Aktive Lokalsamfunn

søndag 4. februar 2024

Øktplan uke 6 - SFO

 Økt plan for uke 6
 

Hva: Basketball     

Hvor: Vestfossen

Hvem: 2.klasse på SFO 

Når: 

 

15-16:30 (1,5 time)

 

Vi planlegger kun til 1 time og 15 min (vi må avslutte litt før, fordi det kommer ett håndball lag 16:30)

 

Utstyr: Basketballer, vester og kjegler

Mål: Gradvis bygge ballfølelse og kontroll, og beherske nye ferdigheter innenfor idretten

 
 
Delmål - kjenne på en individuell mestring og progresjon fra starten av økta til slutten av økta.
 
 
 
 

Tid 1 time 15 min

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

                    

 

 

5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G DEL

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S DEL

15 min

INNLEDNING

 

 

Introduksjon av nytt tema og mål - Hva er basketball? Har noen spilt det før?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauk og due med basketball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haien kommer med basketball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi starter med å samle barna på den gule streken, og bruker dermed litt tid på å introdusere hva målet for timen er. Vi skal forklare litt kort om hva basketball er, og forklare litt hva vi har tenkt til å gjennomføre denne timen. 

 

 

 

 

Vi starter med å forklare reglene i plenum grunnet ikke alle kan reglene fra før av. Deretter etter som det er forstått, velger vi ut 3 hauker og en duemor. Haukene blir tildelt vester, duemoren går til den ene kortsiden, mens resten av barna går til den andre kortsiden. Deretter før alle barna, uten om haukene og duemor, hver sin basketball, som de skal ha kontroll på hver gang de skal over på den andre siden. Hvis haukene greier å slå vekk ballene til de andre barna, blir barna også hauker med de andre haukene. Til slutt vil det stå igjen én igjen, og den har vunnet

 

 

 

 

 

 

Vi starter med å utpeke 3 som skal være hai, mens resten blir delt inn i 4 lag som står i en firkant rundt haiene.

Gruppene går sammen og velger hvert sitt lagnavn, og får utdelt hver sin basketball.

Når Maren og Christian (vi) roper ut ett og ett lagnavn, så løper det laget vi roper opp, i sirkel rundt haiene.

Da vi roper "haien kommer!" er det om å gjøre å komme seg så kjapt som mulig til sitt eget hjørne, uten å bli tatt. Blir de tatt, blir de hai, og sånn fortsetter det helt til det er én eller ingen igjen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette gjennomfører vi slik at barna vet hva denne økta skal handle om, og forstå hva målene de skal jobbe mot er 

 

 

 

 

 

 

 

Er en morsom lek vi har hatt mye med barna, og som de gjerne ønsker å ha hver eneste gang vi har økt med de. 

 

Denne leken vil også være med på å forbedre mer ballkontroll for barna, som vil gjøre det gøyere for dem videre i økta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er også en veldig morsom og engasjerende lek barna er glade i. De ønsket denne igjen, og da tenkte vi at det passet bra å ha den nå med basketball i tillegg, fordi det vil gjøre det litt vanskeligere for dem

 

Leken vil derfor være med på å bygge enda mer ballkontroll, og de vil mest sannsynlig finne ut hvordan de skal håndtere ballen på best mulig måte, som fører til mestring og progresjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

 

Fordi vi forklarer først en oppgave som elvene skal fullføre, også er det opp til dem hvordan de utfører oppgaven best mulig, så lenge de følger instruksene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

 

Fordi vi forklarer først en oppgave som elvene skal fullføre, også er det opp til dem hvordan de utfører oppgaven best mulig, så lenge de følger instruksene

 

 

 

 

20 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min

HOVEDDEL

 

 

 

Stafett med basketball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill

 

 

 

 

 

 

Vi deler gruppa inn i 2 og 2, der de skal fra den ene langsiden og nesten over til den andre, gjennomføre ulike øvelser og konkurranser på veien med basketballen, der noe skal være ganske enkelt, men også noe som er litt mer krevende for å øke litt i progresjon. Dette blir en konkurranse mellom lagene, noe barna syns er veldig gøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi deler mest sannsynlig gruppa inn i 2 lag, fordi på slutten av økta er det såpas få barn igjen, som gjør det vanskelig hvis vi skulle hatt flere lag. Dermed forklarer vi enkle spilleregler for barna, og sørger for at de forstår hva de skal gjøre før vi starter. Her vil vi sørge for at alle skal være like mye delaktige, og at alle får muligheten til å prøve å kaste litt i kurven.

 

 

 

 

 

Dette er en relativt ny og kreativ lek vi har hatt lite med barna før, for å variere, slik at de ikke blir lei, og kan lære nye ting.

 

Det er en morsom og lærerik stafett der barna må samarbeide for å finne ut hvordan de skal løse det, og de vil begge mer ballfølelse og kontroll, og mestring innad i laget

 

 

 

 

 

Vi skal ha spill fordi dette har vært et stort ønske fra barna. Ved å ha spill i slutten av økta vil vi også kunne se barnas utvikling og progresjon, og med tanke på at dette er en øvelse som er veldig konkurransepreget, vil det skape mye glede og mestring underveis. 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

 

Fordi vi forklarer først en oppgave som elvene skal fullføre, også er det opp til dem hvordan de utfører oppgaven best mulig, så lenge de følger instruksene

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

 

Fordi vi forklarer først en oppgave som elvene skal fullføre, også er det opp til dem hvordan de utfører oppgaven best mulig, så lenge de følger instruksene

 

 

                     

 

 

5 min

AVSLUTNING

 

 

Rydding og oppsummering

 

 

 

Først rydder vi vekk det som blir brukt av utstyr, og det gjør vi ved at de tar en ting hver. Deretter samles vi på den gule linja og gjennomfører en liten oppsummering av økta. Da vil vi gjerne spørre barna om de har tilbake meldinger, både positive og negative, også kommer de til å svare, og komme med tilbakemeldinger om hva de syns om økta

 

 

 

Dette gir oss en indikasjon på hva vi gjør bra, og eventuelle justeringer vi kan gjøre for å gjøre det enda bedre en annen gang, selv om dette er siste økta for SFO for denne perioden

 

Samtidig vil det at de kan kunne komme med innspill og tanker underveis, holde de mer motiverte og de får kjenne på at de får lov til å være med å bestemme litt videre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar