Aktive Lokalsamfunn

søndag 10. mars 2024

periodeplan uke 2-7, Skrim J12, Jenny J

 

Periodeplan uke 2-7

Mål for perioden:

Skape en forståelse for linjespillerens funksjon, oppgaver og hvordan man skal samhandle.

-fokuserer mest på linespilleren i angrep

 

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

2

 

 

vestsidahallen mandag kl 16

 

Introduksjon av linjespill

Gå gjennom veldig nøye og rolig, regler og teknikk

Her blir det mye nytt, bruke tid på at de skjønner og forstår nye regler, og hvordan det fungerer i spill

3

 

 

 

Vestsidahallen

Mandag kl 16

Linjespill- sperreteknikk og plassering

Repetere det vi gikk gjennom forrige uke, la alle spillere prøve seg som linjespiller

Gi en bedre forståelse av linjespilleres funksjon og arbeidsoppgaver

4

 

 

Vestsidahallen mandag kl 16

Samspill mellom linje og bakspillere

Fokusere på hvordan bakspillerne skal trekke på før innspill

Lære viktigheten av pådrag før de spiller inn til linje eller videre

5

 

 

 

Vestsidahallen mandag kl 16

Kantovergang til linje, plassering av linje

Plassering av linje, sperreteknikk og rykk

Her får de øvd enda mer på timing, noe som trengs. Vurdere i forhold til hvordan de andre rundt seg er plassert

6

 

 

 

Vestsidahallen

Mandag kl 16

Angrepsspill, fokus på samspill og flyt

Fokus på å komme i fart, lese hverandre, skape god flyt

Fortsette med fokus på å lære å lese hverandre, ekstremt viktig for godt samspill, unngå at det stopper helt opp i angrep

7

Vestsidahallen mandag kl 16

 

 

Angrepsspill og samspill

Vurderings spill, bygge videre på det vi gjorde uka før

Skru opp farten litt, samt ta med det vi har brukt mye tid på de tidligere ukene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar