Aktive Lokalsamfunn

torsdag 4. februar 2016

Kongsberg klatreklubb uke 5 økt 14


ØKT NR 14
Instruktører: IsakS, Sindre J + foreldre                                                       
Tid for gjennomføring: 04.02. 2016 kl. 17:30 – 19:00
 Sted: Skrimhallen

Mål: Bli bedre til å samarbeide om å løse oppgaver og påvirke utholdenhet og styrke 

Delmål: Bli flinkere på å strekke seg etter tak som de ikke tror de får tak i.
Kunnskapsmål: Tilegne seg kunnskap om klatring, hvordan de skal bruke kroppen for å bli bedre.
Ferdighetsmål: Barna skal utfordres på teknikk i slepe og dra øvelser. Også trillebår.
Holdningsmål: Barna skal bli flinkere til å høre på oss trenere og samarbeide med de andre i gruppa for å få løst oppgavene i øvelsene. Holde aktiviteten i gang hele økta
Tid: 17.30   -  1,5 t
Aldersgruppe: 6-12 år
Antall: Opp mot 25 personer
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/
kommentar
Oppvarming generell del
5-10
min
Samling, navn opprop og gjennomgang av økta.
Samle alle i en ring på midten og ha en muntlig intro til økta.
Når vi varmer opp øker vi kroppens temperatur, og det skjer flere fysiologiske endringer i kroppen:
-          Blod og vevsvæsker flyter lettere
-          Transporten av oksygen og næringsstoffer går lettere
-          Kjemiske reaksjoner og nerveimpulser går raskere
-          Muskler, ledd, bindevev og sener blir mer tøyelige Vår psykiske beredskap blir bedre
-          Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Utvikler barnas evne til å løfte tyngre gjenstander, og å være stiv i kroppen, samarbeid. Utvikler barnas anaerobe utholdenhet.
  
Vise og forklare metodenVise og forklare
Oppgave styrtlæringVise og forklare metoden
5 min
Stivstokk sisten –
Dra den som er tatt bort til tjukkasen
To personer har den.
Skal ta de andre
Den som blir tatt legger seg ned og må få hjelp av 2 andre bort til tjukkasen. Når hele kroppen er oppå tjukkasen er man fri
Oppvarming spesiell del

15 min
Ku og fjøs – samarbeidsleik
Ku og fjøs Alle står i ring, men i grupper på tre. En av de tre er en ku. De to andre lager et fjøstak over kua med armene. En deltager står i midten av ringen og har ingen plass. Den i midten kan nå si «ku», «fjøs» eller «ku og fjøs». Hvis han sier «ku», må alle kuene finne seg et nytt fjøs, mens fjøsene blir stående. Hvis han sier «fjøs», må alle som er fjøs, finne en ny ku å være fjøs for (man trenger ikke å være fjøs med den samme partneren). Hvis den i midten sier «ku og fjøs», må alle bytte plass. Da er det også mulig å bli fjøs selv om man har vært ku, og omvendt. Den i midten prøver å ta en plass mens byttet skjer, slik at en ny deltager havner i midten. Lederen kan bytte navn på leken etter behov. For eksempel kan man leke den som «troll og bru» når man skal ha om eventyr.
Hoveddel
15min
50min
 Hinderløype – samarbeid 2 og 2 – først en innlæring av løypa og gjennomføring øvelsene i par.  

Klatring på topptau
Motvere til å klatre minst 2 ganger

Prøve å motivere til klatreaktivtet også i når de ikke klatrer
Setter ut hinderløpa i
Salen.

Stasjon 1: Benker som skal balanseres på.
Stasjon 2: Rockeringer/hoppetau til å hoppe fra ring til ring
Stasjon 3: 2 bukker
Stasjon 4: Lianer
Stasjon 5: Buldre opp til den rød streken en gang 
Stasjon6: Krabbe under stoler som står på rekke.

Konkurranse med seg selv, løpe flest mulig runder i hinderløypen på 4 minutter. 
Henge med strake armer, pullups, pushups, situps osv. Buldre + leik


Alle de voksne med brattkort rigger tau og sikrer. Barna som vil klatre gjør det når og hvor de vill. Vi vil prøve å presse barna på å klatre så mye og så mange ganger som mulig, og prøve å effektivisere klatringen, sånn at så mange som mulig får klatra så mye som mulig.Klatring på topptau eller på led er det beste man kan gjøre for å bli bedre til å klatre. Derfor bruker vi en stor porsjon av økta til dette.

En av grunnene til at vi ikke har noe organisert leik enda er fordi den gangen vi prøvde det, ville barna heller leike enn å klatre. Derfor må vi lage ett bytte system, men dette er ikke kommet på plass enda.
Vise og forklare
Oppgavestyrt læringOppgavestyrIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar