Aktive Lokalsamfunn

søndag 11. oktober 2015

Trening KIF U12 Alpint - antatt periodeplan (ikke desember)

Trening KIF U12 Alpint - antatt periodeplan (ikke desember)

Ukenummer
Oktober (uke 42, 43, 44)
November (uke 45, 46, 47, 48, 49)
Desember (uke 50, 51,(52?))
1
Bli litt kjent med ungdommen,
legge en plan med kontaktperson
Fortsatt fokus  på at alle skal ha en trygghetsfølelse
på trening. Dra inn aktiviteter de favoriserer for å skape
motivasjon, og knyte det sammen med treningsøvelser.
Kommer senere
2
Leikaktiviteter, dra inn noen aktiviteter/
øvelser som er sentrale innenfor alpint
Denne økta tenker jeg at jeg begynner å rette treningen mer
over mot det spesielle. Påvirke beinstyrke mer.
Kommer senere
3
Leikaktiviteter, samme tankegang som
foregående økt men et litt annet oppsett
I denne uka vil jeg og trykke på mange av de samme punktene
som forrige uke. Variere treningen, kanskje påvirke kjerne-
muskulatur i større grad?
Kommer senere
4

Begynne å tenke ut aktiviteter som er ukjente for meg. Søke
eksempelvis nye aktiviteter og øvelser fra fagfolk.

5

Fortsette med øvelser som i stor grad er tilknyttet alpin barmarks
-trening. Øvelser som motiverer barna, og skaper trivsel i gruppa.


Tankegang: Hele perioden vil nok være basert på leikaktiviteter. Forskjellene vil ligge i at starten vil være preget av at tryggheten er litt under oppbygging. Etter hvert som jeg kommer inn i arbeidet
vil jeg nok legge inn mer og mer aktivitet som kan rettes rett mot alpint og skikjøring. Dette er basistrening, så jeg tar i betraktning hvilke muskelgrupper som er relevante innenfor den gitte idretten. Jeg lager tre ulike perioder, og målet mitt er ikke å ha en brå overgang fra en uke til en annen, men heller en jevn overgang over hele perioden. Denne periodeplanen kan komme ut for endringer underveis, men dette er den antatt ferdige periodeplanen.
De 4 første ukene:  Fokus på å skape trygghet i gruppa. Viktig å bli kjent med ungdommen og skape et trygt treningsmiljø med trivsel. Hovedfokus på lek/moro. Det som er av relativt anstrengende aktiviteter
vil være øvelser på kjernemuskulatur og bein, i hovedsak.
De 4 ettergående ukene: Rette fokus litt mer over på alpinrelaterte øvelser, men fortsatt en del leikaktiviteter. Leik er motiverende for unge mennesker, kombinere dette med relativt lette fysiske anstrengelser. Av anstrengelser kommer det ennå til å være fokus på kjernemuskulatur og bein, men med litt mer spesielle øvelser.

De siste 2/3 ukene: Som påpekt tidligere ville jeg rette basistreningsøktene mine mer og mer over på alpinrelaterte aktiviteter. Jeg tenker at i denne siste perioden vil jeg virkelig prøve å utfordre meg selv, og sette opp noen økter med aktiviteter og øvelser  som jeg er relativt ukjent med, som er enkle og mestre men samtidig er relevante innenfor den gitte idretten.

1 kommentar:

  1. Bra periodeplan. Viktig som du skriver å skape trygghet i gruppen i starten. Husk å levere øktplanen i forekant av hver økt.

    SvarSlett