Aktive Lokalsamfunn

onsdag 8. november 2023

Periodeplan uke 46 til 51, Dressur Øvet, Selma Sembsmoen-Schleis

 

Periodeplan uke 46 til 51, Dressur Øvet,  Selma Sembsmoen-Schleis

 

Mål for perioden: Elevene skal lære hvordan de rir versade og kontraversade i trav. De skal også klare å ri kontrabuer i galopp

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

46

Tirsdag 14.11

 

 

Stall K

Kl 18:00-19:00

Lære å ri en vanlig versade på langsidene

Lære hvordan de skal forberede en versade, hvordan hesten skal bevege seg og stilles riktig

Versade er en ny øvelse for mange av elevene. De skal lære hvordan de flytter skuldrene til hesten og ikke kun hodet og halsen

47

Tirsdag 21.11

 

 

Stall K

Kl 18:00-19:00

Lære å ri en kontraversade, Bakdelsvendinger i skritt

Lære forskjellen på en versade og kontrabue, lære hvordan de kan stille hestene utover

 

 

Kontraversade er en del av en hel øvelse de skal gjøre senere. De skal lære hvordan øvelsen kan brukes for løsgjørende og samlende arbeid

 

Bakdelsvendinger er noe mange av elevene burde jobbe mer med. Det fungerer aktiverende for hestene i skritt.

48

Tirsdag 28.11

 

 

Stall K

Kl 18:00-19:00

10-meters volter i trav, sjenkelvikinger i galopp

Lære hvordan de holder hesten i balanse og aktiv

Del av en hel øvelse de skal gjøre senere. Elevene skal lære hvordan de får en kvikk og aktiv hest de kan samle opp.

 

Elevene skal lære hvordan de skal holde fremdrift og balanse i sideførende øvelser i galopp

49

Tirsdag 5.12

 

 

Stall K

Kl 18:00-19:00

Versade-10m volte- kontraversade, kontrabue i galopp

Lære hvordan de setter sammen ulike øvelser, balanse og fremdrift i galoppen

Gjøre hele øvelsen samlet, lære hvordan øvelsen virker aktiviserende og løsgjørende

 

Lære hvordan de rir en riktig og presis kontrabue i balanse og i et jevnt tempo

50

Tirsdag 12.12

 

 

Stall K

Kl 18:00-19:00

Versader på midtlinjen i trav, kontrabue i galopp

Jobbe videre med versadene og med fokus på nøyaktighet, retthet og aktivitet.


Samle galoppen mer i øvelsen

 

 

Elevene skal lære hvordan de rir en versade på midtlinja. De må ha god kontroll på skuldrene til hestene og nøyaktige med rideveiene sine.

 

Elevene skal lære hvordan de kan samle opp galoppen, men fortsatt beholde fremdriten

51

19.12

Stall K

Kl 18:00-19:00

Sprang økt

Komme litt utenfor komforsonen, jobbe med nøyaktighet og flyt

Siste gang før jul. elevene bruker sine kunnskaper fra dressuren inn i sprangbanen. Her skal de jobbe med nøyaktigheten i rideveiene og tempo


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar