Aktive Lokalsamfunn

søndag 13. mars 2016

Treningsledelse
Ungdomsløftet
Fokus på 1. Forsvarer og gjenvinning
Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Anders
Dato: søndag. 13.03.2016
Sted/tid: Skrimhallen 14.00-15.30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 11
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Vi får en kjent gruppe, så det er viktig å tilpasse øvelsene til gruppas nivå.

Mål: Denne økta er det fokus på 1. Forsvarer med tanke på plassering i forhold til med og motspiller. Vi skal også ha fokus på hurtig gjenvinning av ballbesittelse.

Ferdighetsmål: Elevenes basisferdigheter innenfor 1. Forsvarer skal forbedres (rom koordinasjon i forhold til hvor med og motspillere er og bevege seg i forhold til dem).
Elevenes basisferdigheter innenfor gjenvinning skal forbedres. Hurtig omstilling og gjenvinning av ball besittelse.

Kunnskapsmål: Spillerne skal forstå hva som er viktig med tanke på å forsvare målet på en best mulig måte. Det er viktig å terpe på hvordan 1. Forsvarer skal plassere seg i forhold til motspiller for at det er størst sannsynlighet for å vinne ballen. Det er også viktig å klare å formidle viktighetene rundt hurtig gjenvinning av ball, for forsvarsspillets del.

Holdningsmål: Spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Det er også viktig at vi blir kjent med gruppen og skaper trygghet for alle. Antallet varierer for hver økt, og derfor må vi legge opp økta etter dette. Derfor er det innlagt en eventuell øvelse hvis antallet tillater det.

Nye læringsmomenter:
- Plassering
- sideforskyvning
- retningsbestemte handlinger, med tanke på hvor man vil føre motspiller.


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor

Opprop  
Opprop og inndeling av grupper. De skal også få generell informasjon om teknikkskolen og dens tema.

5 min

For å få oversikt over hvem som møter opp og gi informasjon til spillerne.


G-del


OPPVARMING
-          Spesiell del

Utstyr:
Baller/kjegler
Spillerne løper på en rekke over banen. De skal gjøre øvelser på instruktørens kommando. Instruktørene skal løpe andre veien for å vise øvelsene.    
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp1000 touch
Spillerne har en ball hver og løper inne på et avgrenset område. Instruktøren viser øvelser for spillerne, som skal utføre disse uten å krasje. Variasjon:
-        -   føring høyre bein
-          -  føring venstre bein
-          - mellom beina
-          - valgfrie finter/vendinger
-  messitouch
15 min hele oppvarmingen.


 
Vise-Forklare-metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået

Skal forberede kroppen til hoveddelen. Bruk av ball siden dette er i hoveddelen.
Elevene gjennomfører øvelser så de blir kjent med ballen å forbedre deres basisteknikk. Viktig at barna røre balle så mye som mulig
UTTØYNING
Uttøying for bein:
Legg:
Setemuskelen:

Hoftebøyer:
Framside lår:
Bakside lår:
Holdetid: 15-20 sek

Følg meg (Apemetoden)
Denne delen av oppvarmingen skal forhindre skader og opprettholder din bevegelighet.
Den forbereder også musklene på kraftige strekninger som oppstår ved hoveddelen. 


HOVEDDEL:
Totalt 45 min

Fokus på pasninger og mottak

Idealbilde vises på gruppene når øvelsene forklares.

Føring av ballen mot motspiller, som ikke er aktiv forsvarer med leder motspiller i ønsket retning.
I denne øvelsen skal en spiller starte med ballen og føre mot høyre side, og motspiller skal sideforkyve og komme foran ballfører og lede han til motsatt side. Slik gjør dem over banen og bytter for tur. Det er viktig at førsteforsvarer kommer foran slik at han rekker å styre motspiller til neste side og blokkerer veien han opprinnelig førte ballen.

-          Ball handler fører ballen 3 touch til høre og skifter til 3 touch til venstre og bytter på dette til han har kommet til andre siden.


Gjenvinning i sone
I denne øvelsen skal vi dele inn i 2 lag. Banen skal vi dele inn i 4 soner. Laget som mister ballen skal klare å vinne den tilbake før motstander kommer ut av sona. Fokuset er da og vinne tilbake ballen så fort som mulig. Omstilling er dermed en viktig nøkkel her.

Spill:
Spill med smålag (11 år 3-5 spillere) eller 5-8 spiller på 12år. Her skal det være fokus på forsvarerjobben og ta med momenter vi har brukt i tidligere øvelser.

Her skal det spilles med 2 mål (ett mål per lag). Fokus på momentene vi har jobbet med hele timen

  


15min
20min

30 min
Vise-forklare metoden


Gir også mange tilbakemeldinger underveis i øvelsene. 
Vise-forklare-metoden
Fokus: Riktig teknikk i sideforskyvningen slik at forsvarer blokkerer ballførerens retning.

Denne øvelsen er utfordreren og krever at begge jobber hardt for at den skal fungerer.
Spill med fokus på hvordan man plaserer seg som forsvarer og retningsbestemmelse handlinger

Grunnen til å spille på to mål er å gjøre øvelsen kamplikt, samtidig som det ofte oppstår situasjoner hvor førsteforsvarer må være forberedt.
AVSLUTNING
Uttøyning

Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (Apemetoden)
Tøye musklene som var sentrale og i bruk under økta. Dette skal opprettholde elevenes bevegelighet.   

Oppsummering/tøying
Oppsummering av økta. Gi viktig informasjon og rose spillerne. 
10 min
Apemetoden(tøyinga)
Plenum (oppsummering)
Oppsummere og gjenta viktige punkter og mål fra starten av timen og gi ros.


6 kommentarer:

 1. Når vi startet økta var vi 14 spillere med keeperne. Derfor kjørte vi hele økta store deler av økta sammen 11 og 12 åringene. Jeg tok og delet g- delen av oppvarmingen. det var allerede veldig god fokus under denne delen av økta. L delen tok jeg sammen med Halvor. etter s delen av oppvarmingen tok Knut og Magnus ansvar for første øvelse under hoveddelen. så ut som denne øvelsen fungerte bra. Nikolai og jeg kjørte neste øvelse som gikk på gjenvinning. vi spilte her 7 vs 7. øvelsen gikk overraskende bra. vi så igjen momentene vi ønsket. gruppa ble bare bedre og bedre for hver runde. den 4 og siste runden var veldig bra. etter dette var det spill. dette gikk også bra og det var mye bra 1f og gjenvinning. vi avsluttet økta med tøying og rydding av utstyr. var generelt fornøyd med økta og spillerne hadde veldig bra fokus.

  SvarSlett
 2. Når vi omsider kom i gang med økta var vi bare 14 spillere. Dette resulterte i at vi kjørte 11 og 12-åringene sammen i en gruppe, og kjørte alle øvelser som en hel gruppe. Her utviklet det seg til å bli en liten overflod av trenere, men dette syntes jeg vi løste greit. De gutta som derimot møtte opp virket lærevillige og klare, og jeg fikk inntrykket av at flesteparten var kommet dit for å bli bedre. Jeg styrte 1000-touch øvelsen sammen med Pål, en øvelse de har hatt mange ganger før. Når jeg tenker tilbake på første gang vi hadde øvelsen ser jeg her stor fremgang. Måten de fører ballen på, og måten de har kontroll på medspillerne rundt seg på, er vesentlig bedre. Første øvelsen hadde ikke jeg ansvaret for, men syns denne fungerte bra, selvom jeg prøvde å holde meg i skyggen for at de ikke skulle få innspill fra alt for mange trenere på en gang. Neste øvelse hadde jeg sammen med Fredrik. Dette var en veldig spennende øvelse, som gikk på gjenvinning i fire forskjellige soner. Det var en øvelse som utviklet seg til å bli veldig bra, etter en litt rotete første runde. De siste rundene var vi derimot veldig fornøyde med, hvor vi så igjen mange av de momentene vi hadde fokus på. Til slutt spilt vi 4 mot 4 (med trenere) og her så vi igjen mye god 1 forsvarer jobbing og gjenvinning, som var det vi skulle ha fokus på. Generelt vil jeg si at jeg er godt fornøyd med økta, og godt fornøyd med både kvalitet og lærevillighet hos gutta.

  SvarSlett
 3. Syntes gutta oppsummerer bra og reflektert, men øvelsene dere hentet fra Telenor oppholdet, så ut til å fungere strålende! Elevene fikk utfordring, samt mestring, noe som gjør at øvelsene er progresjon relatert. Hele økten var preget av flyt, et resultat av god holdninger og lite tull. elvene var villige til å lære, noe som gjør økten svært gjennomførbar.
  Jeg valgte å sende keeperne på "Utespiller øvelsene", fordi keepere har et økt behov for bedre balltekning. Øvelsen var relevant for ball i fot med press, hvor de er avhenge av å orientere seg og ta kloke valg, noe som er likt kampsituasjon.
  Alt i alt, god kvalitet på økten og mye bra ferdigheter

  SvarSlett
 4. Denne økta var det totalt 14(?) spillere, og vi valgte å ha alle øvelsene som en gruppe. Vi var altså overbemannet sterkt på instruktørfronten, men vi løste det med å gå sammen to og to og ha ansvar for hver vår øvelse i parene. Jeg og Nikolai hadde 1000-touch, dette er en øvelse vi har brukt på alle øktene våres, og som jeg vil si vi kan se stor framgang på. Spillerne har blitt mye flinkere til å løfte blikket, og orienteres seg. Første øvelsen i hoveddelen var det Knut og Magnus som hadde ansvar for, denne gikk bra og spillerne fikk mye individuelle tilbakemeldinger, blant annet å sideforskyve. Neste øvelse var det Fredrik og Nikolai som hadde, dette var øvelsen vi så på telenor arena. I starten var det ikke mye flyt i øvelsen, men det var forventet, ettersom øvelsen var ny og litt utfordrende. Underveis stoppet Fredrik spillet og påpekte at spillerne bare bruker små deler av banen, og etter dette så vi en forbedring. Siste del var spilldelen, vi spilte 4 mot 4, og et par av instruktørene ble med for at det skulle gå opp. Vi så mye gode gjenvinninger, og jeg vil si dette var en bra økt.

  SvarSlett
 5. Som gutta over sier var vi en gruppe på grunn av få spillere. Det ble også en overflod av trenere, noe vi løste ganske bra. Gruppa var motivert og lærevillig, noe man kunne se igjen utover i økta. Fredrik, eirik og halvor tok ansvar for generell oppvarming. Pål og Nikolai tok 1000 touch. Her viser spillerne god utvikling i forhold til første gang vi kjørte øvelsen før jul. Første deløvelse var det jeg og Magnus som tok ansvaret for. Øvelsen var kjent for de fleste, og mange gjorde veldig mye bra. Fin øvelse, fordi jeg og Magnus kunne gi masse individuelle tilbakemeldinger, noe som er svært viktig i en tidlig alder. Den andre deløvelsen hadde Nikolai og fredrik hovedansvar for. Spillerne ble bedre og bedre i øvelsen, og vi konkluderte med at det hadde vært morsomt å få til denne øvelsen tidligere. Siste del av treningen var spill med små lag 4v4. Her var alle trenerne aktive, og mange av oss ble med for at det skulle gå opp. Masse fine gjenvinninger i spillet. En veldig god økt, og en fin slutt på treningene i skrimhallen.

  SvarSlett
 6. Veldig enig med knut i den biten med 2 og 2 sammen hvor en forsvarer passivt. Det er viktig at man ung alder lærer seg teknikker slik at det blir lettere å forsvare, fordi det blir en vane og man beveger seg mye hurtigere fra side til side. økta generelt var veldig bra og øveslene fra godset fungerte bra og syntes fredrik og niklai var flinke. Spilldelen var også veldig bra og syntes selv at det hjalp når vi var med slik at vi kunne vise litt hvordan man burde spille ballen for å skape mer tid for lagkamerater. alt i alt en god økt!!

  SvarSlett