Aktive Lokalsamfunn

onsdag 18. oktober 2023

Periodeplan og øktplan. Uke 41 til 45, Idrettsbanehagen. Aksel S

 

 

Mål for perioden: Bygge relasjoner og sammarbeid, etablere rutiner og ha leiker/aktiviteter som passer deres flytsone.

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 18 Oktober. 13:00-14:00

Bli kjent leker, etablere rutiner og relasjoner.

Starter på et veldig lett nivå. Starter med noen enkel rutiner(start/slutt samling)Veldig enkel/grunnleggende lek.

 

 

 

Her skal vi ha fokus på og bli kjent med hverandre og trygge på hverandre. Dette gjør vi også for å se nivået til gruppa, og alle de individuelle barna. Dette gjør så vi kan finne gode leker/aktiviteter, som de mestrer samtidg som de utfordres. Slik at lekene ikke blir for lette eller vanskelige. Vi skal også skape gode rutiner og struktur, fordi vi lettere kommer i gang. I tillegg vet barna hva som skal skje og slipper å være usikker. Så rutinene skal skape trygghet.

PS: Vi skal kunne navna etter første økt fordi det gjør at barna føler seg sett.

43

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 25 oktober. 13:00-14:00

Bli kjent leker, etablere rutiner og relasjoner.

 

 

Fortsetter med enkelt nivå. Lette leker, men putter inn litt flere elementer i lekene. Putter også inn en rutine til(klappe i henda når de skal følge med)

Her skal vi ha fokus på og bli kjent med hverandre og trygge på hverandre. Dette gjør vi også for å se nivået til gruppa, og alle de individuelle barna. Dette gjør så vi kan finne gode leker/aktiviteter, som de mestrer samtidg som de utfordres. Slik at lekene ikke blir for lette eller vanskelige.  Vi skal også skape gode rutiner og struktur, fordi vi lettere kommer i gang. I tillegg vet barna hva som skal skje og slipper å være usikker. Så rutinene skal skape trygghet.

Har enkelt nivå siden barna kun er 5 år gamle. De trenger derfor litt enklere leker/aktiviteter.

44

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 1 november. 13:00-14:00

Bli kjent leker, etablere rutiner og relasjoner.

Fortsetter med enkelt nivå. Lette leker, men putter inn litt flere elementer i lekene. Putter inn mer samarbeid, for å utfordre mer.

Putter også inn en rutine til(rekke opp hånda hvis man lurer på noe)

Her skal vi ha fokus på og bli kjent med hverandre og trygge på hverandre. Dette gjør vi også for å se nivået til gruppa, og alle de individuelle barna. Dette gjør så vi kan finne gode leker/aktiviteter, som de mestrer samtidg som de utfordres. Slik at lekene ikke blir for lette eller vanskelige.  Vi skal også skape gode rutiner og struktur, fordi vi lettere kommer i gang. I tillegg vet barna hva som skal skje og slipper å være usikker. Så rutinene skal skape trygghet.

Har enkelt nivå siden barna kun er 5 år gamle. De trenger derfor litt enklere leker/aktiviteter.

45

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 8 november. 13:00-14:00

Større fokus på sammarbeid og ha det gøy. Fortsette med beholde rutiner og bygge relasjoner. 

 

 

 

Fortsetter med enkelt nivå. Putter inn enda flere samarbeidsøvelser, for å øke progresjonen der. Holder på de faste rutinene, for at barna skal kunne øve på å bli bedre på dette.

Her skal vi ha fokus på og bli kjent med hverandre og trygge på hverandre. Vi har også mye fokus på å forbedre samarbeidsevnene deres, ettersom dette er viktig for utviklingen og samspillet mellom barna. Noe de kan ta med seg videre i livet og i ulike kommende aktiviteter. Vi skal også skape gode rutiner og struktur, fordi vi lettere kommer i gang. I tillegg vet barna hva som skal skje og slipper å være usikker. Så rutinene skal skape trygghet.

 

Har enkelt nivå siden barna kun er 5 år gamle. De trenger derfor litt enklere leker/aktiviteter.

 

Øktplan for uke 42.

Hva: Bli kjent leker, etablere rutiner og relasjoner.

Hvor: Idrettsbarnehagen i Kongsberg.

Hvem: økta er for barnehagebarn på 5 år. Den er ledet av Aksel og Pia.

Når: 17. 10. 23. Økten varer i en time.

 

Utstyr: 1-2 baller.

Mål: Etablere rutiner og relasjoner.

 

Delmål: Etablere rutiner og relasjoner. Gjennom bli navneleker og andre morsomme aktiviteter.

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

Tot: 10 min.

 

3 min.

 

 

 

 

 


7 min

 

 

 

 

 

Oppvarming

 

Vi forteller hvem vi er til barna.

 

 

 

 


Navnering

 

 

 

 

 

 

 

Samler alle barna i en ring. Forklarer så hvem vi er og hva vi skal gjøre.

 

 

 

 


Vi fortsetter å holde oss i denne sirkelen. Aksel starter med å si navnet sitt, og sier et dyre navn, og lager den lyden dyret lager. Så er det nestemann, slik fortsetter det til vi har gått runden.

 

 

For at barna skal få kjennskap til oss, og forstå hvem vi er. Samles i sirkel for at dette skal bli fast start rutine.

 

 


Har navnelek, slik at vi fort kan lære oss navn. Putter på dyrelyder for å gjøre det mer morsomt.

 

 

Forklare

 

 

 

 

 


Vise og forklare

Tot:

 

 

10 min.

 

 

 

 

 


13 min.

 

 

 

 

 

 10 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min.

Hoveddel

 

 

Navneleken med ball. Evt. Bytte navn- hilseleken

 

 

 

 

Gå over gulvet som forskjellige ting.

 

 

 

 

 


 

Bjørnen sover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haien kommer

 

 

 

Vi deler oss i to sirkler. Aksel eller Pia starter med å holde ballen, og sier navnet til den vi kaster til. Slik fortsetter det.

 

 

 

 

Vi stiller barna opp på linje. Og står forran dem. Så sier vi at de skal bevege seg som en spesiell ting. F.eks "Beveg dere over gulvet som en mark". Barna skal da komme seg fra startlinja til den andre siden av rommet, som en mark.

 

 

 


Bjørnen ligger i midten mens de andre barna holder hverandre i hendene og går rundt mens de synger:

"Bjørnen sover, bjørnen sover,

i sitt lune hi. Den er ikke farlig,

bare vi går varlig, Men man kan nok, men man kan nok, aldri være trygg."

Da våkner bjørnen og løper etter de andre til den har fanget en som blir den nye Bjørnen.

 

 

 

 

Aksel og Pia starter som haier, og står på et avgrenset område i midten av rommet. De andre barna blir dett opp i 4 grupper, og hver gruppe får et fiskenavn. De blir tildelt et hjørne som er deres base. Vi sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt haien.  Når vi roper "haien kommer" skal vi prøve å ta så mange fisker vi kan mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne. De som blir tatt, må inn i sirkelen sammen med oss og være haier. Slik fortsetter det til det ikke er flere fisk igjen.

 

 

 

Har to grupper for å få mer aktivisering.

 

 

 

 

 

Øker kreativiteten. Er morsomt og noe alle kan delta på. De kan se på hverandre og lære av hverandre. Ingen vinner så de har det bare morsomt, slik at det blir minst mulige konflikter.

 

 

 

For å ha det moro, og få opp aktiviteten litt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


For å ha det moro, og få opp aktiviteten litt. 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 Induktiv åpen oppgavestyr metode.

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vise og forklare

7 min.

 

 

 

Oppsummering

 

 

 

Avslutning

 

 

 

Oppsummering.

 

 

 

 

 

 

Vi samles i ring. Vi forklarer barna at vi er ferdig med økta/lekene nå. Så sier vi at vi kommer til å komme til dem hver onsdag, i ukene fremover.

Så spør vi om hva de syntes med økta, om den var bra osv. Så spør vi om de har forslag til leker vi kanskje kan ha neste uke.

 

 

 

 

Dette gjøre slik at barna blir tryggere på oss. Smales i ring for å skape faste rutiner. Forklarer hva som skal skje fremover.

 

 

 

 

Forklare

 

 

4 kommentarer:

 1. Kommentar til første økt, Uke 42.
  Økta gikk relativt bra. Det virket som alle barna opplevde noe mestring i løpet av økta. Jeg merket også at barna var kommet ulikt i utviklingen. Noen av barna klarte aktivitetene bra med en gang, og jeg tror de kunne mestret leker på enda høyere nivå/vanskelighetsgrad. Samtidig var det noen av barna som hadde litt større utfordringer, og ikke virket som var klarere for mer avanserte leker. Nesten alle barna holdt konsentrasjonen bra, men det var 1-2 stk som ikke alltid ville høre på beskjeder og som ikke ville være med på alle aktivitetene. Dette løste vi ved at jeg(Aksel) holdt økta gående og fortsatte med aktivitetene for barna. Mens Pia gikk bort til det barnet som slo seg litt vrang, og snakket med dem, får å prøve å få de til å bli med på aktiviteten sammen med de andre barna. Alt i alt virket det som om bana likte aktivitetene og hadde det morsomt, samtidg som vi ble bedre kjent å bygde relasjoner og fikk inn faste rutiner som samlingsted på starten og slutten av økta. Dette var en god første erfaring med å ha aktiviteter for barn, som jeg skal ta med meg vidre, og bruke for å utvikle meg som trener

  SvarSlett
 2. Kommentar til andre økt, Uke 43.
  Økta gikk veldig bra, og jeg kan mer eller mindre alle navnene.
  Vi endret noen av aktivitetene. Vi droppet å presentere navnet sitt og si en dyrelyd. Vi la til dansesisten og frysesisten. I tillegg bytta vi ut bjørnen sover med alle mine duer. Dette var basert på noen av ønskene de kom med forrige uke. Dette falt virkelig i smak hos barna. Jeg oppfattet de som at alle barna fikk mestringsfølelse. De hadde det bra og smilte. De var mer ivrige og aktive denne gangen. Alle barna deltok størstedelen av økta, så det var forbedring. Det var kun 1 som slo seg litt vrang, men vi fikk henne med etter hvert.
  Når det kommer til rutiner/regler, var vi enda tydeligere på dette. Vi var tydelig på å begrense området vi skulle være på, og passet på og sa ifra hver gang barna løp utenfor. I tillegg var jeg tydelig på at de skulle stoppe på streken etter de hadde hatt gå over gulvet leken. Dette fungerte bedre denne gangen fordi første økta så jeg ikke dette, og da endte alle med å kaste seg over meg når de kom frem. Siden barna var i godt humør og deltok ble det lettere for oss å styre økta denne gangen. Dette er fordi da kunne vi begge to være trenere og samarbeide, istedenfor at Pia måtte gå vekk fra aktiviteten for å snakke med barn som slo seg vrange.
  Det virket som at nivået på lekene fungerte bra for alle barna, jeg vil derfor prøve å øke vanskelighetsgraden litt mer neste gang via samarbeid.

  SvarSlett
 3. Kommentar til økt 3. Uke 44.
  Denne gangen endret vi litt på aktivitetene, vi hadde de nye lekene grønt og rødt lys, og alle mine duer. Planen var originalt å øke vanskelighetsgraden litt gjennom, å legge opp til mer samarbeid. Dette merket jeg fort at ikke ble mulig, ettersom barna hadde lite konsentrasjon i seg denne gangen. Allerede fra start var det noen som ikke ville være med, i tillegg til at flere denne gangen slo seg vrange, og ikke ville være med på alle aktivitetene. Vi måtte derfor bruke mye energi på å både holde i gang aktiviteten, samtidig som vi prøvde å få med de barna som ikke ville være med. Jeg (aksel) måtte både forklare aktiviteten, holde den i gang og løpe litt rund for å motivere barn som ikke ville være med eller som løp av gårde. hvis vi skal se på den positive siden, deltok alle barna på noe av aktiviteten. Alle barna opplevde mestring eller glede minst flere ganger i løpet av økta, men noen opplevde mer mestring/glede enn andre. Neste økt skal jeg prøve å finne flere nye aktiviteter jeg håper de liker slik at det kanskje blir lettere for dem å holde fokus. Jeg ønsker også aktiviteter med mer utfordring fordi da må de må ha fullt fokus for å henge med. Når det kommer til konsekvenser, var vi tydelige om at alle måtte sette seg i ring når vi startet og sluttet økta. Vi måtte også være litt strenge med dem under å gå over gulvet leken. Vi startet ikke leken før alle stod på rekke. Ettersom flere fløy rundt og prøvde seg på å jukse.

  SvarSlett
 4. Refleksjon etter økt 4, uke 45.
  Økta gikk veldig bra i dag. Alle barna med unntak av en (hun har noen utfordringer) var veldig positive i dag. Alle hadde full innsats, og jeg merket at alle opplevde stor mestring i dag. Eneste utfordringen i dag var at barnehagen var litt forsinket, så vi måtte korte ned litt på økta. Men dette fungerte veldig bra. Det var tre nye barn, vi hadde derfor oppvarming med balleken der man sier navnet sitt, og kaster. Etter hvert endret vi det til at de skulle si noe de likte, for at vi skulle bli litt bedre kjent med de nye og de tidligere barna, samt bygge gode og trygge relasjoner. Så hadde vi dansestopp, der man røk ut. For at det ikke skulle bli kjedelig å ryke ut, hadde jeg stein saks papir lek med barna som hadde røket ut. Dette syntes barna var veldig morsomt, og var en god løsning på at det ikke skulle være negativt å ryke ut. Etter dette hadde vi dansesisten, og alle barna var ivrige og fulgte reglene og holdt seg innenfor banen, fordi at vi var tydelige på dette. Så hadde vi rødt og grønt lys, og alle barna stilte seg på linja, og var positive til leken. Det var en veldig god progresjon fra økta forrige uke til denne uka. I tillegg fikk jeg og Pia til et godt samarbeid, ettersom begge kunne hjelpe hverandre med å vise/forklare og styre leken. Ettersom vi ikke måtte dele oss for å ta hånd om barn som ikke ville, slik vi måtte forrige gang. Jeg merket også at barna har blitt bedre på de faste rutinene, ettersom de var veldig flinke til å følge beskjeder. Vi har vært flinke på å gi tydelige beskjeder, og vært konsekvente med å ha et spesielt samlingsted før underveis og etter økta. I dag øvde vi også på å rekke opp hånda under avslutningen når barna skulle komme med forsalg til nye aktiviteter. Under avslutninga, spurte vi om de hadde noen nye leker de hadde lyst til å gjøre. Dette falt i god jord og jeg merket at barna syntes et er stats å få komme meg noen egne forslag. Alle barna fikk komme med en aktivitet de ville ha.

  SvarSlett