Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 15. mars 2016

Refleksjonsnotater uke 2-11

Etter hvert økt jeg har gjennomført, så har jeg gjort mine egne notater og reflektert over hvordan treningen hat gått. Hva jeg eventuelt kunne gjort bedre, hva som kan gjøres bedre til neste gang og hva jeg er fornøyd med. Etter å ha trent jentene nå tilsammen i 4-5 måneder, så har jeg lært så utrolig mye. For det første så har jeg blitt ordentlig kjent med alle jentene. Det har vært en fantastisk fin gjeng å trene, og lære bort ting til. Jentene har vært veldig samarbeidsvillig og det har vært god kjemi hele veien. Til tross for at de skal teste grenser og være litt håpløse noen ganger, så vil jeg også påstå at jeg har fått bedre tålmodighet gjennom denne perioden.
Refleksjonsnotat uke 2:
Første treningen etter vinterferien gikk bra. Opplegget for økta var leik, samt innslag av fotballsekvenser. Vi har nå begynt å trene inne, i en bitteliten gymsal. Det krever god planlegging, med tanke på plass. En liten utfordring er det selvfølgelig, fra å trene ute på en 9-er bane, til å nå skulle trene i en liten gymsal. Jeg føler jeg fikk til organisering fint, og fikk utnyttet all plassen jeg hadde til rådighet. Det er vanskelig å få til en ordentlig fotballtrening med tanke på plassen, men jeg løste det på denne måten:
Oppvarming 10 min. Rolig jogg.
Spesiell del: doktorsisten, nappe hale og hauk og due. Jentene likte svært godt disse lekaktivitetene og de ble samtidig slitne.
I siste del av økten spilte de hjørnefotball og til slutt stafetter som ble svært vellykket. Jeg presenterte noen nye stafettleker de ikke hadde vært med på før, så det ble veldig populært.
Denne økta fikk jeg noen utfordringer, ikke bare med tanke på plassen, men også med noen av jentene. Det hadde oppstått en krangel blant noen av de, som jeg måtte ta meg av. Vi løste krangelen på en fin og ryddig måte, slik at jentene kunne være venner og fortsette økten.

Uke 3:
Opplegget for denne økta var å forbedre overblik og ballkontroll. Jeg har sett at jentene trenger å få innlært bedre ballkontroll, så jeg la spesielt vekt på dette i denne økta. Jeg markerte en firkant hvor jentene skulle føre ball rundt og gjøre forskjellige varianter, som f.eks. stoppe ball når jeg blåste i fløyta, sette seg på ballen eller ta en croif-vending. Til slutt skulle de skyte ut ballen til hverandre i den oppsatte firkanten. I siste del hadde jeg en pasningsbit hvor de skulle sentre til hverandre. Først med flere touch, også gikk det ned til et-touch etterhvert. Denne økta følte jeg gikk veldig bra, og jentene sa etter økta at de hadde lært mye. Jeg kan også se at jentene er interessert i å lære og veldig motiverte. En ting som må strammes inn på er småsnakkingen. Jeg presiserer ofte at vi er på fotballtrening for å bli bedre i fotball, ikke for å ha symøter om hva som skjedde på skolen idag.

Uke 4:
Denne økten synes jeg nogenlunde gikk bra. Målet for økten var å forbedre skuddteknikk og pasninger. Jentene var litt ukonsentrerte, og jeg måtte heve stemmen ofte og blåse i fløyta for å få de til å høre. Jeg merker spesielt at de har begynt å bli litt varme i trøya, altså at de ikke hører like mye på meg som før. Det er derfor viktig at jeg opparbeider meg autoritet, slik at de hører på meg når jeg vil at de skal høre på meg.

Uke 5:
I denne økta kjører jeg samme økt som sist uke. Dette er på grunn av at jeg vil se forbedringer hos jentene. Jeg vil se at de har lært noe og at de kan bruke det jeg har lært de, som forskjellige tips og innspill. Jeg så fremgang i denne økta, som for eksempel at de tok i bruk ting jeg hadde lært de sist gang. Det er fortsatt småsnakk, men jeg står på mitt og ber de høre etter. Jeg legger spesielt merke til at de har hatt fremgang i pasningsdelen. De slår bedre og mer presise pasninger nå, enn det de gjorde før. Jeg forklarte også jentene hva fair-play var i denne økta, fordi det er enkelte elever som ikke tar hensyn til medspillerne sine.

Uke 6:
Målet for denne økta var å få jentene i god aktivitet ved hjelp av leiker som er morsomme for barn i 11-års alderen. De skal også i hoveddelen få spille en god del hjørnefotball. Jeg merker med en gang at jentene blir motivert når jeg sier at vi skal ha leker. De gir mye når de løper, og blir slitne. Hjørnefotballen gikk også bra, men jeg måtte legge inn et ekstra moment. De har en tendens til å ''mæle'' ballen, så jeg sa at hvis det er en spiller som mæler ballen, så skal begge lagene ut, og de to nye skal inn. Jeg la inn dette momentet fordi de skal lære seg å spille ordentlige pasninger og se åpne rom, ikke bare måke ballen langt vekk og håpe på å treffe mål. Etter jeg la inn denne regelen, så ble spillet mye bedre, og det ble bedre flyt. Jeg synes denne økta gikk veldig bra.

Uke 7:
Kjører samme økt som sist gang. Dette fordi de engasjerte seg veldig for denne økten sist gang, og de ville veldig gjerne ha samme trening igjen. Jeg synes også denne økten gikk veldig bra, og jeg ser at mange har potensiale til å utvikle gode ferdigheter. Det ble en utfordring da halvparten av jentene ikke møtte opp pga. sykdom, men det løste jeg fint.

Uke 8 - syk, uke 9 - vinterferie

Uke 10:
Målet for denne økta var leker som skulle forbedre den anaerobe utholdenheten. Leker som kortstokkleken hvor det blir kortintervaller, og apeland, er svært fine for å forbedre utholdenheten. Etter lekene, markerte jeg en firkant som de skal føre ball i. Dette er for å forbedre ballkontrollen og for at jentene skal måtte se opp, for ellers så krasjer de i hverandre. Etter å ha kjørt firkanten i mange økter, så ser jeg at mange av jentene har blitt flinkere til å få overblikk og samtidig klare å holde på ballen. Denne økta ble jeg veldig imponert over jentene. De slo gode pasninger i hoveddelen, og det var god aktivitet. Helhetlig sett en svært god økt. 


Uke 11:
Denne treningen blir den siste jeg har for jentene. Jeg kjører noe av det samme opplegget som sist gang, med kortintervaller via leker, og fokus på pasninger, overblikk og ballkontroll. Jeg er svært fornøyd med treningen, og i slutten av økten satte vi oss ned for å snakke om hvordan de syntes treningene har vært mens jeg har vært der. Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger, og ikke minst mange klemmer! Det har vært utrolig spennende og innholdsrikt å trene jentene, samtidig så får jeg erfaring jeg også. Det blir nok ikke min siste trening med disse jentene. De var veldig interessert i at jeg skulle begynne å trene de fast, så det kan det godt hende jeg gjør.
Totalt sett er jeg fornøyd med det jeg har lært de, og fornøyd med at jeg har sett forbedringer og gode prestasjoner. Jeg vil ta med meg alle erfaringer videre, og ikke minst jobbe med de tilbakemeldingene jeg fikk. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar