Aktive Lokalsamfunn

lørdag 13. februar 2016

Ny økt!Treningsledelse
Ungdomsløftet
Angrep med avslutning
Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Anders
Dato: søndag. 14.02.2016
Sted/tid: Skrimhallen 14.00-15.30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 9
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Vi får en kjent gruppe, så det er viktig å tilpasse øvelsene til gruppas nivå.

Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema angrep med avslutning

Ferdighetsmål: Elevenes basisferdigheter innenfor angrep med avslutning skal forbedres (øye–fot koordinasjon).

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå hva slags bevegelser og pasninger som er hensiktsmessige i et angrep, og lære presise avslutningsteknikker.
   
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Det er også viktig at vi blir kjent med gruppen og skaper trygghet for alle. Antallet varierer for hver økt, og derfor må vi legge opp økta etter dette. Derfor er det innlagt en eventuell øvelse hvis antallet tillater det.

Nye læringsmomenter:
- Akselerasjon
- Bruk begge bein
- Ballkontroll, føre med foten lengst borte fra motspiller.

Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor

Opprop  
Opprop og inndeling av grupper. De skal også få generell informasjon om teknikkskolen og dens tema.

5 min

For å få oversikt over hvem som møter opp og gi informasjon til spillerne.


G-del
OPPVARMING
-          Spesiell del

Utstyr:
Baller/kjegler
Spillerne løper på en rekke over banen. De skal gjøre øvelser på instruktørens kommando. Instruktørene skal løpe andre veien for å vise øvelsene.    
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp


1000 touch
Spillerne har en ball hver og løper inne på et avgrenset område. Instruktøren viser øvelser for spillerne, som skal utføre disse uten å krasje. Variasjon:
-        -   føring høyre bein
-          -  føring venstre bein
-          - mellom beina
-          - valgfrie finter/vendinger
-  messitouch
15 min hele oppvarmingen.


 
Vise-Forklare-metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået

Skal forberede kroppen til hoveddelen. Bruk av ball siden dette er i hoveddelen.
Elevene gjennomfører øvelser så de blir kjent med ballen å forbedre deres basisteknikk. Viktig at barna røre balle så mye som mulig
UTTØYNING
Uttøying for bein:
Legg:
Setemuskelen:

Hoftebøyer:
Framside lår:
Bakside lår:
Holdetid: 15-20 sek

Følg meg (Apemetoden)
Denne delen av oppvarmingen skal forhindre skader og opprettholder din bevegelighet.
Den forbereder også musklene på kraftige strekninger som oppstår ved hoveddelen. 


HOVEDDEL:
Totalt 45 min

Fokus på pasninger og mottak

Idealbilde vises på gruppene når øvelsene forklares.

Dribling av kjegler og avslutninger
Sette opp bane med 2 mål og deler inn i to grupper som starter ved kjegler som står diagonalt slik at det blir avslutninger med pågående samtidig fra begge sider.
Spillerne løper blir delt inni to grupper og starter ved hver sin kjegle. Starter med å drible 5 kjegler før man avslutter på mål hvor det blir satt opp kjegler på siden. Fokus på den tekniske utførelsen og ikke kraften på skuddet, da teknikken er det som er i fokus og det som er viktig. Innside er gunstig her, da teknikken og presisjonen ofte er bedre med innsiden. Blir også viktig å sette opp tempo etter siste kjegla. 
Variasjoner:
-          Venstrefot
-          Dra av passiv forsvarsspiller
-          Pasning-vegg-skudd

Possession
Possession inni en firkant. To lag mot hverandre. Hvert lag har en baklinje de må forsvare. Målet med øvelsen er å skape angrep som går på å ha riktig timing på pasning og bevegelse i et angrep. En spiller må sende en pasning til en medspiller som akkurat har kommet over streken for å få poeng. Ikke lov å stå stille bak streken å vente.


Spill:
Spill med smålag (3-5 spillere). Her skal det være fokus på å komme til avslutning. Hovedfokus er avslutning på mål, og treffe presist med innsiden av foten.

Her skal det spilles med 2 mål (ett mål per lag). Fokus på å avslutte oftest mulig.

Grunnen til at vi spiller med smålag er at spillerne får mange berøringer av ball og opplever flere situasjoner der man kan komme til avslutning.

20min


25min

20 min
Vise-forklare metoden


Gir også mange tilbakemeldinger underveis i øvelsene. Vise-forklare-metoden
Fokus: Riktig avslutninger med innsiden av foten. Kraft er ikke viktig i starten. Kun fokus på teknikk.Øvelsen stiller store krav til timing av både bevegelse og pasning i et angrep. Forsvar er ikke fokus i øvelsen, kun angrep.

Spill med fokus på å avslutte og treffe målet og komme til angrep.


Grunnen til å spille på to mål er å gjøre øvelsen kamplik, samtidig som man kommer til mange avslutninger grunnet liten bane og få spillere.
AVSLUTNING
Uttøyning
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye musklene som var sentrale og i bruk under økta. Dette skal opprettholde elevenes bevegelighet.   

Oppsummering
Oppsummering av økta. Gi viktig informasjon og rose spillerne. 
10 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter og mål fra starten av timen og gi ros.

4 kommentarer:

 1. Økta gikk ganske bra. Var 10 stykker denne økta. Dette var både gutter 11 og jentene. Jeg tok G-delen av oppvarmingen sammen med Knut. Etter dette tok Pål S-delen og 1000 touch. Halvor tok L delen. Den første Øvelsen i Hoveddelen gikk veldig bra. Vi delte gruppa i to deler og det var 5 stykker på hvert mål. Dette gjorde at alle fikk mange avslutninger. Alle de forskjellige variasjonene under øvelsen gikk bra. Det var veldig bra fokus og dette med akselerasjon gikk veldig bra. Akselerasjon ut fra kjeglene gikk utrolig bra. Alle brukte begge beina og det gikk veldig bra. Possession øvelsen gikk ok. vi hadde alt for liten bane og læring momentene var vanskelig og få til og se etter. etter en Justering på banestørrelsen gikk det bedre. spilldelen gikk også veldig bra. så igjen momentene fra hoveddelen. under spilldelen var banestørrelsen bra og det ble mye bra spill og avslutninger på mål. På slutten tøyde Pål ut sammen med spillerne og etterpå ryddet spillerne inn utstyret.

  SvarSlett
 2. Som Fredrik sier var det 10 spillere etter vi slo sammen gutter 11 og jentene. Første øvelsen i hoveddelen var avslutningsøvelsen, her hadde vi lagt til ulike varianter fra forrige gang, dette fungerte veldig bra og utfordret spillerne. Vi brukte to mål, dette var perfekt, ettersom vi hadde to keepere og 5 spillere på hver gruppe gjorde at det ikke ble for mye dødtid. Vi kunne også se hvilke momenter vi hadde jobbet med da vi kom til spilldelen, alt i alt en godt gjennomført økt.

  SvarSlett
 3. Som gutta over sier var vi ganske få spillere da vi hadde slått sammen gutter 11 og jentene. Første øvelse gikk meget bra. Små grupper gjorde at utøverne fikk mange gjentagelser og det var lite de trengte å vente. Spillerne er ivrige etter å lære, så da vi regulerte ting underveis kunne man tydelig se at alle prøvde å gjøre som vi ba dem. Andre deløvelse var også meget bra når vi hadde regulert banen, og man kunne se igjen momentene både på den øvelsen og spilldelen til slutt. God økt!

  SvarSlett
 4. Denne øta gikk veldig bra, er spesielt fornød med øvelsen der vi skulle drible kjegler og score innenfor kjegler. mange som tok seg opp fra forige økt og når vi stod som aktiv forsvarer klarte de å fokusere på å sette fart ut til siden og avslutte ned i hjørnene. alt i alt var jeg veldig fornøyd

  SvarSlett