Aktive Lokalsamfunn

mandag 22. februar 2016

Øktplan uke 8

Navn: Eirik Buen Fransen
Dato: 23.02.16
Tid: 18.00-19.00
Målgruppe: 6-8 år
Antall: 10 stk. +
Disiplin: Skøyting
Sted: Bevergrenda
Utstyr: SkøyteskiMål: Øke barnas tekniske egenskaper i disiplinen skøyting. I tillegg til å fokusere på den aerobe utholdenheten. Under tekniske egenskaper kommer det til å bli lagt vekt på tyngdeoverføring, balanse, koordinasjon, samt det grunnleggende innen skiferdigheter blir påvirka.

Ferdighetsmål: Barnas ferdigheter innen skiteknikk i skøyting skal forbedres, i tillegg til deres aerobe utholdenheten ved denne formen for muskelbruk.

Kunnskapsmål: Barna skal lære hvorfor man må varme opp og få en innføring i hvordan trening av teknikk og aerob utholdenhet skal utføres. De skal forstå øvelsene som er planlagt, slik at ved en senere trening trenger jeg mindre forklaring. De skal opparbeide seg kunnskap som gjør at de kan utføre øvelsene ved egentrening.

Holdningsmål: Barna skal oppleve å bli sett og ha gode holdninger til hverandre og trenerne. De skal føle tillit og ærlighet fra trenerne. Barna skal samarbeide godt og ha det gøy. De skal innarbeide rutiner for oppvarming og uttøyning.
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
  • Generell del
Vi går en runde inn på stadion og tar det helt rolig. Viktig å ikke gå for fort, men slik at man blir varm. Prøve å gå rolig på en rekke
5 min
Apemetoden/forklare-metoden
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader.
Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne
Øke motivasjon
OPPVARMING
-         Spesiell del
Vanlig sisten
Avgrenser et område med kjegler. Alle sammen skal gå rundt å prøve å unngå å bli tatt av en/to personer som har den. Når den ene blir tatt har den den og skal ta de andre. Sånn holder man på i 10 minutter.
Den/de som har den skal ha bånd, båndet blir gitt videre til neste mann som blir tatt.

10 minVise-Forklare-metoden
Ha det gøy og få kroppen i gang til hoveddel, bli enda varmere. Man oppfyller også kravene som står i den generelle delen.
HOVEDDEL


Øvelse 1
8-tallsløype på ski

Man markerer/lager en løype som illustrerer et 8 tall. Her er det viktig å lage 8 tallet stort nok til at man ikke går på hverandre og får stor nok plass til å få fart på skia. Alle går etter hverandre (gå i strøm). Hensikten med det er at ingen føler seg utafor og forbi gått når man går i en "sirkel" eller 8 tall i dette tilfellet. De første 10 minuttene gås uten staver og de to siste går med staver. Dette er for variasjon, samt at det er viktig å utfordre balansen ved å gå uten staver.

Øvelse 2
Ulveringen

Alle har lue uten den som har den, ulven. Denne personen skal jage etter de andre i gjennomgangene som blir lagt i forkant og som er inne i ringen. Alle må gå i samme retning for at det ikke skal blir kaos. Etter hvert som man blir tatt tar man av seg lua og blir ulv de også å skal ta de andre. Når alle er tatt er leken ferdig.

40 min

Del 1
20 min

Del 2
20 min
Vise-forklare metoden
Øvelsen oppfyller kravet om å trene balanse, teknikk, koordinasjon og grunnleggende skiferdigheter som er et krav som er svært sentrale under skigåing. Man bruker dette i fraskyvet i både klassisk og fri disiplin.

Aerob utholdenhet er et svært sentralt krav i langrenn, da en svært stor del går til aerob energifrigjøring. For barna som har kort konkurransetid, er det viktig å holde oppe et høyt intensitetsnivå over forholdsvis kort tid. Likevel er ikke dette arbeidet anaerobt.
Her blir også koordinasjon, balanse og grunnleggende skiferdigheter påvirka.
AVSLUTNING
Uttøyning
Gå rolig tilbake til lokalet og tøye litt

Hofteleddet
Øvre del av legg
Nedre del av legg
Bakside lår
Innside lår
Fremside lår
Armer
5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen.
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe.

Oppsummering
3 min
Plenum
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere

1 kommentar:

  1. Økta i dag gikk bra! I dag hørte de i større grad på meg enn tidligere og øvelsene passet bra for gruppa. Øvelsene var med på å påvirke barnas utholdenhet og balanse, dette er grunnleggende ferdigheter i langrenn og er derfor fint å påvirke. Alle ble inkludert i og med at alle gikk på et og samme område så de kunne gå så fort de ville. De som ikke har like gode ski-ferdigheter blir aldri gått ifra og dermed føler de seg også inkludert.
    Den avsluttende øvelsen var morsom for barna, den var med på at fantasien til barna ble brukt. De var "biler" og kunne kjøre hvor de ville.

    Et av barna ville hele tiden kræsje med andre. Han hørte aldri på meg, men tilslutt fikk han smake sin egen medisin og fikk veldig vondt. Som regel er det aldri respons og få, men han begynte å høre etter at han hadde fått vondt og trøst.

    SvarSlett