Aktive Lokalsamfunn

onsdag 8. november 2023

Periode plan for uke 46-51 (KIF gutter 12)

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

46

 

 

 

Torsdager

17:00-18:30

Relasjoner

 

Målet er å få bedre ballfølelse, og å bruke helle banen når de spiller

Lage mindre firkanter å spille i eller legge til flere elementer der de må ha mer fokus på plassering

Det er liten sjanse for at det blir treninger før etter jul, men de prøver å få til noe. 

47

 

 

 

Torsdager

17:00-18:30

Relasjoner

 

Målet er å få bedre ballfølelse, og å bruke helle banen når de spiller

Lage mindre firkanter å spille i eller legge til flere elementer der de må ha mer fokus på plassering

Det er liten sjanse for at det blir treninger før etter jul, men de prøver å få til noe. 

48

 

 

 

Torsdager

17:00-18:30

Relasjoner

 

Målet er å få bedre ballfølelse, og å bruke helle banen når de spiller

Lage mindre firkanter å spille i eller legge til flere elementer der de må ha mer fokus på plassering

Prøve å gjøre det mer om til spill og mer kamp likt

Det er liten sjanse for at det blir treninger før etter jul, men de prøver å få til noe. 

49

 

 

 

Torsdager

17:00-18:30

Relasjoner

 

Målet er å få bedre ballfølelse, og å bruke helle banen når de spiller

Lage mindre firkanter å spille i eller legge til flere elementer der de må ha mer fokus på plassering

Prøve å gjøre det mer om til spill og mer kamp likt

Det er liten sjanse for at det blir treninger før etter jul, men de prøver å få til noe. 

50

 

 

 

Torsdager

17:00-18:30

Relasjoner

 

Målet er å få bedre ballfølelse, og å bruke helle banen når de spiller

Lage mindre firkanter å spille i eller legge til flere elementer der de må ha mer fokus på plassering

Prøve å gjøre det mer om til spill og mer kamp likt

Det er liten sjanse for at det blir treninger før etter jul, men de prøver å få til noe. 

51

Torsdager

17:00-18:30

Relasjoner

 

Målet er å få bedre ballfølelse, og å bruke helle banen når de spiller

Få de til å forstå dette i kamp uten at jeg forklarer det til dem

Det er liten sjanse for at det blir treninger før etter jul, men de prøver å få til noe. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar