Aktive Lokalsamfunn

søndag 20. oktober 2013

Øktplan uke 42

Denne økta gjennomførte jeg sammen med Skrim j2001 i uke 42.

ØKTPLAN, MANDAG 14. OKTOBER

NAVN: Henriette Wallin                                                                                                 

MÅL FOR ØKTA: Bedre håndballferdigheter, mest rettet mot aerob utholdenhet.


Ferdighetsmål: De skal bedre mottak ved en kontring, samtidig som den aerobe utholdenheten økes.
Kunnskapsmål: De skal vite hvorfor aerob utholdenhet er viktig i håndball.
Holdningsmål: De skal bli sliten, kjenne at de jobber for å nå målet. De skal kjenne at det er moro å løpe,
når vi er ferdig skal du kjenne at du er mestret noe. Under hele trening skal det drives med fair play.


STED: Skrimhallen

UTSTYR: Baller, mål og vester
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE15 min på generell del.
Generell del:
Løpe i skogen

Alle sammen skal løpe i skogen i 15, en fast runde hver gang.  Øke på farten etter hvert.Øke motivasjonen
Øke prestasjonen.
Hindre skader.
få mer oksygentilførsel til blodet, og for å få opp kroppstemperaturen. Musklene og leddene vil nå bli litt med tøyelige.  Og for å få i gang blodsirkulasjonen. Samspillet blir forbedret og nerveimpulsen går fortere.  Konsentrasjonen øker og spenningen blir regulert til et gunstig nivå.


Vise og forklar metoden
5 MIN
Uttøyningsdel:

Lette uttøyinger på bein og armer. Holde tid i ca. 20-60 sek også bytte arm/bein.


·         Den store brystmuskel
·         Armens innoverfører
·         Ankelstrekker
·         Knestrekker
·         Hofteledds strekker
·         Hofteledds bøyer
Tøying  av den store brystmuskelenTøying av den lange leggmuskulaturen          Tøying av hofteleddets utadrotatorer    Tøying av albuestrekkeren            Tøying av den tohodete armmuskelen

 

For å hindre skader, hvis du skal ha noen bråe bevegelser og få en god bevegelighet.
Følg meg metode.
10 min på spesiell del.
Spesiell del:


10 trekk. Her deler vi inn i to lag. Det skal spilles innen for et begrenset område. Det er om å gjøre å få ti pasninger innen for laget. Mister de ballen i bakken, må de starte på null. Går ballen utenfor området er det de andres ball.

Øke motivasjon.
Øke prestasjon
Hindre skader.

Ellers er det de samme grunnene som står over i generell del.

Vise og forklare metode
 75 min.

Hoveddel:

Vi spiller de siste 15 minuttene.

Kaster ballen to og to. Både med kort og land avstand. Variere øvelser under veis. Liten konkurranse, 10 pasninger til sammen, både med lang og kort avstand.
Etter hver går vi over i en firkant, hvor alle løper samme vei, og kaster ballen fra hjørne til hjørne.

Vann pause: 1 min.

Målvakt: her styrer målvaktene sammen med en målvakts trener.
De andre skal varme opp, samtidig som de får skuddtrening selv.
Målvakten styrer litt selv hvor de vil ha ballene.

Etter målvakten skal de løpe sammen to og to over midten og kaste ballen til hverandre. For å løpe ned igjen og starte på nytt, ca 5 min.

Løpe kontringer 1 og 1, de starter fra kanten og løper oppover, får ballen ca. på midten hvor de skal løpe og ta i mot ballen for å score mål.
Kan muligens ha en –to forsvarsspillere. Kommer an på hvor mange vi er.

Neste øvelse er to og to sammen. Første mann til å få ballen skal skyte, mens den andre må jobbe i forsvar.

Fortsatt to og to, men nå skal de løpe fra midten, med en eller to i forsvar. De må samarbeide om å få ballen oppover for å score mål. IKKE lov å kaste bakover.

Spill i 15 minuttene, to lag slik som de gjør i kamp. Slik at intensiteten går opp, og de får ha det moro.

Helt på slutten er det en konkurranse. Da har alle en ball hver, det er om å gjøre å score 5 eller 6 ganger etter hverandre, kommer an på hvor mange vi er. Bommer du en gang må du ned til 0 igjen. Holder på til alle er ferdig. To mål, hvor de starter på midten hver sin vei, en keeper i hvert mål.Dette skal gjøres for å påvirke elevens tekniske håndballferdigheter og spillsituasjon, ved hjelp av utholdenhetstrening. Utholdenhetstreningen er rettet mot aerob utholdnheten.
Vise og forklare, mulig det også blir litt hel-del-metode.
5 min
Uttøyingsdel:

Nedenfor er musklene som skal tøyes ut.
1. Den store bryst muskel
2. Armens innover fører
3. Knestrekker
4. Ankelstrekker
5. Hoftestrekker
6. Hofteledds bøyer
7. Knebøyer

Tøye med lette bevegelser og press deg selv litt.  Holde øvelsene mellom 20-60 sek, pause i 20 sek. Dette skal gjentas 2 ganger.

Den store brystmuskel
Tøying  av den store brystmuskelen

Armens innover fører og to hodet armmuskel.
  Tøying av albuestrekkeren                Tøying av den tohodete armmuskelen
Knestrekker
Tøying av knestrekkeren

Ankelstrekker og hoftestrekker
 Tøying av den lange leggmuskulaturen          Tøying av hofteleddets utadrotatorer

Hofteleddsbøyer og knebøyer
Tøying av hofteledssbøyerenSittende tøying av knebøyeren

For å bedre eller vedlikeholde bevegeligheten, hindre skader, men også restituere musklene som er i kroppen.

Følg meg metode

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar