Aktive Lokalsamfunn

søndag 4. mai 2014

IL Skrim Breddehåndball

IL Skrim breddehandball er godt fornøyde med prosjektet Sammen om ungdomsløftet som vi har deltatt i sesongen 2013/2014. Dette har bidratt positivt til de lagene vi har hatt treningshjelp til. Vi er godt fornøyde med kommunikasjonen mellom Idrettslinja og oss og ser svært positiv på å videreføre dette samarbeidet i kommende sesong 2014/15. Det vil være forskjellige lag som har behov i IL Skrim og vi i Sportslig vil sammen sette oss ned og bestemme hvilke lag vi mener kan nyte godt av et slikt tilbud neste år.


Det har vært gode, gjennomarbeide og varierte treningsplaner og elevenes gjennomføringer av selve treningsøktene har også vært bra. Deres deltakelse i treningen har bidratt til nytt fokus og ny motivasjon hos spillerne. Vi ser at elvene blir tryggere i rollen etter hvert, noe som er helt naturlig. Det er viktig for oss å understreke overfor elevene at lagets trener/trenere kan benyttes som en ressurs i deres opplegg. Eleven skal være sjefen og ansvarlig for gjennomføring av treningsøkta, men det er ikke meningen at hovedtrener skal være tilskuere. De bør involveres i opplegget og bidrar med sitt. 

IL Skrim breddehåndball ønsker å videreføre dette samarbeidet med Kongsberg videregående skole. Vi ser det hensiktsmessig å ha et felles møte med de utvalgte elevene, de aktuelle IL Skrims håndballags trenere, sportslig utvalg håndball og de ansvarlige ved Kongsberg videregåendeskole i starten av sesongen for å avklare forventinger og opplegg. Det er fint om vi kommer i gang tidlig i oktober og at elevene følger laget til ut april.

Takk for godt samarbeid så langt!

Mvh
Trine Magnus
Sportslig utvalg IL Skrim breddehåndball
Tlf: 92437250

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar