Aktive Lokalsamfunn

torsdag 11. februar 2016

Øktplan uke 6 - økt nr. 14

Øktplan for KIF Jenter 12 United uke 6
Navn: Trine Eline Aas 
Dato: 12.02. 2016
Time: 16:00 til 17:30 
Målgruppe: Elever som er gamle 11-12 år gamle 
Klasse: 7.trinn 
Utstyr: Noen kjegler, matter og alle trenger en ball.
Sted: Tislegård gymsal


Elever på 11-12 år er i puberteten, men det er ulikt hvor utviklet dem er fysisk. Barn i denne alderen er også veldig ulike når det gjelder respons på kritikk, ros osv. De er også forskjellig når det gjelder læringsmåte og konsentrasjonsevne. Det er derfor viktig å tilrettelegge aktiviteten slik, at elevene opplever mestring og på denne måten får indre motivasjon. 
  
Grunnleggende ferdigheter og basistrening.

Basistrening og skadeforebyggende – styrkesirkel. Grunnleggende ferdigheter med fokus på vendinger.

Mål: Se fremgang på basistreningen altså styrkesirkelen. Øke spillernes basisferdigheter innenfor vending.

Ferdighetsmål: Forbedre jentenes grunnleggende ferdigheter innenfor vending og bevegelse.
Kunnskapsmål: Spillerne skal forstå hvor viktig det er med gode pasninger og vendinger.
Holdningsmål: Elevene skal oppleve fair play under økta. Elevene skal samarbeide godt. De skal ha det gøy og oppleve mestring.  De skal følge med på de tegnene jeg gir, og høre etter når jeg gir beskjeder.

  
Hva 
Innhold 
Tid 
Metode 
Hvorfor 
OPPVARMING 
-          Generell del 
Spillerne har en ball hver og løper inne på et avgrenset område. Får ulike øvelser, som de skal utføre disse uten å krasje. Variasjon:
-          føring høyre bein
-          føring venstre bein
-          mellom beina
-          valgfrie vendinger

Fokus på kontroll over egen ball og orientere seg rundt.
8 – 10 min 
Apemetoden/forklare-metoden 
-Lære seg øvelser og rutiner for å 
Unngå skader. 
- Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne 
- Øke motivasjon 

Starter med rolig intensitet, før den gradvis øker.  
OPPVARMING 
-          Spesiell del 
Øvelse 2: Sirkel med ulike mottak:
Lager en sirkel med kjegler. Deler de inn i to. Halvparten går inn i sirkelen uten ball og resten stiller seg rundt ved kjeglene med ball. De rundt i sirkelen sender baller til ulike spillere i midten og de får ulike måter å motta ballen på. Kan sette inn en person som lager utfordringer for spilleren som har ballen. Må bruke nok plass og variere etter øvelsene. Ulike mottak. Jeg vil fokusere på de ulike øvelsene som har vendinger i seg. 
-          Mottak, vending og sende ballen til samme person
-          Mottak, vending og sende ballen til en annen person
-          Innsidevending
-          Yttsidevending
-          180 graders sålevending

10 – 15 min  
  

  
Vise-Forklare-metoden 
I denne øvelsen så øver de på ulike mottak, samtidig som de lærer å bevege seg. De er nødt til å ha blikket oppe, for det må hele tiden orientere seg. De må også gjøre seg ledig, og bruke stemmen for å få ballen. Handlingsvalg. Ved stor plass får de god plass og det blir masse bevegelse. Ved liten plass er det desto viktigere at de har blikket oppe og orienterer seg. Orientere seg før de mottar ballen. Bedre at jentene får god tid til hver øvelse, så bytter ikke så ofte. Fokus på å tilrettelegge ballen etter de mottar en pasning, og kunne vende så fort som mulig.
UTTØYNING 
Se beskrivelser på uttøyningsøvelsene under siste uttøyning 
3 min 
Følg meg (Apemetoden) 
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe. 
HOVEDDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelse 1: Styrkesirkel. Har ulike øvelser, hvor de skal jobbe 45 sek og pause 15 sek. Kjører cirka 3 serier. 2 min pause mellom seriene. Ulik vanskelighetsgrad på øvelsene. kan gjøre det til parøvelser og tilpasning.
Øvelse 1 – planken.
Øvelse 2 – sidehev.
Øvelse 3 – nordic hamstrings. Øvelse 4 – utfall.
Øvelse 5 – situps.
Øvelse 6 – spensthopp.
Øvelse 7 – pushups.
Se bilde under.
Fokus på riktig teknikk, f.eks. kne over tå.Øvelse 2: Vendinger: De går sammen 3 og 3. 2 av de står på hver sin side, mens en står i midten. Spillerne på siden sender ballen til personen i midten. Denne personen skal vende opp så fort som mulig for å spille ballen videre. Vender to ganger ved å bruke innersida og yttersida. Spiller ballen til nestemann. Derfor rullerer de hele tiden.
Kan putte inn en person til som lager litt utfordringer for personen som skal vende.
Fokus på vendinger. Gode pasninger, mottak gir flyt i øvelsen.

Øvelse 3: Spill.
Deler i så små lag som mulig hvor de har liten plass og flere målmuligheter. Fokus er mange gode vendinger. De velger selv når det kan lønne seg å ta en vending og hvilke vending som er best. Ved at de kan score ved vendinger, så får de øvd seg. Bruker også flere små mål, da dette skaper flere sjanser.
  
25 min
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 15 min  
  


20 min


  
Vise-forklare metoden 
  
Forbedre styrken, spensten og balansen. Målet er å forbedre styrken i beinmuskulaturen og den stabiliserende muskulaturen i mage og rygg. God styrke er essensielt for å bli bedre rustet mot fotballskader.
I tillegg skal spillernes bevissthet på "kne over tå"-posisjonen økes ved å øve inn riktig sats- og landingsteknikk.
Fokus rettes mot godt fotarbeid og generell god koordinasjon og balanse i spillernes bevegelsesmønster.Viktig på gode mottak, gode pasninger og tilrettelegging. Krever høy konsentrasjon og fokus. Det trengs mange repetisjoner for å bli god til noe.


I spilldelen er det trangt noe som gjør at det settes krav om at de må gjøre gode vendinger for å finne løsninger. Får også inn trening på vendinger ved at de kan score ved vending.
AVSLUTNING 
Uttøyning 
Forside lår (Knestrekkeren): 
  
Bakside lår (knebøyeren): 
  
Setemusklatur(hofteleddstrekkeren): 

Innoverførende: 
  
 Den store brystmuskelaturen: 
  
Skuldre: 
5 min 
Følg meg (Apemetoden) 
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen. 
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe. 
  
Oppsummering 
5 min 
Plenum 
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere 

1 kommentar:

  1. Det var 8 jenter på trening i dag. Jeg gjorde det litt annerledes enn hva som sto på planen. De hadde først dansk stikkball med styrke. Hvis de blir skutt måtte de gjorde en valgfri øvelse 5 repetisjoner. Hadde lite område for å få høy intensitet. Deretter kjørte jeg den øvelsen jeg hadde tenkt hvor de hadde en ball og førte den rundt på ulike måter. Noen måtte kjøre 2 og 2 siden de ikke hadde ball. Gjorde mange ulike varianter høyre bein, venstre, annenhver, bakover, fremover, sidelengs og vendinger. Så hadde vi sirkelen hvor vi gjorde de to variantene jeg hadde tenkt. Det fungerte bra, og de hadde stor plass. Midt inni denne øvelsen hadde vi en navneleik for å bli kjent. Siden de var så godt i gang og jeg tenkte de skulle få litt mer sammenhengende så valgte jeg å gå rett på fotballøvelsen i hoveddelen. Da delte jeg de opp i 3,3 og 2. I denne øvelsen får de mange repetisjoner og det legges vekt på å utføre riktig. Da kreves konsentrasjon og riktig fokus. Jeg varierte ofte på hvem som var med hvem. De som mestrer det bra settes gjerne sammen med de som ikke mestrer det så bra, slik at de kan lære av hverandre. Etterhvert som de mestret vendinger bedre så begynte de å presse hverandre. Etter at de hadde gjort vendinger og sendte ballen til neste, så skulle de også presse denne personen og holde ryggen. Dette var veldig effektiv og gjorde at aktiviteten var mye høyere, de ble mer fokusert og det er mer relatert til en kampsituasjon. Etter denne øvelsen gikk vi over til styrke. Jeg kjørte 45 sek arbeidstid og 15 sek pause, altså en økning i arbeidstid fra de forrige øktene. Jentene syntes det var greit, men krevende. Kjørte kun 2 serier slik at vi skulle få nok tid til spill. I spilldelen så delte jeg jentene i 4, slik at det ble 2 på hvert lag. Da spilte de 2 mot 2 fordelt på 2 baner. På den ene siden av banen var det en oransje strek som de kunne score på ved å føre ballen kontrollert over, på midten var den en gul strek som de kunne score på ved å ta en kontrollert vending og på den andre siden så var de to mål de kunne score på. Banen var ganske bred. Jeg byttet både på hvem som spilte mot hvem, hvilken side av banen de var på og antallet som spilte mot hverandre. For på slutten spilte de 4 mot 4 og brukte hele hallen. Tok en liten uttøyning i gangen tilslutt. Jentene hadde fokus gjennom hele økta, og det var nesten litt for stille iblant.

    SvarSlett