Aktive Lokalsamfunn

søndag 25. februar 2024

periodeplan uke 6-11, Kif, jenter 13, Hanna

 Periodeplan uke 6-11, Klubb/gruppe, Navn

 

Klubb: kif

Gruppe: jenter 13

Navn: Hanna 

 

 

Mål for perioden: målet for denne perioden er å bygge videre på det vi har klart å skape før og etter jul, men mer fokus på å holde ballen i laget og veggspill, i tillegg begynne å forberede jentene for utesesongen, fordi det er første gang de skal spille 11'er fotball.

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

6

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Ta enkle valg på banen som gjør at laget klarer å holde ballen i laget og fortsette med å få bevegelse i jentene uten ball slik at de kan være med å hjelp den som er i en pressa situasjon 

Progresjonen gjennom de siste øktene har vært stor, legger på litt flere elementer på øvelsene som de må huske på for å fortsette denne progresjonen 

Ønsker å fortsette å jobbe mot de samme målene vi hadde før jul. Gjennom de siste treningene har jeg og de andre trenerne sett ekstrem stor progresjon. Vil derfor fortsette å jobbe mot dette, men øke vanskelighetsgraden på øvelsene slik at jentene blir nødt til å ta med seg de vi har lært, men også forbedre det fordi det vil bli enda dårligere tid og de vil raskere bli puttet i pressa situasjoner 

7

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Fortsette med samme temaer denne uka 

Skal se om jentene har tatt til seg det vi snakket om på forrige økt og se om de er flinkere til å vise seg som pasningsmuligheter og bevege seg for å hjelpe laget 

Skal gjennomføre mye av de samme øvelsene denne uka for å se om det vi trener på faktisk blir bedre og er blitt en vane i spillet til jentene 

8

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Snakke med jentene om veggspill og bruke øvelsene til å vise jentene hvordan de kan få det med i spillet sitt 

Se om spillet flyter lettere og de bruker de tingene vi har lært å for å gjøre spillet bedre og lettere for seg selv og laget, men også ha fokus på veggspill og se hvordan de tar til seg det 

Dette temaet er viktig å prøve å legge til i spillet, i futsal der man har dårlig tid og det er intenst, men i tillegg til at man kan dra disse elementene til ordinær fotball.

9

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Ha fokus på de samme temaene

Fortsette å ha fokus på veggspill, har bare en trening med jentene i uka så er viktig at det blir fokus på det slik at de faktisk lærer seg det

Se hvordan de implementerer veggspill inn i spillet deres 

11

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Fortsetter med samme temaet denne uka 

Fortsette å se på jentene om de husker det vi trener på uten at jeg minner dem på det hele tiden, men det går mer på automatikk. Men skal også stoppe spillet hvis det er situasjoner der de kunne gjort andre valg eller bare for å fortelle dem at det de gjør nå er veldig bra. 

På grunn av at jentene har så få treninger ønsker jeg å ha fokus på mye av det samme i hele perioden slik at vi får øvd mye på det og på den måten blir jentene mer selvsikre på banen og klarer å se gode muligheter og spillet får mer flyt 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar