Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 13. februar 2024

Periodeplan uke 7 til 11, Idrettsbarnehagen, Aksel Sylte

 Periodeplan uke 7 til 11, Idrettsbarnehagen, Aksel

 

Mål for perioden:

Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.

Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

7

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 14 feb 13:00-14:00

 

 

Inne

Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.

Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

Øve mer på rutiner, slik at det blir bedre og bedre utover perioden. Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene. Har ulike type leker som utfordrer forskjellige grunnleggende bevegelser. Bytter på ulike leker, som har ulikt bevegelsesfokus. Dette gjør at de får progresjon samt utviklet mange forskjellige ferdigheter.

 

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet. Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mange forksjellige grunnleggende bevegelser. Har mange sammarbeidsleker, slik at de skaper gode relasjoner, og klarer å sammarbeide med mange forksjellige menensker i ulike settninger(leker).

Har leker som er morsome, slik at det skaper aktivitetsglede og motivasjon under øktene. Samt aktivitetsglede de kan ta med vidre i livet.

Passer på at flere av lekene har god aktivering, slik at barna får delta og lære mest mulig selv.

8

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 21 feb 13:00-14:00

 

 

Inne

Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.

Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

Øve mer på rutiner, slik at det blir bedre og bedre utover perioden. Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene. Har ulike type leker som utfordrer forskjellige grunnleggende bevegelser. Bytter på ulike leker, som har ulikt bevegelsesfokus. Dette gjør at de får progresjon samt utviklet mange forskjellige ferdigheter.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Har mange sammarbeidsleker, slik at de skaper gode relasjoner, og klarer å sammarbeide med mange forksjellige menensker i ulike settninger(leker).

Har leker som er morsome, slik at det skaper aktivitetsglede og motivasjon under øktene. Samt aktivitetsglede de kan ta med vidre i livet.

Passer på at flere av lekene har god aktivering, slik at barna får delta og lære mest mulig selv.

9

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 28 feb 13:00-14:00

 

 

Inne

Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.

Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

 Øve mer på rutiner, slik at det blir bedre og bedre utover perioden. Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene. Har ulike type leker som utfordrer forskjellige grunnleggende bevegelser. Bytter på ulike leker, som har ulikt bevegelsesfokus. Dette gjør at de får progresjon samt utviklet mange forskjellige ferdigheter.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser.

Har mange sammarbeidsleker, slik at de skaper gode relasjoner, og klarer å sammarbeide med mange forksjellige menensker i ulike settninger(leker).

Har leker som er morsome, slik at det skaper aktivitetsglede og motivasjon under øktene. Samt aktivitetsglede de kan ta med vidre i livet.

Passer på at flere av lekene har god aktivering, slik at barna får delta og lære mest mulig selv.

10

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 6 mars 13:00-14:00

 

 

Ute

Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.

Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

Øve mer på rutiner, slik at det blir bedre og bedre utover perioden. Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene. Har ulike type leker som utfordrer forskjellige grunnleggende bevegelser. Bytter på ulike leker, som har ulikt bevegelsesfokus. Dette gjør at de får progresjon samt utviklet mange forskjellige ferdigheter. Øker vanskelighetsgraden ved å ta lekene ute, for å variere miljø, slik at de blir vant til å være aktive i ulike miljøer.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser.

Har mange sammarbeidsleker, slik at de skaper gode relasjoner, og klarer å sammarbeide med mange forksjellige menensker i ulike settninger(leker).

Har leker som er morsome, slik at det skaper aktivitetsglede og motivasjon under øktene. Samt aktivitetsglede de kan ta med vidre i livet.

Passer på at flere av lekene har god aktivering, slik at barna får delta og lære mest mulig selv. Tar lekene ute, for å variere miljø, slik at de blir vant til å være aktive i ulike miljøer.

11

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 13 mars 13:00-14:00

 

 

Ute

Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.

Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

Øve mer på rutiner, slik at det blir bedre og bedre utover perioden. Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene. Har ulike type leker som utfordrer forskjellige grunnleggende bevegelser. Bytter på ulike leker, som har ulikt bevegelsesfokus. Dette gjør at de får progresjon samt utviklet mange forskjellige ferdigheter. Øker vanskelighetsgraden ved å ta lekene ute, for å variere miljø, slik at de blir vant til å være aktive i ulike miljøer.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser.

Har mange samarbeidsleker slik at de skaper gode relasjoner, og klarer å sammarbeide med mange forksjellige mennesker i ulike setringer (leker).

Har leker som er morsome, slik at det skaper aktivitetsglede og motivasjon under øktene. Samt aktivitetsglede de kan ta med vidre i livet.

Passer på at flere av lekene har god aktivering, slik at barna får delta og lære mest mulig selv. Tar lekene ute, for å variere miljø, slik at de blir vant til å være aktive i ulike miljøer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øktplan for uke 7.

 

Hvor: Idrettsbarnehagen i Kongsberg.

Hvem: Økta er for barnehagebarn på 5 år. Den er ledet av Aksel, Henny og Pia.

Når: 14 februar 2024. Økten varer i en time.

 

Utstyr: 20 baller

Mål: Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.  Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

 

 

Mål for perioden:

Lek og variert aktivitet som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.

Skape gode relasjoner og forbedre samarbeidsevnen.

 

Delmål: Fokusere på ulike leker som gir barna aktivitetsglede, og dermed gode forutsetninger for videre aktivitet i årene fremover.

 

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

 

 

7 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min

Innledning

 

Hvem har ballen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tante floke

 

 

 

 

Barna står i en ring. Ett barn er inne i ringen. Barna i ringen sender en ball bak ryggen til

hverandre. Når lederen sier stopp skal barnet inne i ringen gjette hvem som har ballen. Gjetter

han/hun riktig bytter han/hun plass med den som hadde ballen.

 

 

 

 

 

Barna står i en ring og holder hverandre i hendene. En av dem er utenfor og skal ikke se hva de andre gjør. Barna i ringen floker seg uten å slippe i hendene. Når de er ferdige, roper de: «Tante floke!” Nå skal den som er tante floke prøve å løse de ut igjen, uten at de slipper taket i hverandre.

 

 

Den er også bra for samarbeid ettersom barna må samarbeide for å kunne sende ballen rundt. Dette får frem god oppførsel gjennom samarbeid, noe som skaper gode relasjoner. Leken er også morsom å skaper aktivitetsglede.

 

 

 

 

Denne leken åpner opp for kreativitet og selvstendig tenkning. Dette er stimulerer barnas utvikling. Den krever også samarbeid for at leken skal fungere, noe som igjen fører til relasjonsbygging. I tillegg er leken morsom, og fører til aktivitetsglede.

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare kombinert med induktiv åpen oppgavestyrt metode.

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoveddel

 

Lenke sisten evt parsisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hviskeleken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haien kommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke kast søppel i min hage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauk og due, hvis tid/backupp hvis noen leker ikke fungerer.

 

 

 

 

 

 

 

En person starter å ha den. Når den tar en annen person må de holde hverandre i henda, og samarbeide for å ta nye. Lenken blir derfor lengre og lengre, jo flere som blir tatt. Det er bare de ytterste som kan ta andre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En finner på hva som skal hviskes, og hvisket dette inn i øret på sidemannen. Så blir det hvisket videre til alle rundt i sirkelen, for til slutt å ende opp hos sistemann som sier det dem hørte høyt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et barn er hai og står på et avgrenset område i midten av "havet". De andre barna deles opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne. VI sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt haien. Vi roper plutselig "haien kommer" og da skal haien ta så mange fisker han kan mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne. Barna som blir tatt blir til haier.

 

 

 

 

Deler barna inn i to lag. De får vær sin halvdel av banen. Vi legger ut like mange baller på hver side. Barna skal få vekk baller fra sin side over til den andre siden. De som har færrest baller når tiden er ute har vunnet. Hver runde er ca 5 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En starter som hauk, og en starter som duemor. Resten er duer. Hauken står i midten, duemor står på den ene siden, men duene står på den andre siden. Så roper duemor "Alle mine duer kom hjem fra fjellet". Duene svarer: "nei vi tørr ikke". Duemor sier "hvorfor ikke det". Duene svarer "fordi hauke tar oss". Duemor sier da "kom allikevel". Da skal duene springe fra startlinja og over til duemor mens de prøver å ikke bli tatt av hauken. Hvis man blir tatt av hauken, blir man selv hauk. Man skal da prøve å ta de andre duene som er igjen. Leken er over når det kun er en due igjen.

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Den er også bra for samarbeid ettersom barna må samarbeide for å kunne løpe og ta de andre. Dette får frem god oppførsel gjennom samarbeid, noe som skaper gode relasjoner. Leken er også morsom å skaper aktivitetsglede. Alle deltar, det blir derfor god aktivisering.

 

 

 

 

Har denne leken fordi man er 100% avhengig av samarbeid, for at den skal fungere.  Leken er også morsom, slik at det blir god engasjemang. Har også en litt roligere lek, slik at barna får slappet av, før de skal løpe igjen i neste lek.

 

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Leken er også morsom å skaper aktivitetsglede. Alle deltar, det blir derfor god aktivisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Den er også bra for samarbeid ettersom barna må samarbeide for å få vekk ballene. Leken er også morsom å skaper aktivitetsglede. Alle deltar, det blir derfor god aktivisering. Tar denne leken nå, siden den har noe lavere intensitet, slik at barna ikke blir utslitt.

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Den er også bra for samarbeid ettersom haukene må samarbeide for å ta duene. Leken er også morsom å skaper aktivitetsglede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare kombinert med induktiv åpen oppgavestyrt metode.

(siden de kan være litt kreative med hvordan de vil transportere ballene over til motsatt side.)

 

 

 

 

 

 

 

  

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min

Avslutning

 

Oppsummering i ring

 

 

 

 

Vi samles i ring. Vi forklarer barna at vi er ferdig med økta/lekene nå. Så spør vi om hva de syntes med økta, om den var bra osv. i tillegg til hva de vil leke neste gang. Så sier vi hva vi syntes var bra, og nevner en ting vi ønsker til neste gang. For eksempel: prøve å bare holde oss innenfor den oppstrekte banen.

 

 

Dette gjøre slik at barna blir tryggere på oss. Smales i ring/tjukkas for å skape faste rutiner. Forklarer hva som skal skje fremover. Samtidig setter vi noen forventninger til dem, samtidig som vi lar dem komme meg egne finspill.

 

 

Forklare

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar