Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 16. februar 2016

Uke 7

 Øktplan for J04 uke 7
Navn: Ingrid Andreassen
Dato: 17.02 2016
Time: 1630 til 1800
Målgruppe: Jenter, 11 år gamle
Klasse: 6.trinn
Utstyr: 15 fotballer, 20 – 30 lave kjegler, 15 vester, 2 benker
Sted: Inne på Røren barneskole (Røren, Hokksund)

Jenter i en alder på 11 år er ulikt fysisk utviklet, og det er også svært forskjellig i hvilken grad de tar til seg ris eller ros. Læringsmåte og konsentrasjonsevne er også ulikt, så tilrettelegging er svært viktig i denne aldersgruppen.


Mål: Målet for denne økta er å få jentene i god aktivitet mye ved hjelp av leiker som er morsomme for barn i 11-års alderen. De skal også i hoveddelen få spille en god del hjørnefotball.

Ferdighetsmål: Forbedre jentenes ferdigheter med fokus på overblikk, pasninger, og kontroll på ball. De skal også øve seg på overblikk og orientasjon.

Kunnskapsmål:
Jentene skal selv se viktigheten av å ha det gøy, med og uten ball.

Holdningsmål: Jentene skal oppleve fair play, samarbeide og samtidig ha det gøy.
De skal også lære seg at når jeg snakker, så skal de høre etter og ikke snakke med hverandre.

HV
A
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          
G
E
N
ERELL
Begynner med en rolig oppvarming, først litt rolig jogg også med ball etter hvert.
Jeg viser en øvelse de skal gjøre først, også skal den gjenta denne øvelsen. Forskjellige øvelser er:
- rolig jogg
- jogge sidelengs
- høye kneløft
- spark bak
- armsving
- spensthopp
- noen dragninger

med ball:
- dra med seg ball til siden
- holde kontroll  på ballen mens de tripper seg bortover med ballen mellom bena
- dra med seg ball bakover, forover
10
min

Vise
-Lære seg øvelser og rutiner for å
unngå skader.
- Øke fysisk og psykisk prestasjonsevne
- Øke motivasjon
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige.

OPPVARMING
-     s.
de
l
d
p
L
sS
Lek 1: 5 minutter
Doktorsisten - Akkurat som vanlig sisten, men nå skal den som «får» sisten holde sin ene hånd på det stedet han ble slått, helt til han har greid å gi sisten til en annen. Blir det veldig vanskelig å løpe – kanskje fordi han må holde seg på ankelen e.l. kan den som har sisten bestemme at de andre også må holde hånden på sin ankel når de løper.

Lek 2: 5 minutter
Kortstokkleken.
Deler opp i 4 lag som skal plasseres i hjørner. Kortstokken legges i midten. Deretter gir jeg hvert lag en farge. Fks lag 1 har ruter. Så må en fra hvert lag løpe inn i midten og trekke et kort. Hvis kortet viser seg å ikke være ruter, så må de løpe tilbake, så er det nestemann sin tur. Hvis nestemann trekker en ruter, så skal vedkommende ta med seg dette kortet og legge det på en rekke på bakken. Førstemann til å få 13 kort i samme farge hver.  Denne konkurransen kan kjøres flere ganger.


Lek 3: 5 minutter
Hauk og due
Alle som deltar, foruten en person, samler seg i den ene enden av gymsalen. Disse er duene. Hauken står midt i gymsalen. Når han/hun roper "Alle mine duer, kom ut!", skal duene springe fra den ene enden til den andre De som blir tatt av hauken, skal fra nå av være hauk selv. Dette foregår til alle duene er tatt.
15 min 
Forklare-metoden
For å få jentene ordentlig oppvarmet og motivert til videre økt.
T
Ø
Y
E
Se siste uttøyning
3min
Følg meg (Apemetoden)
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe.
HOVEDDEL
Hjørnefotball
Deler i fire lag og spiller fotball på benker i hjørnene. Hvert lag har sitt hjørne. Blir det scoring bytter lagene.


Stafetter:
Enkel stafettvariant

Klassen deles i lag.
På signal skal førstemann løpe en viss strekning.
Veksling forgår ved et klapp på skuldra eller for eksempel tar over en ertepose eller lignende

Variant:
Elevene kan starte liggende på ryggen, magen med ryggen mot løperetningen, sittende osv.
Tunnelstafett

Her vil det bli tatt i bruk ball i de stafettene det går an.

Skal også ha benk-stafett som foregår slik:
I denne øvelsen deler jeg de opp i lag, for det skal være stafett på benkene.
Jeg deler opp i to lag. Hvert lag skal ha to benker hver. Så skal de fordele seg med like mange personer på den første benken. Benkene plasseres etter hverandre. For å komme seg videre, må de løpe over på den andre benken, for så å løfte/skyve over den benken de nettopp har løpt over. Hvis noen faller ned fra benken, så må de begynne på nytt. Elevene må samarbeide for å komme til den andre siden av benken.
Første laget som blir ferdig med å få alle sammen over vinner.
Denne øvelsen kan bli kjørt 1-2 runder.


Trillebår og gartner:
Klassen deles i lag.
6 – 8 elever pr. lag danner par og lager trillebår.
Lagene ”triller” en viss strekning, hvor man bytter halvveis, slik at begge får være trillebår og gartner.
NB! Viktig at den som triller holder godt inne på låret, slik at svai rygg unngås.
30 min25 min

Forklare metoden


 Vise og forklare metodenAVSLUTNING
Uttøyning


Øvelser for tøying av nevnte muskler:
1. 2. 3.. 4.5.  6.

1.       Hoftestrekker
2.       Hoftebøyer
3.       Knestrekker
4.       Knebøyer
5.       Ankelstrekker
6.       Brystmuskulatur
7.       Kappemuskel.
30 sekunder holdetid5 min


Følg meg (Apemetoden)

Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen.
Lære seg øvelser og rutiner for å unngå skader og holde bevegeligheten i leddene oppe.

Oppsummering
2 min
Plenum
Oppsummere økten og spørre litt hvordan de synes økten har vært. Gir ros og noe ris. Til slutt samler vi inn baller og vester.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar