Aktive Lokalsamfunn

mandag 7. desember 2015

ØKTPLAN UKE 50 KIF ORIENTERING

ØKTPLAN

NAVN: Simen Storemoen
                                                                            DATO: 7.12.2015 (uke 50)
MÅLGRUPPE: Ungdommer 13-18 år (KIF orientering)


MÅL FOR ØKTA: Påvirke utøvernes styrke, fokus kjerne

STED: Madsebakken ungdomsskole

UTSTYR: Ball(er) til stikkball, benker, matter

TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor
7-8 min


Ball(er)
Matter
OPPVARMING
Generell del

Stikkball


1 eller 2 baller, alle mot alle. De som blir truffet må ta 10 pushups eller 10 situps.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen, fysisk og psykisk
Forebygge skader
25 minutter

Matter
Benker
Ribbevegg
«Medisinball»
Hoveddel:

Sirkeltrening


Utøverne deles inn i 5-8 stasjoner avhengig av hvor mange de er, 2 per stasjon. De skal utføre sirkeltrening med styrkeøvelser, hvor kjernemuskulatur er i fokus.
Det skal være arbeidsperioder på 45 sekunder, hvor hvileperioden er like lang. Etter endt runde er det en fast pause på 2 minutter, og vi skal ha 3 runder.
Dvs. at ved 5 stasjoner vil tiden til sammen bli rundt 25 minutter.
Ved 8 stasjoner ville tiden blitt for lang hvis periodene var på 45 sekunder, derfor vil jeg senke periodene med 5 sekunder per ekstra stasjon over 5.

Øvelser i kronologisk rekkefølge

Dips, crunches, rygghev, utfall, sideveis crunches med ball, sideveis planke, bekkenhev, tåhev


Hoveddelen er styrkesirkel hvor øvelser som påvirker kjernemuskulatur er satt i størst fokus. Styrkesirkelen er 2 og 2, noe som motiverer elevene og raskere skaper trygghet hos elevene siden de ikke kjenner meg så godt ennå.
5-10 min

Matter
Avslutning

Tøyningsøvelser


Tøye muskelgruppene som har blitt brukt flittig denne økta. Det er ikke hard tøyning som skal utføres, heller relativt veldig lett.


Bevegelighetstrening etter en slik økt er hensiktsmessig, samt at det er en fin avrunding på økta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar