Aktive Lokalsamfunn

fredag 14. oktober 2022

Periodeplan uke 41 til 45, gutter 2008, Skrim IL, Marie Dalegården Ellingsen

 

Periodeplan uke 41 til 45, gutter 2008, Skrim IL, Marie Dalegården Ellingsen

 

Mål for perioden: bli kjent med laget + forbedre vurderingsevnen i ulike spillsituasjoner

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

41

 

 

 

 Kl 16-17:30

Fredag

Skrimhallen

 Bli kjent med utøverne og deres nivå

  Lære navn og observere spillestiler og samspill

 Viktig å lære navn og hvordan de fungerer som lag for å bygge relasjoner.

42

 

 

 

Kl 16-17:30

Fredag

Skrimhallen 

  Bli kjent med utøverne og deres nivå

 Finne ut styrker og svakheter i laget

 Viktig for å vite hva vi skal fokusere på videre

43

 

 

 

 Kl 16-17:30

Fredag

Skrimhallen

  Vurderingsspill

 Øvelser som terper på hva vi kan gjøre i forskjellige spillsituasjoner

 Det er viktig å gi utøverne verktøyene til å kunne vurdere ulike situasjoner selvstendig

44

 

 

 

 Kl 16-17:30

Fredag

Skrimhallen

vurderingsspill

 Øvelser som utfordrer utøverne til å vurdere flere ulike muligheter i spillsituasjoner

 For at utøverne skal kunne prøve å vurdere og se muligheter i spillsituasjonene

45

 

 

 

 Kl 16-17:30

Fredag

Skrimhallen

vurderingsspill

 Øvelser hvor utøverne blir utfordret på vurderingsspill i kamp

 Målet er at utøverne ser flere muligheter og klarer å vurdere og skille ut den beste muligheten.

5 kommentarer:

 1. Økt en uke 41:
  Økta gikk veldig greit og sånn ca til planen. vi brukte en del tid på starten til å snakke om en landskamp guttene hadde sett dagen før så vi fikk litt dårligere tid på selve aktiviteten. Jeg merket at jeg måtte legge inn litt konkurranse elementer på pasningsøvelsen og kontring og returløps øvelsen siden de ble litt umotiverte etter hvert. Det var til tider vanskelig å få oppmerksomhet og holde på den, men da må jeg bare være mer tydelig på at de skal følge med og ikke gjøre andre ting. Jeg la også inn straffekonkurranse på slutten siden de ble ganske slitne av spillinga. Jeg lærte meg også en del navn. Alt i alt en bra første økt.

  SvarSlett
 2. Økt 2 uke 42:
  økta gikk bra. Vi hadde litt fokus på forsvar/angrep og vurderingsspill. Jeg synes de øvelsene jeg hadde valgt ut passet nivået til spillerne. Da vi skulle øve litt på å få med streken i spill, var det litt mer utfordrende fordi flere av spillerne opplevde det vanskelig å se linja, men dette skal vi jobbe videre med. Det var enklere å lede gruppa enn forrige gang. Jeg var også litt mer tydelig og bestemt i beskjeder, dette hjalp mye. Nå kan jeg også de fleste navna

  SvarSlett
 3. uke 43:
  økta utgikk siden laget var på treningssamling

  SvarSlett
 4. økt 3 uke 44:
  Økta gikk som planlagt og det var veldig godt engasjement fra spillerne i dag. Vi var mange på trening så jeg fikk gjennomført opplegget sånn jeg hadde planlagt det. Siden forrige økt utgikk ligger vi litt bak periodeplanen, men de fleste gjør mange gode vurderinger i øvelsene på økta i dag. Likevel er dette noe som må jobbes mer med og en 3 ukers periode er nok ganske kort for å ha stor effekt på spillernes vurderingsevne. I dag følte jeg meg tryggere på å lede gruppa og jeg merket at de hørte mer på meg og tok til seg flere tilbakemeldinger enn på de tidligere øktene.

  SvarSlett
 5. økt 4 uke 45:
  denne økta gikk veldig bra. Vi kom fort i gang med øvelsene og det ble lite død-tid. I forhold til målet så ser jeg en utvikling blant flere spillere, for eksempel at det er mer innspill til streken når de spiller fritt og ikke bare når jeg sier at de må ha fokus på å spille inn. Vurderingsspill er noe som må trenes mye på og derfor ble det ikke store forandringen på en så kort periode, men det har vært progresjon. Jeg føler også at jeg gir tydeligere beskjeder og at det også derfor blir mindre pauser og tull mellom øvelsene. Selv om det fortsatt er litt utfordrende å holde oppmerksomheten når jeg må gi litt lengre beskjeder.

  SvarSlett