Aktiv Lokalsamfunn

søndag 4. mai 2014

Skrim Fotball - tilbakemelding

Prosjektet eller tiltaket har etter vår vurdering vært positivt for trenerkandidat, klubb og spillere. Bare det å få disse ungdommene til å lære om idrettsbevegelsen, frivilligheten som selve nerven idrettens eksistens er veldig positivt. Etter vår mening vil disse personene i større grad spørre spørsmål og ha en holdning som tuftet på «hva kan jeg gjøre for andre» vs hva kan idretten gjøre for «meg»…

Dette tiltaket bygger helt klart og utvikler unge fremtidige ressursers holdninger til idrett og frivillighet, og det å ta ansvar.


Fra Skrim Fotball er det ønskelig at det legges opp å gjennomføre Særkretsenes (Fotballforbundets C-lisens) formelle trenerkurs for å kunne bygge formell kompetanse.

Det er også ønskelig at det settes av noe midler som kan være med på å gi muligheter for deltakelse på kompetansehevende tiltak i regi av klubben. Dette ble det søkt om, men det fantes ikke midler. Slike tiltak er med å gi inspirasjon, bygge nettverk og tilhørighet i klubb og blant klubbens øvrige trenere. Coaching kan være ett tema å ta med videre i prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar