Aktive Lokalsamfunn

torsdag 9. november 2023

Periodeplan uke 46-5, jenter 13, Hanna

 Klubb: kif

Gruppe: jenter 13

Navn: Hanna 

 

Mål for perioden: målet for denne perioden er at jentene skal bli tryggere med ball i beina og gjøre flere gode og riktige pasningsvalg fordi de har mer overblikk over spillet og 

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

46

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Lære inn regler for futsal og ha fokus på støtte pasninger og ikke få panikk når man kommer i en pressa situasjon

Har bare hatt en futsaløkt før denne så forventer ikke skyhøyt nivå, men skal vise jentene hvordan de kan gjøre enkle valg på banen  uten å miste ballen

Gjennom de første øktene har jeg sett mange tendenser til at jentene får mye panikk når de blir pressa, og da bare sparker de ballen bort uten mening. Derfor ønsker jeg å ha fokus på å vise jentene at å gjøre enkle valg ved en støttepasning eller skjerming av ball er enkle måter å løse opp spillet og man mister ikke ballen. 

47

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag 

Fortsette å terpe regler, og ha fokus på å ha mindre panikk med ball i beina og se seg ut pasningsmuligheter før man mottar ballen 

Se om jentene klarer å ta med seg det vi har gjort på tidligere treninger og prøver å gjøre dette i øvelsene og spillsituasjonene 

Jentene har bare en futsaltrening i uka så de blir ikke mye bedre gjennom det vi trener på etter en trening så ønsker å fortsette med dette slik at jentenes vaner med panikk kan gradvis bli borte 

48

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag 

 

Fortsette med samme tema der jentene skal ha mindre panikk med ballen i beina, men i tillegg få jentene uten ball til å bevege seg mer slik at de kan hjelpe de som er i en pressa situasjon 

Se på jentene om de klarer å bevege blikket sitt mer før de mottar ballen og om de klarer å se opp fra ballen når de har mottatt den. Se om jentene 

Bruker denne perioden for å terpe på dette temaet, men har også sett flere situasjoner der flere av jentene blir veldig statiske på banen, hvis jentene kan bevege seg mer blir det også lettere for den spilleren som har ballen til å gjøre gode valg 

49

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag 

Fortsette med samme tema og mål, men i tillegg jentene til å bruke stemmen sin mer, bruke navn og si hvor de er på banen

Ser om øvelsene blir lettere for jentene og om de klarer å dra elementene vi har trent på inn i kampsituasjon, da vil jeg legge på et element til med navn for at jentene kan hjelpe hverandre enda mer 

Dette temaet er viktig å terpe mye på, spesielt i futsal der man har dårlig tid og det er intenst, i tillegg til at man kan dra disse elementene til ordinær fotball. Jentene er veldig stille på banen, med mer stemmebruk vil de også kunne hjelpe hverandre i større grad fordi de sier hvor de er og at de er ledige

50

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag 

Fortsetter å terpe på samme temaet som de andre ukene

Fortsette å se på jentene om de husker det vi trener på uten at jeg minner dem på det hele tiden, men det går mer på automatikk 

På grunn av at jentene har så få treninger ønsker jeg å ha fokus på dette temaet i hele perioden slik at vi får øvd mye på det og på den måten blir jentene mer selvsikre på banen og klarer å se gode muligheter og spillet får mer flyt 

51

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag 

Mest sannsynelig en av de siste treningene før jul, ha fokus på en morsom og gøy økt med jentene der vi bestemmer sammen 

Gjøre noe gøy med jentene, hvis de ønsker å spille kamp så skal jeg se om det vi har trent på blir en del av spillet deres eller om det er noe vi fortsatt skal ha fokus på videre

Ønsker å avslutte denne perioden der vi gjø noe gøy sammen og jentene selv kan være med å bestemme hva vi skal gjøre for å få en hyggelig avslutning på året og takke dem for at de har samarbeidet med meg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar