Aktive Lokalsamfunn

torsdag 10. desember 2015

Øktplan nr 9 Kongsberg klatreklubb uke 50

Øktplan nr 9 Kongsberg klatreklubb uke 50
ØKT NR 9 
Instruktører: IsakS, SindreJ                                                              
Tid for gjennomføring: 10.1211.2015 kl 17:30 – 19:00
 Sted: Skrimhallen

Mål: Bedre barnas aerobe utholdenhet og klatreferdigheter.
Delmål: Bli flinkere på å strekke seg etter tak som de ikke tror de får tak i.
Kunnskapsmål: Tilegne seg kunnskap om klatring, så de kan ta barnebrattkort.
Ferdighetsmål: Barna skal utfordres på aerob utholdenhet og treffsikkerhet
Holdningsmål: Å følge regler, takle å tape
Tid: 1,5 t
Aldersgruppe: 6-12 år
Antall: Opp mot 27 personer


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/
kommentar
Oppvarming generell del
5-10
min
Samling, navn opprop og gjennomgang av økta.
Samle alle i en ring på midten og ha en muntlig intro til økta.
Når vi varmer opp øker vi kroppens temperatur, og det skjer flere fysiologiske endringer i kroppen:
-          Blod og vevsvæsker flyter lettere
-          Transporten av oksygen og næringsstoffer går lettere
-          Kjemiske reaksjoner og nerveimpulser går raskere
-          Muskler, ledd, bindevev og sener blir mer tøyelige Vår psykiske beredskap blir bedre
-          Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

  

Vise og forklare metoden

Følg megVise og forklare metoden
7 min
Følg meg
Starter på ene veggen, jeg går foran og viser øvelse over til andre siden
-Tiger
-Krabbe
-Klatre på bakken
-Rulle
Oppvarming spesiell del
7
min
Hente hatter
Dele opp i 2 lag. De står ved siden av hverandre i den ene enden av salen. I den andre enden av salen er det hatter. Målet for laget er å hente så mange hatter som mulig til laget sitt. De må hjem til «basen sin» mellom hver gang de henter en hatt.
Hoveddel
12 min


50min
Stikkball


Klatring på topptau


Rødt og grønt lys, kunnskapsvariasjon.

I løpet av klatreøkta skal alle kjøre igjennom brattkortregelene en gang for repetisjon

Organisere de eldre med buldring og styrkeøvelser
De minste leiker mens de ikke klatrer.


Dansk stikkball ligner veldig på ballsisten, men i stedet for å få sisten når man blir truffet av en ball, må man her gå ut av banen. Når den man ble truffet av selv blir truffet, kan man gå inn på banen igjen. Her kan man spille på et større område med hele grupper. Dersom man bruker dette til oppvarming kan man med fordel variere ved at de som blir truffet må løpe en strafferunde i en oppsatt løype, f. eks. med bukker, sit- ups og lignende. Deretter går de direkte inn på banen igjen. Dette er en fin måte å skape aktivitet på.


Alle de voksne med brattkort rigger tau og sikrer. Barna som vil klatre gjør det når og hvor de vill. Vi vil prøve å presse barna på å klatre så mye og så mange ganger som mulig, og prøve å effektivisere klatringen, sånn at så mange som mulig får klatra så mye som mulig.
Sindre eller Isak står innat en vegg. Barna går fremover og når vi snur oss må de stoppe. Hvis vi ser de beveger seg må de svare på spørsmål. Hvis de svarer riktig får de bli, hvis de svarer feil må de gå tilbake til start.

Lære å følge regler, takle å tape. Bedre evnen til å følge med på ting rundt seg, samt treffsikkerhet og aerob utholdenhet.


Klatring på topptau eller på led er det beste man kan gjøre for å bli bedre til å klatre. Derfor bruker vi en stor porsjon av økta til dette.

En av grunnene til at vi ikke har noe organisert leik enda er fordi den gangen vi prøvde det, ville barna heller leike enn å klatre. Derfor må vi lage ett bytte system, men dette er ikke kommet på plass enda.

Vi vill at barna skal ta barnebrattkort før jul. Derfor prøver vi å lære de spørsmålene de må svare på igjennom lek.
Vise og forklare metoden
Oppgavestyrt
Avslutning
5 min
Samle alle i en ring
Høre hvordan de syns økta var, hva de kan ønske seg mer av, evt hva de ikke likte.
For å få en tilbakemelding så vi kan legge bedre til rette for barna, så idrettsgleden blir størst mulig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar