Aktive Lokalsamfunn

torsdag 13. oktober 2022

Økt 1, uke 41, håndball Skrim IL, Marie Dalegården

 

Øktplan:

Navn: Marie Dalegården Ellingsen

Klasse: 3IDA

Dato: 14.10.22

Varighet: 90min

 

Målgruppe: Håndballag i alderen 13/14, gutter

Mål for økta: bli kjent med laget og spillernes nivå


Varighet (tid)

Hva (innhold)

Hvordan (organisering )

Hvorfor (begrunnelse)

Metodevalg

Oppvarming: 25 min 

G-del: 5 minL-del: 10 min

 

 

 

 

 

 

 

S-del:

5 min

5 min 

 

 Monkey in the tree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skadefri opplegg

Kaste to og to

keeper oppvarming  

 

 En oppvarmingslek hvor utøverne er to og to sammen, de løper rundt i ring, når jeg roper «baby» skal de finne hverandre og den ene hopper opp i armene til den andre. Det paret som er sist må ta 5 spensthopp. Så løper de videre igjen så kan jeg rope enten «banana» eller «monkey in the tree» så utfører de dette også, jeg forklarer de forskjellige øvelsene før vi starter.


utøverne siller seg på en linje og utfører diverse skadefri øvelser fra eget skadefri program

 


Vi kan beholde de samme parene også kaster de en ball fram og tilbake, etter hvert som de blir varmere i armen øker de avstanden fra hverandre.

 

 
keeperne går i mål, utespillerne stiller seg på en rekke og skyter på mål og plasserer skuddene etter keepers ønsker, eks annenhver oppe. 

 

 Dette er en fin lek som involverer mange av de store muskelgruppene, utøverne får opp den generelle kroppstemperaturen og blir varm i mange deler av kroppen. Det er også gøy noe som gjør at oppvarmingen blir mer motiverende.

 

 

 

 

 det er viktig å legge inn skadeforebyggende øvelser for å forebygge eventuelle skader i forhold til idretten. håndball er en kontaktsport som har høy skaderisiko derfor er skadeforebygging noe som bør prioriteres. Dette gjør vi fordi det er veldig viktig med grundig oppvarming av skuldre og armer for å unngå skader videre i økta, det er også veldig relevant i alle håndballrelaterte øvelser så det å få ballfølelse før økta starter kan føre til bedre utførelse av øvelser.


det er viktig at keepere får noen skudd i oppvarmingen for å gjøre seg klare til økta, samt får utespillerne øvd på plassering. 

 

 Oppgavestyrt læring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vise forklare

vise forklare 

oppgavebestemt læring

Hoveddel: 55 min

 

5 min


10 min


10 min


30 min8 tallet

 

Passningsøvelsen med keeper og hjørner og to på midten

 

 Kontringer med returløp

 

 

 Spille på slutten

 

 

Jeg deler inn i grupper på 3 og 3, stiller oss på bakspillerposisjonene, den i midten starter med ballen og kaster til den ene siden, deretter løper den i midten bak den ene på siden, den som var på siden kaster til den siste personen og dette gjentar de helt til de er på motsatt side av hallen. keeperne står i hvert sitt mål, resten av utøverne fordeles i to hjørner diagonalt og to utøvere står på hver sin side av midtlinja. Vi starter med ballen i mål og keeper kaster til den i hjørnet som kommer i fart og kaster videre til den på midtlinja og deretter til den andre keeperen. Ballen holdes i gang hele tiden. 


jeg deler gruppa i to med en keeper i hvert mål. De kaster ballen til keeper og løper på kontring, når du har avlevert skudd starter de på returløp og prøver å hindre den som løper kontring. 


Jeg deler inn i to jevne lag og spiller på hele banen. 3 x 10 min

 


dette er en fin øvelse for å lære hvordan vi skal bevege oss i angrep (kryssbevegelse). denne øvelsen stiller også krav til gode pasninger og er god trening på kast og mottak i fart. 


Her får jeg et innblikk i utøvernes ballkontroll og passningsferdigheter. Utøverne får også god trening på kast og mottak i fart. I denne øvelsen får de øvd på kontringsfase og returfase som er veldig viktige faser for å skåre lette mål og å hindre motstander å skåre enkle mål. 


På slutten av økta pleier ofte utøverne begynne å bli umotivert og slitne, da er det å spille veldig motiverende noe som fører til at aktivitetsnivået også opprettholdes hele økta ut. Det er også en god mulighet for meg å se hvordan de spiller og kunne se hva som trengs å jobbes med til videre økter

 

 

oppgavebestemt læring


vise forklare 


oppgavestyrt læring


Situasjonsbestemt læring 

Avslutning: 10 min 

Oppsummering og tilbakemelding + tøying

Vi sitter i en ring og tøyer samtidig som jeg får høre tilbakemeldinger fra utøverne om hvordan økta var.

Tøying er en fin avsluttning på økta hvor alle samles, i tillegg øker vi bevegeligheten, noe som er veldig relevant for håndballspillere

 

Å få tilbakemeldinger er fint fordi da får jeg vite hva som fungerte og ikke til videre økter. Utøverne kan også føle at de får litt medbestemmelse som kan føre til mer motivasjon hos enkelte.

Apemetoden

 

1 kommentar:

  1. Økt en uke 41:
    Økta gikk veldig greit og sånn ca til planen. vi brukte en del tid på starten til å snakke om en landskamp guttene hadde sett dagen før så vi fikk litt dårligere tid på selve aktiviteten. Jeg merket at jeg måtte legge inn litt konkurranse elementer på pasningsøvelsen og kontring og returløps øvelsen siden de ble litt umotiverte etter hvert. Det var til tider vanskelig å få oppmerksomhet og holde på den, men da må jeg bare være mer tydelig på at de skal følge med og ikke gjøre andre ting. Jeg la også inn straffekonkurranse på slutten siden de ble ganske slitne av spillinga. Jeg lærte meg også en del navn. Alt i alt en bra første økt.

    SvarSlett