Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 17. januar 2023

Øktplan gutter 2008, uke 3, håndball, Skrim IL, Marie Dalegården

 

Øktplan:

Navn: Marie Dalegården Ellingsen

Klasse: 3IDA

Dato: 20.01.23

Varighet: 90min

 

Målgruppe: Håndballag i alderen 13/14, gutter

Mål for økta: innlæring av russersperre

Varighet (tid)

Hva (innhold)

Hvordan (organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

Metodevalg

Oppvarming:30 minutter  

 

G-del: 5 min

 

 

 

 

 

 

 

L-del: 5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-del: 10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

Løpe lengder opp og ned og gjøre diverse øvelser

 

 

 

 

 

Skadefri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kast og løp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaste 2 og 2

 

 

 

 

 

 

 

Keeperoppvarming

 

 

 

 

 

 

 

 

De løper fram og tilbake på banen og jeg roper ut øvelser de gjør mens de løper

 

 Står i en ring, jeg viser en øvelse, de gjør øvelsen og når de er ferdig viser jeg neste øvelse.

 

 

 

 

 
Jeg deler inn i 2 lag, det ene laget har ballen og skal prøve å ta så mange som mulig av det andre laget som løper rundt. For å bli tatt må ballen legges på kroppen og da er du ute. Når alle er tatt så bytter vi hvem som løper og hvem som prøver å ta de andre.

 


De går sammen i par og kaster. De øker avstanden gradvis etter hvert som de blir varme

 

Deler oss på to mål i en rekke og keeperne bestemmer hvor de vil ha plassert skuddene.

 

 

 

Dette gjør vi for å få en generell grunnvarme

 

 

 

 

 

Det er viktig å gjøre skadeforebyggende øvelser og det er fint å bruke tid i oppvarmin for å gjøre det, for å redusere skaderisiko hos utøverne.

 

 Da får vi varmet opp mer, samtidig som de får ballfølelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dette gjør vi for å varme opp kastearmen mer

 

 

 

 

 

Viktig at keeperne er gode og varme før de skal jobbe med frie skudd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise forklare

 

 

 

 

 

 

 

Vise forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt læring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt læring

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt læring

 

 

 

 

 

Hoveddel:

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mot 4 fordelt i to sektorer

 

 

 

 

 

 

 


Innlæring av russersperre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spille på full bane

 

 

 

 Setter opp markører sånn at vi spiller i 1+2er sektor på hver side. Fritt spill fra angrep, forsvaret øver på å holde sonene. Fordeler spillere på sideback og kant og rullerer på forsvaret.

 

 

Vi går gjennom hva en russersperre er, deretter fordeler vi oss på to sider på midt og sidebeack hvor vi trener på dette. Avhengig av hvor mange vi er ser vi an om vi kan øve på kantskudd eller om kanter også blir med på øvelsen.

 

Vi spiller 6 mot 6 og bruker russersperre aktivt i spillsituasjoner.

 

 

Her øver i på hvordan vi posisjonerer oss i vår sone, det å lese ballbanen og øve på å presse angrepsspilleren ut av sin sone, noe som er viktig elementer i 6-0 forsvar.

 

 

 

 

Dette gjør vi for å terpe på teknikken og få inn bevegelsene godt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette gjør vi for å trene på å bruke sperren i spill, sånn at de kommer til å bruke det i kamp også

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsbe

stemt  

Avslutning:

5 minutter

Oppsummering og tilbakemelding + tøying

Vi sitter i en ring og tøyer samtidig som jeg får høre tilbakemeldinger fra utøverne om hvordan økta var.

Tøying er en fin avslutning på økta hvor alle samles, i tillegg øker vi bevegeligheten, noe som er veldig relevant for håndballspillere

 

Å få tilbakemeldinger er fint fordi da får jeg vite hva som fungerte og ikke til videre økter. Utøverne kan også føle at de får litt medbestemmelse som kan føre til mer motivasjon hos enkelte.

Apemetoden

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar