Aktive Lokalsamfunn

mandag 20. november 2023

Periodeplan og øktplan uke 46 til 51, Idrettsbarnehagen, Aksel S

 

Mål for perioden:

Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

46

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 15 nov 13:00-14:00

Ulike leker og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

Øve mer på rutiner. Har lekene, som er ganske enkelt nivå, men utfordrene med tanke på sammarbeid.

 

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid. Noe de kan ta med vidre i livet, og bygge videre på. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy, og på den måten kunne bygge gode relasjoner med hverandre. 

47

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

22 nov

13:00-14:00

Ulike leker og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

Øve mer på rutiner.  Har lekene, som er ganske enkelt nivå, men utfordrene med tanke på sammarbeid.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid. Noe de kan ta med vidre i livet, og bygge videre på. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy, og på den måten kunne bygge gode relasjoner med hverandre. 

48

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

29 nov

13:00-14:00

Ulike leker og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

Øve mer på rutiner.  Har lekene, som er ganske enkelt nivå, men utfordrene med tanke på sammarbeid.  Tar opp vansklihetsgrande litt mer, ved å gjøre vrier på leker, som krever mer kreativitet.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid. Noe de kan ta med vidre i livet, og bygge videre på. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy, og på den måten kunne bygge gode relasjoner med hverandre. Har leker som krever kreativitet, for at de skal kunne øve på problemløsning.

49

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

29 nov

13:00-14:00

Ulike leker og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

Øve mer på rutiner. Har lekene, som er ganske enkelt nivå, men utfordrene med tanke på sammarbeid.  Tar opp vansklihetsgrande litt mer, ved å gjøre vrier på leker, som krever mer kreativitet.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid. Noe de kan ta med vidre i livet, og bygge videre på. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy, og på den måten kunne bygge gode relasjoner med hverandre. Har leker som krever kreativitet, for at de skal kunne øve på problemløsning.

50

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

6 des

13:00-14:00

Ulike leker og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

Øve mer på rutiner. Har lekene, som er ganske enkelt nivå, men utfordrene med tanke på sammarbeid.  Tar opp vansklihetsgrande litt mer, ved å gjøre vrier på leker, som krever mer kreativitet.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid. Noe de kan ta med vidre i livet, og bygge videre på. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy, og på den måten kunne bygge gode relasjoner med hverandre. Har leker som krever kreativitet, for at de skal kunne øve på problemløsning.

51

Idrettsparken barnehage

 

13 des

13:00-14:00

Ulike leker og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

 

 

 

Øve mer på rutiner. Har lekene, som er ganske enkelt nivå, men utfordrene med tanke på sammarbeid.  Tar opp vansklihetsgrande litt mer, ved å gjøre vrier på leker, som krever mer kreativitet. 

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid. Noe de kan ta med vidre i livet, og bygge videre på. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy, og på den måten kunne bygge gode relasjoner med hverandre. Har leker som krever kreativitet, for at de skal kunne øve på problemløsning.

 

Øktplan for uke 46.

Hva: Lek og variert aktivitet som krever grunnleggende bevegelser og sammarbeid. 

Hvor: Idrettsbarnehagen i Kongsberg.

Hvem: økta er for barnehagebarn på 5 år. Den er ledet av Aksel og Pia.

Når: 15. 11. 23. Økten varer i en time.

Utstyr: 5 baller, kjegler.

Mål: Lek og variert aktivitet som skal føre til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha leker som krever sammarbeid, og som bygger gode relasjoner.

 

 

Delmål: Etablere gode rutiner og relasjoner til senere i livet gjennom fysiske aktiviteter.Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

 

 

5 min

Innledning

 

Rødt og grønt lys, der man går i karakter.

 

 

 

 

En perosn starter som trafikklys. Alle de nadre barna starter på andre siden, på en linje.

Personen som står med ryggen til roper grønt lys og barna beveger seg  mot ham. Så tar han opp hånda og roper rødt lys. Da må alle stå helt stille og de som ikke klarer å stoppe så fort og som rører på seg etter at han har snudd seg, de må gå tilbake til startstreken. Den som når først frem blir det nye trafiklyset. Vi varer leken gjennom at barn må gå i ulike karrakterer. En runde må de for eksempel vær ormer, en annen runde gamle mennesker osv.

 

 

 

Starter ganske rolig, for at barna skal bli varme. Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. I tillegg skaper den glede og dermed motivasjon for resten av økta.

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

Hoveddel

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauk og due

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansestopp

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenkelisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparking/kasting av ball. 2 og 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiv heks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En starter som hauk, og en starter som duemor. Resten er duer. Hauken står i midten, duemor står på den ene siden, men duene står på den andre siden. Så roper duemor "Alle mine duer kom hjem fra fjellet". Duene svarer: "nei vi tørr ikke". Duemor sier "hvorfor ikke det". Duene svarer "fordi hauke tar oss". Duemor sier da "kom alikevell". Da skal duene springe fra startlinha og over til duemor mens de prøver å ikke bli tatt av hauken. Hvis man blir tatt av hauken, blir man selv hauk. Man skal da prøve å ta de andre duene som er igjen. Leken er over når det kun er en due igjen.

 

 

Alle barna danser akkurat som de selv vil når musikken spiller. Når musikken stopper må de slutte. Kan evt ta med at noen ryker, hvis de er siste mann til å stoppe.

 

 

 

 

En person starter å ha den. Når den tar en annen person må de holde hverandre i henda, og sammarbeide for å ta nye. Lenken blir derfor lengre og lengre, jo flere som blir tatt. Det er bare de ytterste som kan ta andre. 

 

 

 

 

 

Barna går sammen to og to, hvert par har en ball: de skal trille ball til hverandre. Kaste ball til hverandre. Kan også varieres utifra nivå, med å stå på et ben, forsøke å kaste med en hånd, og ved ulik størrelse på ballen.

 

 

 

 

 

 

2-3 personer blir valgt til å være heks (gjør flere til heks ved behov underveis). De får gul vest. Heksene skal "ta" de andre deltagerne. (som sisten). Når man blir tatt må man stå helt stivt med beina fra hverandre. Når heksene har tatt en person fortsetter de å prøve å ta flere. De som er tatt kan bli befridd ved at deltagere som ikke er "tatt" kryper mellom beina deres. Da er de fri og kan fortsette.

Øvelsene passer også til deres nivå samtidg som de blir utfordret. Dette skaper mestring og glede, noe som igjen fører til motivasjon til å være aktive.

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Den er også bra for sammarbeid ettersom hauken må samarbeide for å ta duene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser.

 

 

 

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Den er også bra for sammarbeid ettersom barna må samarbeide for å kunne løpe og ta de andre.

 

 

 

 

 

Har denne øvelsen fordi barn får øvd på forksjellige bevegelser samt koordinasjon.

Det fremmer også sammarbeid ettersom barna må ta hensyn til personen dem kaster/sparker med. 

 

 

 

 

Har denne øvelsen fordi barn får øvd på forksjellige bevegelser samt koordinasjon.

Det fremmer også sammarbeid ettersom barna må hjelpe hverandre for å bli befridd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

5 min

Avslutning

 

Oppsumering

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samles i ring. Vi forklarer barna at vi er ferdig med økta/lekene nå. Så spør vi om hva de syntes med økta, om den var bra osv. Så spør vi om de har forslag til leker vi kanskje kan ha neste uke.

 

 

Dette gjøre slik at barna blir tryggere på oss. Smales i ring for å skape faste rutiner. Forklarer hva som skal skje fremover.

Forklare

 

 


2 kommentarer:

  1. Kommentar til økt 5. Uke 46
    Kom litt sent i gang, grunnet enn misforståelse. Endte opp med at vi måtte være i gymsalen, men det ordnet seg når vi kom igjen. ca, 10 min forsinka. Gymsalen var mindre enn jeg hadde planelagt, ettersom vi trodde vi skulle være ute. Jeg måtte derfor droppe hauk og dueleken. Det var nye barn i dag, så vi måtte ha en ballek med navn for å lære navn, og bli litt bedre kjent. Pia var syk så jeg hadde hele økta alene, men det fungerte fint. Jeg fikk barna til å høre, og fikk inn rutine om at de måtte sette seg på tjukkasen når det kom ny beskjed, om leker osv. Mot slutten av økta ble det litt lite aktivitet under stiv heks, jeg bestemte meg derfor for å være den som skulle "ta" barna. dette fungerte veldig bra, og aktivitetsnivået gikk opp med en gang og alle barna løp rundt, var aktive og hadde det morsomt. Totalt sett fikk jeg prøvd ut noen flere øvelser, som gikk på sammarbeid. Det var passende vanskelighetsnivå på lekene, alle barna opplevde mestring og glede iløpet av økta.

    SvarSlett
  2. Kommentar til økt 6. Uke 47. I dag var barnehagen på tiden, så vi fikk startet med en gang. Jeg hadde med Henny på starten av økta. Vi starta med å fortelle hvem hun var og at hun skulle være med vidre. Så tok vi å kasta ball og sa hva vi het og hva vi likte, for at barna skulle bygge en relasjon med Henny og motsatt. Etter det hadde vi rødt og grønt lys, som karakterer. det fungerte fint og barna gjorde som de ble fortalt. De hadde det gøy og opplevde mestring. Eneste utfordringen var en gutt som begynte å gråte når ha ikke vant, men jeg fikk han med igjen, og han ble blid nest runde. Etter dette hadde vi lenkelisten, det var en ny lek. det fungerte god å forklare når vi var to, for da kunne vi vise. Sammarbeidet funka bra, og de holdt lenka. etter dette måtte Henny dra, så jeg måtte ha de siste 35 minuttene alene. Jeg fortsatte litt med leken, så merket jeg at barna var slitne. Så da gikk jeg over til at de skulle sende ball til hverandre. Jeg gikk mellom de ulike gruppene og så an nivået, og kom med innspill på morsomme måter å sentre på. feks, kaste ballen baklengs, eller under beinet. Dette fungerte bra, men hadde vært enda bedre med to. Siden jeg merket at de surret noen ganger når jeg var hos de andre gruppene. Så hadde vi dansestoppen, noe som falt i smak. Barna hadde det gøy og var aktive. Til slutt hadde jeg samling, og spurte om forslag til neste gang. Barna satt fint og ventet på sin tur til å komme med forslag. Alt i alt en vellykket økt.

    SvarSlett