Aktive Lokalsamfunn

torsdag 2. november 2023

Periodeplan uke 45 og 50, Strømsgodset TF, Guro Røgeberg

Mål for perioden: forbedre jentenes basisferdigheter i løpet av to helger. Få inn mest mulig arbeid MED ball, og å bruke tiden godt.


Kommentar:

Setter opp hver dag med en teknikkøkt i økt 1 og en spilløkt i økt 2.

kjenner gruppa relativt godt fra før.

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

45 - lørdag

11. nov

 

 

Talentgården -Drammen

Økt 1: teknikkøkt

 

Økt 2: spilløkt

Økt 1: bedre jentenes teknikk gjennom teknikktrening.

 

Økt 2: Øve på å holde fokus og intensitet gjennom hele dagen. Fullføre økta helt ut.

Teknikk er en vesentlig del av fotballen. Får mye igjen for teknikktrening senere i fotball da dette bidrar i alle spillets faser og ferdigheter.

 

Jentesamlingene går over en hel dag (gjerne to dager). Ofte vanskelig å holde humør/fokus oppe gjennom hele dagen. Dette er noe vi må jobbe med.

45 - søndag

12. nov

 

 

Talentgården -Drammen

Økt 1: teknikkøkt: pasningsspill/overtallsspill

 

Økt 2: spilløkt

Økt 1: utvikle jentenes pasningsferdigheter og samspill og bruke dette i overtallsspill og i spilløkten etter lunsj.

 

Økt 2: Øve på å holde fokus og intensitet gjennom hele dagen. Fullføre økta helt ut.

Pasninnger er en vesentlig del av fotballen. Jobber med overtallspill slik at jentene får jobbet godt både offensivt i overtall og defensivt i undertall.

 

Jentesamlingene går over en hel dag (gjerne to dager). Ofte vanskelig å holde humør/fokus oppe gjennom hele dagen. Dette er noe vi må jobbe med.

50 - lørdag

16. des

 

 

 

Talentgården -Drammen

Økt 1: teknikkøkt

ballkontroll, overtallsspill

 

Økt 2: spilløkt

Økt 1: utvikle jentenes ballkontroll via øvelser der de får mange touch. Legger også inn litt overtallsspill på små baner (få spillere slik at hver spiller får mange touch).

 

Økt 2: Øve på å holde fokus og intensitet gjennom hele dagen. Fullføre økta helt ut.

Jobber videre med overtallspill slik at jentene får jobbet godt både offensivt i overtall og defensivt i undertall.

 

Jentesamlingene går over en hel dag (gjerne to dager). Ofte vanskelig å holde humør/fokus oppe gjennom hele dagen. Dette er noe vi må jobbe med.

50 - søndag

17. des

 

 

Talentgården -Drammen

Økt 1: teknikkøkt

samspill/overtallsspill

 

Økt 2: spilløkt

Økt 1: utvikle jentenes  samspill og å bruke de ulike teknikkene vi har jobbet med i de tidligere øktene og å bruke dette i overtallsspill og i spilløkten etter lunsj.

 

Økt 2: Øve på å holde fokus og intensitet gjennom hele dagen. Fullføre økta helt ut.

Samspill og samarbeid er en vesentlig del av fotballen. Jobber videre med overtallspill slik at jentene får jobbet godt både offensivt i overtall og defensivt i undertall.

 

Jentesamlingene går over en hel dag (gjerne to dager). Ofte vanskelig å holde humør/fokus oppe gjennom hele dagen. Dette er noe vi må jobbe med.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar