Aktive Lokalsamfunn

onsdag 25. oktober 2023

Carmen Olsen, periodeplan aktivt lokalsamfunn

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

42

Onsdag, 18.10

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Rutiner og relasjoner

 

Bli kjent leker

Innlæring av navn

Bli kjent, relasjoner

Denne økten blir hovedfokuset å komme seg inn i rutinene i barnehagen, og begynne å skape trygghet med barna. Først setter man seg inn blant dem, og tar del i deres lek og det som de vil. Sklir naturlig inn i barnehagehverdagen, og iverksetter lek

43

Onsdag, 25.10

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Rutiner og relasjoner

 

Leker for å bli kjent og skape trygghet

De fleste av barna i gruppen skal kunne navnet til trener

Bli kjent, relasjoner

Målet er å komme i barnehagen og at barna husker meg fra forrige gang. Fortsetter å ta del i lek med barna, og tar intuitiv til lek i parken.

44

Onsdag, 1.11

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Lek og vennskap

 

Samarbeid i lek

Alle barn kan navnet til trener

 

 


Målet er at alle barna skal kunne navnet mitt, så derfor er det viktig å sette seg ned med de litt mer tilbaketrukne barna. Sette i gang lek med fokus på samarbeid, barna skal bygge relasjoner til hverandre også

46

Onsdag, 20-26

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Lek og vennskap

 

Bevegelsesglede

Trener og barn har en trygg relasjon, barn ønsker trener med i lek

 
Bevegelsesglede og lek i form av dans


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar