Aktive Lokalsamfunn

torsdag 16. november 2023

Periodeplan og øktplan uke 42-46

Periodeplan uke 42 til 46, Rov/Svene J15 – Ane Kjenaas og Kaja Østby 

 

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

42

 

 

 

Stevningsmogen, Lampeland

18.15-19.45

 

Møte spillere og skape relasjoner  

 

Hvordan er nivået på jentene 

 

 

trygghet på banen 

 

Bli kjent med spillerne og deres ferdigheter. Høre hva de vil trene på og formålet dems. 

43

 

 

 

Idrettsskolen, Rollag

18.30-20.00

 Pasninger og lagspill

Fortsette å fokusere på overblikket, og utvikle dette

Viktig å jobbe med gode pasninger innad i laget så spillet sammen fungerer bedre som en helhet. 

 

44

 

 

 

Idrettsskolen, Rollag

18.30-20.00

 Pasninger, skudd og lagspill

Fortsette de tidligere fokusene og rette videre fokus mot skudd og skuddteknikk

Nye øvelser - Få oppe engasjement. Fortsette å skape og jobbe med de gode pasningene. Kan aldri få jobbet nok med pasningspresisjonen. Dette er veldig relevant med spillet på slutten av økta

 

Vi fokuserer også litt på skudd siden de skal begynne med futsal om ikke lenge. 

45

 

 

 

Idrettsskolen, Rollag

18.30-20.00

 Pasninger, skudd og lagspill

 Fortsette de tidligere fokusene og rette videre fokus mot skudd og skuddteknikk

 Vi forsetter med samme mål og fokus som de forrige uken, men vi har enda litt mere fokus på skudd trening siden de skal begynne med futsal kamper om ikke lenge. 

46

 

 

 

Idrettsskolen, Rollag

18.00-19.30

 

Morro 

Bygge lagmoralen og mer fokus på å ha det gøy før jul

 For å holde motivasjonen opp for jentene velger vi å ha en økt med lek og morro. Dette skaper både samhold og glede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva

Fotball

Hvor

Stevningsmogen, Lampeland (Ute) og Idrettsskolen, Rollag (inne) 

 

Hvem

Rov/Svene J15

Når

Stevningsmogen, Lampeland – 18:15 – 19:45

 

Idrettsskolen, Rollag (inne) – 

18:30 – 20:00

Utstyr

baller, vanlig og futsal baller.

Vester og kjegler 

Mål

 

Skape bedre samspill og forståelse i laget.

 

Delmål

 

Bedre kondisjon til futsal i vinter

Øve på pasninger og treffsikkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 42

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

 15min

Innledning

 

 Teknikksirkel

 

 

 

 Vi deler laget i to hvor halvparten steller seg inni sirkelen og andre halvparten utenfor sirkelen. De som står ute, starter med ball.

De uten ball oppsøker de med ball.

 

 

Pasning tilbake 

 

Pasning, ta med og finne en ledig mann å spille til

 

Kaste inn, innside tilbake på begge bein 

 

Kaste inn, dempe på lår og første tilbake 

 

Kaste inn, heade tilbake 

 

 

  

 

På grunn av manglende informasjon om nivået på jenten, setter vi opp vanskelighetsgraden ut ifra hva de mestrer 

 Vise og forklare 

 65 min

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min

Hoveddel

 

 

Firkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småkamper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor kamp 

 

 

Firkant hvor 3 stykker er i midten i 2 minutter. I de 2 minuttene skal de prøve å få tak i ballen flest mulig ganger. 

Bytter til 3 nye etter 2 minutter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deler jentene opp i tre lag, hvor to av lagene spiller mot hverandre, mens det siste laget er «vegger». Hver kamp varer i 2 minutter, før de bytter roller. Laget som har vært inn lengst blir vegger neste kamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deler jentene i 2 lag. de spiller mot hverandre, med fokus på bra spill. Vi hadde kamper på 5 min x 4, pluss pauser  

 

Dette er en øvelse hvor det startes rolig. Hvor hele kroppen og musklene blir varme. En morsom øvelse som får frem engasjement 

Firkant forbedrer jentene sitt touch og ballkontroll i en stressende situasjon. De må flytte seg raskere og finne rom. Dette er veldig relevant til kamper senere i økten. 

 

 

 

 

Her handler det om det samme som firkant. Øver på å bruke rommene og gjøre seg ledige. Vi velger småkamper fordi det er gøy og skaper samspill i litt mindre grupper og mindre bane hvor det krever bedre touch og ballkontroll.

 

 

 

Vi har valgt å ha kamp fordi da møter jentene på kampsituasjoner og øver på hvordan de skal håndtere de. Jentene skal snart begynne med futsal og derfor velger vi å fokusere på å spille kamp på slutten av treningene, da det er forskjeller mellom futsal og utefotball.

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsbetinget læring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsbetinget

læring 

10 min 

Avslutning

 

 

 

 

 

 Tøying og prating av hva som var bra og kunne gjøres enda bedre til neste gang, både om treningen og øvelsene.

 Tøying er med på å korte ned restitusjonstiden, det forbedrer bevegelighet og det hjelper til å øke blodsirkulasjonen til musklene. 

 

Vi velger å snakke samtidig for å høre hva jentene syntes om økten og om de har noe de ønsker mere eller mindre av. Generelle tilbakemeldinger  

 Apemetoden

 

 

 

 

 

Uke 44

 

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min

 

 

 

Innledning

  

 Firkant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ

 

 

 

 

Laget en stor firkant hvor to er i midten. Ballen går rundt i laget til de mister den og da byttes det i midten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor firkant. Deler jentene rundt på de 4 hjørnene så de er like mange, og en er i midten. En ball skal spilles med. Målet med øvelsen er at jentene skal være kreative, og ballen skal gå på første touch, mens ballen blir spilt rundt skal jentene gå mot klokka og fortsette rundt så det alltid er noen på hjørnene. Det vil si at man står ikke stille etter ballen har blitt sentret. Kan både sentre i midten, over på andre siden, bare å være kreativ. Byttes jevnlig en i midten.

 

Dette er en øvelse hvor det startes rolig. Hvor hele kroppen og musklene blir varme. En morsom øvelse som får frem engasjement 

Firkant forbedrer jentene sitt touch og ballkontroll i en stressende situasjon. De må flytte seg raskere og finne rom. Dette er veldig relevant til kamper senere i økten. 

 

 

Vi valgte denne øvelsen da det tester kreativiteten til jentene med ball, men også for å gjøre noe litt annen og nytt. 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsbetinget læring

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min

 

Hoveddel

 

 

 Intervallpreget skyteøvelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skyte konkurranse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp

 

 

 

Vi setter opp to små mål foran hverandre med en viss avstand. Cirka 5 meter. 

Vi deler jentene i 2 grupper hvor de skal stå på rekke ved hvert sitt mål. Den ene siden skal ha ballene som er satt opp ved siden av målet sitt. De skal ikke røre denne ballen utenom å sette den opp. 

Når vi klapper så er dette et tegn på at en av begge rekkene som er ovenfor hverandre skal løpe.

De første rundene så startet vi med at de skal løpe over på andre siden, altså rundt målet til de andre og forsvare det. Den andre personen skal løpe rundt det det andre målet å skyte den ballen motstanderen har satt opp på først touch. Dette handler om å være rask så man rekker å skyte før motstanderen har rukket å forsvare målet. Deretter byttet vi til at de skal rundt målet til de andre og tilbake rundt sitt eget så det blir en hel runde istedenfor en halv.

 

 

 

 

 

I denne øvelsen deler vi også jentene opp i to grupper. Nå bruker vi et stort mål og vi trenger en keeper. Jentene er på hver sin side av målet. Vi har satt opp 2 kjegler ca. 8 meter fra mål, der jentene skal løpe rundt før de får en pasning fra motstanderlaget. De skal skyte på første touch. Etter at man har sentret ballen, skal man slev løpe til kjeglen og få ball. Så det blir annenhver for hvert lag å skyte. 

Vi valgte å ta første mann til 5 mål, da målet er et futsalmål, altså relativt lite og vanskeligere å skyte med futsalball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deler jentene i 2 lag. de spiller mot hverandre, med fokus på bra spill. Vi hadde kamper på 5 min x 4, pluss pauser  

 

Vi har valgt denne øvelsen for å få opp tempo i beina før kamp og gjøre intervall gøy selvom det er en slitsom jobb. 

 

Intervalltrening viser seg å være veldig effektivt og det øker den fysiske kapasiteten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi valgte skyte øvelse fordi jentene snart skal begynne med futsal. Ballene er annerledes, og det er derfor viktig at jentene får kjenne litt på følelsen av å både tilpasse kraft og plassering. dette gjorde de også klare til kampen på slutten av økten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har valgt å ha kamp fordi da møter jentene på kampsituasjoner og øver på hvordan de skal håndtere de. Jentene skal snart begynne med futsal og derfor velger vi å fokusere på å spille kamp på slutten av treningene, da det er forskjeller mellom futsal og utefotball.

 

 

 

Apemetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsbetinget læring

 

 

 

5 min

Avslutning

 

 

 Tøying 

 

 

 Tøying og prating av hva som var bra og kunne gjøres enda bedre til neste gang, både om treningen og øvelsene.

  Tøying er med på å korte ned restitusjonstiden, det forbedrer bevegelighet og det hjelper til å øke blodsirkulasjonen til musklene.  

 

Vi velger å snakke samtidig for å høre hva jentene syntes om økten og om de har noe de ønsker mere eller mindre av. Generelle tilbakemeldinger  

 

 

 

Apemetoden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar