Aktive Lokalsamfunn

torsdag 7. mars 2024

periodeplan KIF jenter 2009

 periodeplan vår 2024


Uke: 9 - vinterferie

Hvor og når:

Delmål og mål:

 

Begrunnelse:

Uke 10:

Hvor og når:

Idrettsparken tirsdag kl 17:30

Delmål: komme i gang etter ferie

Mål: fokusere på å utnytte plassen og se passningsmuligheter

Begrunnelse: har sett tidligere at jentene ikke alltid utnytter plassen de har når de spiller kamp. Derfor skal vi jobbe mye med å utnytte plassen, bruke bredden og se de mulighetene som oppstår når man sprer seg.

Uke 11:

Hvor og når:

Sparebank 1 hallen søndag kl 15:00

Delmål: bygge videre på det vi jobbet med uken før. (bruke plassen.

Mål: spilleren skal forstå hvorfor det er viktig å utnytte plassen.

Begrunnelse: utnytte plass er noe som må fokuseres på inn mot sesongen.

Uke 12:

Hvor og når:

Idrettsparken tirsdag kl 17:30

Delmål: lage øvelser som forbedrer spillernes kondisjon

Mål: få inn en god skuddfot

Begrunnelse: starte treningen med kondisjonstrening fordi dette er noe jentene trener å forbedre. For å avlutte treningen litt roligere, jobbet vi med skudd på mål/avslutninger

Uke 13: påske ferie

Hvor og når:

Idrettsparken tirsdag kl 1730??

Delmål: forstå de ulike posisjonene på banen.

Mål: kunne bruke kunnskapen i spill

 

begrunnelse: viktig å vite hvilke arbeidsoppgaver man har på de ulike posisjonene på banen

Uke 14

Hvor og når:

Sparebank 1 hallen søndag kl 15:00

Delmål: få på plass teknikken får langpassninger.

Mål: forbedre evnen til å legge innlegg

Begrunnelse: etter som jentene er relativt nye på 11’er fotball, skal vi øve på lengre passninger og innlegg

Uke 15

Hvor og når:

Sparebank 1 hallen søndag kl 15:00

Delmål: fokusere på spill

Mål: kunne se at jentene bruker dert de har lært gjennom de siste ukene

Begrunnelse: fokusere på spill fordi sesongen starter veldig snart.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar