Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 21. januar 2014

Håndball økt


Håndballl økt              Uke:4       Dato: 21.01.2014              Lag: J10            

Trener: Vegar Holstad              

Målsetting: forbedre skuddteknikk, øke spillforståelsen, samkjøre gruppen/laget før Cup til helgen.

Utstyr: 1 Ball pr person, håndballbane, vester, kjegler.

Tidsramme: 1 klokke time.

          Hva?                     Hvordan?                      Hvorfor?                    Kommentar
G-del oppvarming
5-10 min10 min

jogging med øvelser gitt underveis.
Øvelser: venstre arm i bakken, høyre arm i bakken, begge hender i bakken, hopp, legge seg på ryggen/magen.

Kast to og to.
To og to går sammen og gjennomfører forskjellige typer kast med hverandre. stuss, langpasninger osv.
Bli varm i store muskelgrupper så man blir klar for økta.

Bli varm i skulder, arm og bryst for å unngå skader underøkten.

Hoveddel
20 min skuddteknikk

20 min spill.
Jentene blir delt i to, dette gjør det enklere å ha kontroll på gruppen og få høyere aktivitetsnivå siden de er så mange. vær gruppe går foran vært sitt mål. en i gruppen er forsvar spiller. Forsvareren har bare lov til å blokke skuddet. spillerenne skal gå en og en for å skyte på målet (med keeper i mål) og de skal skyte før de kommer for nærme forsvareren, dette for å trene på langskudd og bedre skudd presisjon. bytter også på med forskjellig type skudd med og uten frosk/hopp. alleskal være i forsvar så forsvareren bytter underveis i øvelsen.

Gruppene som ble delt inn i sted er nå et lag. jeg deler ut vester også er det kamp hvor spillerenne får samkjørt med hverandre og prøv litt nye ting i en kampsituasjon. 
For å forbedre skudd presisjonen og teknikken. gir også spillerenne litt mer selvtillit for å prøve dette i en kampsituasjon.
øke spillforståelse og samspillet laget imellom.
Avslutning
5 min ca.
Prat om cuppen til helgen og oppsummering av treningen og hva dem syntes om den.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar