Aktive Lokalsamfunn

torsdag 12. desember 2013

Periodeplan for januar - Skrim håndball jenter 2002

For å gi en bedre oversikt over treningene som skal utføres i januar, har jeg utarbeidet et kort og presis periodeplan. Den viser hva fokuset ligger på hver enkelt trening i en periode på fire uker.

7. januar 2013
14. januar 2013
21. januar 2013
28. januar 2013

Fokus på pådrag og viderespill, der også opplegging og krysspill skal innøves.


Forberede kamp ved å få oversikt over spill, med mye spilltrening.

Fokus på pådrag og viderespill, der også opplegging og krysspill skal innøves.


Ha noen morsomme aktiviteter, der leikaktivitetene blir knyttet inn i spillsitusjon.

1 kommentar: