G-del


OPPVARMING
-          Spesiell del

Utstyr:
Baller/kjegler
Spillerne løper på en rekke over banen. De skal gjøre øvelser på instruktørens kommando. Instruktørene skal løpe andre veien for å vise øvelsene.    
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp1000 touch
Spillerne har en ball hver og løper inne på et avgrenset område. Instruktøren viser øvelser for spillerne, som skal utføre disse uten å krasje. Variasjon:
-        -   føring høyre bein
-          -  føring venstre bein
-          - mellom beina
-          - valgfrie finter/vendinger
-  messitouch
15 min hele oppvarmingen.


 
Vise-Forklare-metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået

Skal forberede kroppen til hoveddelen. Bruk av ball siden dette er i hoveddelen.
Elevene gjennomfører øvelser så de blir kjent med ballen å forbedre deres basisteknikk. Viktig at barna røre balle så mye som mulig
UTTØYNING
Uttøying for bein:
Legg:
Setemuskelen:

Hoftebøyer:
Framside lår:
Bakside lår:
Holdetid: 15-20 sek

Følg meg (Apemetoden)
Denne delen av oppvarmingen skal forhindre skader og opprettholder din bevegelighet.
Den forbereder også musklene på kraftige strekninger som oppstår ved hoveddelen. 


HOVEDDEL:
Totalt 45 min

Fokus på pasninger og mottak

Idealbilde vises på gruppene når øvelsene forklares.

Føring av ballen mot motspiller, som ikke er aktiv forsvarer med leder motspiller i ønsket retning.
I denne øvelsen skal en spiller starte med ballen og føre mot høyre side, og motspiller skal sideforkyve og komme foran ballfører og lede han til motsatt side. Slik gjør dem over banen og bytter for tur. Det er viktig at førsteforsvarer kommer foran slik at han rekker å styre motspiller til neste side og blokkerer veien han opprinnelig førte ballen.

-          Ball handler fører ballen 3 toutch til høre og skifter til 3 touch til venstre og bytter på dette til han har kommet til andre siden.


1 mot 1 poeng når spiller stopper ball på streken.
I denne øvelsen starter vær spiller på sin linje og poenget er at ballfører skal prøve å drible motspiller og legge ballen på streken. Jobben til forsvarer blir å stoppe motspiller og få tak i ballen og sette føre den til motstanders linje eller avklare ballen.  Denne øvelsen er god i forhold til evt kampsituasjoner og derfor er det viktig at man tar med det vi lærte i første øvelse og styre motspiller til en side og vente på tidspunktet hvor man må gå på og avklare ballen eller vinne og føre til andre siden.

-Fokus på hvordan førsteforsvarer er plassert og hvordan det er enklest for motspiller og vinne ballen.
Spill:
Spill med smålag (11 år 3-5 spillere) eller 5-8 spiller på 12år. Her skal det være fokus på forsvarerjobben og ta med momenter vi har brukt i tidligere øvelser.

Her skal det spilles med 2 mål (ett mål per lag). Fokus på momentene vi har jobbet med hele timen

  


15min
20min30 min
Vise-forklare metoden


Gir også mange tilbakemeldinger underveis i øvelsene. 
Vise-forklare-metoden
Fokus: Riktig teknikk i sideforskyvningen slik at forsvarer blokkerer ballførerens retning.

Denne øvelsen er utfordreren og krever at begge jobber hardt for at den skal fungerer.Spill med fokus på hvordan man plaserer seg som forsvarer og retningsbestemmelse handlinger

Grunnen til å spille på to mål er å gjøre øvelsen kamplikt, samtidig som det ofte oppstår situasjoner hvor førsteforsvarer må være forberedt.
AVSLUTNING
Uttøyning

Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye musklene som var sentrale og i bruk under økta. Dette skal opprettholde elevenes bevegelighet.   

Oppsummering/tøying
Oppsummering av økta. Gi viktig informasjon og rose spillerne. 
10 min
Apemetoden(tøyinga)
Plenum (oppsummering)
Oppsummere og gjenta viktige punkter og mål fra starten av timen og gi ros.

3 kommentarer:

  1. Vi hadde en gruppe sammen idag, siden det var 20 stk totalt. Vi delte likevel opp i to grupper etterhvert uavhengig av alder og kjønn. Jeg tok g-del av oppvarminga mens eirik og halvor var med å løp sammen med dem. Pål, anders og magnus tok s-del altså 1000-touch. Deretter gikk vi inn i føste deløvelse jeg og Magnus tok hovedansvar for. Denne øvelsen er jeg svært fornøyd med. Vi kunne gå inn og rette på de en og en, så det ble veldig oversiktlig. Etter dette var det 1 mot 1-øvelse med fokus på forsvar. Denne delte vi inn i 3 grupper der alle instruktører var veldig aktive. Jeg gikk litt fram og tilbake for å se og hjelpe. Meget bra fokus på 1 mot 1, kan se at de utvikler seg gjennom hele økta. Etter dette gikk vi over i 2 mot 2. Dette gjorde det mer realistisk med tanke på at man bør ha en 2. forsvarer for å kunne øve 1. forsvar. Spilldelen på gruppa vår var ikke den beste. Det ene laget kjørte over det andre som virket slitne, og tok ikke til seg beskjeder så godt. Ellers er jeg svært fornøyd med alt annet enn spill-delen, siden vi kan se at spillerne ikke har jobbet veldig mye med 1. forsvarer før. God Økt!

    SvarSlett
  2. Når vi startet økta var ikke antallet så høyt så vi kjørte felles oppvarming for alle. Knut og Halvor tok g- delen og l-delen. Pål, Anders og Magnus kjørte s- delen. Øvelsen med aktiv forsvarsspiller gikk også bra. dette var en god øvelse for og vise hvordan vi leder som første forsvarer. Mange av spillerne klarte dette veldig bra. øvelsen som gikk på 1 vs 1 var også bra. så mye bra sidestilling og spillerne brukte kunnskapene fra første øvelse. På slutten kjørte vi litt 2 vs 2. Dette gikk bra for noen, men enkelte forstod ikke når de skulle være førsteforsvarer. Spilldelen gikk OK. Det er veldig stor forskjell på ferdighetsnivå så nivået blir varierende.

    SvarSlett
  3. for min del oppfattet jeg dette som en god økt. som tidligere nevnt hadde vi en stor gruppe idag som vi delte i to etterhvert uavhengig av alder. i første del øvelse fikk barna lære hvorfor man burde/skal sidestille seg i et førsteforsvarer press. i deløvelse to måtte de bruke det de hadde lært i praksis i 1v1. dette gikk bra. jeg gav dem også tips om at de burde komme så fort opp i press som mulig. dette lyttet de til, men da måtte jeg igjen lære dem å ikke ruse opp i press, siden da blir man lett dratt av. da jeg hadde gjort dette klart ingen å gå forbi forsvaret på 7 ganger. og jeg kan dermed si at jeg så en stor forskjell fra starten av økta. Vi kjørte også litt 2v2 og det klarte gruppa mi fint. jeg fikk lært dem å lede motstanderen inn mot medspilleren deres slik at man skaper overtall. de fikk til mye bra, men det er også mye de må lære på dette punktet. Til slutt var det spill på små mål. 3v3. jeg fyttet banen min vekk fra resten siden jeg syntes det ble veldig trangt og at vi gikk i veien for hverandre. når det var gjort så syntes jeg spillet var på en normalt nivå. det er litt forskjell på nivået på spillerne så spill blir litt hipp som happ. mye bra men også en del som blir u ryddig.

    SvarSlett