Aktive Lokalsamfunn

torsdag 11. januar 2024

Periodeplan uke 1 til 5, Idrettsbarnehagen, Aksel

 Periodeplan uke 1 til 5, Idrettsbarnehagen, Aksel

 

Mål for perioden:

Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha fokus på oppførsel mot hverandre og regler, gjennom leker med fokus på fairplay.

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

1

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 3 jan 13:00-14:00

 

 

Inne

Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha fokus på oppførsel mot hverandre og regler, gjennom leker med fokus på fairplay.

Øve mer på rutiner. Har fokus på å følge regler, samt konsekvener av å aktivt bryte regler.  Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Putter inn leker som krever at barna tenker på hvordan de oppfører seg og at de skal følge regler. Samtidig gjør lekene at dette blir gøy å øve på. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid og fair play. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy.

2

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 10 jan 13:00-14:00

 

 

Inne

Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha fokus på oppførsel mot hverandre og regler, gjennom leker med fokus på fairplay.

Øve mer på rutiner. Har fokus på å følge regler, samt konsekvener av å aktivt bryte regler.  Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser. Putter inn leker som krever at barna tenker på hvordan de oppfører seg og at de skal følge regler. Samtidig gjør lekene at dette blir gøy å øve på. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid og fair play. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy.

3

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 17 jan 13:00-14:00

 

 

Inne

Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha fokus på oppførsel mot hverandre og regler, gjennom leker med fokus på fairplay.

Øve mer på rutiner. Har fokus på å følge regler, samt konsekvener av å aktivt bryte regler.  Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene.

 

Øker vanskelighetsgraden utover i øktene ved å ta leker som har noen flere regler som de må forholde seg til. Samt passer på å endre lekene til å kreve mer sammarbeid/god oppførsel for å lykkes.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser.

 

 

øker vanskeligheten på lekene ved å ta leker som krever at barna tenker på hvordan de oppfører seg og at de skal følge regler, for at leken skal fungere. Samtidig gjør lekene at dette blir gøy å øve på. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid og fair play. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy.

4

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 24 jan 13:00-14:00

 

 

Ute

Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha fokus på oppførsel mot hverandre og regler, gjennom leker med fokus på fairplay.

Øve mer på rutiner. Har fokus på å følge regler, samt konsekvener av å aktivt bryte regler.  Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene.

 

Øker vanskelighetsgraden utover i øktene ved å ta leker som har noen flere regler som de må forholde seg til. Samt passer på å endre lekene til å kreve mer sammarbeid/god oppførsel for å lykkes.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser.

 

 

øker vanskeligheten på lekene ved å ta leker som krever at barna tenker på hvordan de oppfører seg og at de skal følge regler, for at leken skal fungere. Samtidig gjør lekene at dette blir gøy å øve på. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid og fair play. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy.

5

 

 

 

Idrettsparken barnehage

 

Onsdag 31 jan 13:00-14:00

 

 

Ute

Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha fokus på oppførsel mot hverandre og regler, gjennom leker med fokus på fairplay.

Øve mer på rutiner. Har fokus på å følge regler, samt konsekvener av å aktivt bryte regler.  Har leker som setter fokus på god oppførsel og sammarbeid. Dette øker vanskelighetsgraden på lekene.

 

Øker vanskelighetsgraden utover i øktene ved  å ta leker som har noen flere regler som de må forholde seg til. Samt passer på å endre lekene til å kreve mer sammarbeid/god oppførsel for å lykkes.

Øver mer på rutiner, slik at de blir bedre for hver gang, og at dette skaper en trygghet.  Har ulike leker for å sikre at barna får vært fysisk aktive, og dekket mage forksjellige grunnleggende bevegelser.

 

 

øker vanskeligheten på lekene ved å ta leker som krever at barna tenker på hvordan de oppfører seg og at de skal følge regler, for at leken skal fungere. Samtidig gjør lekene at dette blir gøy å øve på. Har også samarbeids leker, for at de skal lære viktigheten av samarbeid og fair play. Passer på å ha utfordrene, men morsomme leker for at de skal utvikle seg. Har også morsomme leker fordi de skal ha det gøy.

 

Øktplan for uke 1

Hva

 

Hvor: Idrettsbarnehagen i Kongsberg.

Hvem: Økta er for barnehagebarn på 5 år. Den er ledet av Aksel, Henny og Pia.

Når: 3 januar 2024. Økten varer i en time.

 

Utstyr: 10 baller. 10 erte poser. 15 kjegler.

Mål: Lek og variert aktivitet som fører til god utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Ha fokus på oppførsel mot hverandre og regler, gjennom leker med fokus på fairplay.

Delmål: Fokusere på ulike leker som gir aktivitetsglede, og fremme god oppførsel gjennom dette.

 

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min

Innledning

 

Kaste ball i ring der man sier forskjellige ting de liker.

 

 

 

 

 

 

Balltog

 

 

Lager en sirkel. Aksel starter med å si navnet til personen han skal kaste til. Slik fortsetter det. Etter alle har fått ballen minst en gang. Så endrer vi til å si vår favoritting og gjøre også kaste ballen vidre. Tar andre temaer etter hvert.

 

 

For at vi skal bli bedre kjent, på en effektiv og morsom måte. Barna lærer hva de forskjellige liker, og at vi alle liker forksjellige ting og er ulike.

 

 

 

Denne leken krever 100% sammarbeid og at alle følger reglene for at dette skal fungere. Dette er en god måte å trene på feirplay på samtidg som det er en lek og litt morsomt.

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare kombinert med induktiv åpen oppgavestyrt metode.

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

  

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

Hoveddel

 

Do stiv heks

 

 

 

 

 

 

 

 


Ikke kast søppel i min hage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongen befaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke sisten

 

 

 

 

 

 

2-3 personer blir valgt til å være heks (gjør flere til heks ved behov underveis). De får gul vest. Heksene skal "ta" de andre deltagerne. (som sisten). Når man blir tatt må sette seg på huk med den ene armen opp. . Når heksene har tatt en person fortsetter de å prøve å ta flere. De som er tatt kan bli befridd ved at deltagere som ikke er "tatt" tar tak i armen deres og "drar i dospaken". Da er de fri og kan fortsette.

 

 

Deler barna inn i to lag. De får vær sin halvdel av banen. Vi legger ut like mange baller på hver side. Barna skal få vekk baller fra sin side over til den andre siden. De som har færrest baller når tiden er ute har vunnet. Hver runde er ca 5 min.

 

 

 

 
En person velges ut til å være konge. Kongen sier hva de andre skal gjøre. Men det er bare når kommandoen starter med kongen befaler at de andre skal gjøre det de blir bedt om. Hvis kongen kun sier: «stå på ett ben!», så skal alle stå stille. Men om kommandoen er: «kongen befaler: stå på ett ben!», så skal alle utføre bevegelsen. Vi bytterpå hvem som blir kongen. Ingen blir ute.

 

 

 
En person starter å ha den. Når den tar en annen person må de holde hverandre i henda, og sammarbeide for å ta nye. Lenken blir derfor lengre og lengre, jo flere som blir tatt. Det er bare de ytterste som kan ta andre. 

 

 

Har denne øvelsen fordi barn får øvd på forksjellige bevegelser samt koordinasjon.

Det fremmer også sammarbeid og fairplay  ettersom barna må hjelpe hverandre for å bli befridd, og må følge beskjeder på hvordan man skal befri. 

 


Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Den er også bra for sammarbeid ettersom barna må samarbeide for

 

 

 

 

 

 


Lærer å høre på hverandre og følge beskjeder, noe som går under fairplay. Gjør dette i lek, slik at de har det morsomt samtid som vi trener på dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har denne leken fordi den fremmer grunnleggende bevegelser. Den er også bra for sammarbeid ettersom barna må samarbeide for å kunne løpe og ta de andre. Dette får frem god oppførsel gjennom samarbeid, noe som igjen er bra for fairplay.

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare kombinert med induktiv åpen oppgavestyrt metode.

(siden de kan være litt kreative med hvordan de vil transportere ballene over til motsatt side.)

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

5 min

Avslutning

 

Oppsumering i ring

 

 

 

Vi samles i ring. Vi forklarer barna at vi er ferdig med økta/lekene nå. Så spør vi om hva de syntes med økta, om den var bra osv. i tillegg til hva de vil leke neste gang. Så sier vi hva vi syntes var bra, og nevner en ting vi ønsker til neste gang. For eksempel: prøve å bare holde oss innenfor den opstrekete banen.

 

Dette gjøre slik at barna blir tryggere på oss. Smales i ring/tjukkas for å skape faste rutiner. Forklarer hva som skal skje fremover. Samtidig setter vi noen forventninger til dem, samtidg som vi lar dem komme meg egne finspill.

Forklare

 


5 kommentarer:

 1. Kommentar til økt 10. Uke 1.
  Denne økten hadde jeg alene siden Henny og Pia ikke kunne. Jeg hadde aktivitet inne i gymsalen til barnehagen. Vi gjennomførte de planlagte lekene, bortsett fra lenkelisten som vi ikke rakk. Jeg startet med balling, fordi det var noen nye barn i gruppa, kombinert med at det var lenge siden vi hadde møttes sist pga ferien. Etter dette samlet jeg dem på tjukkasen for å snakke litt om hva fair play var. Før vi startet med Do stiv heks. ( Før vi startet aktiviteter, og når jeg skulle bytte aktiviteter fikk jeg alle barna til å samles på tjukkasen, for å holde på faste rutiner.) Do stiv heks, syntes barna var veldig morsomt, siden det var en ny vri på en kjent lek. Jeg la stort fokus på at man måtte følge reglene og befri riktig, noe alle barna gjorde så det var veldig bra. Så gikk vi over til ikke kast søppel i min hage, som var en ny lek. Denne falt også i smak og barna lo, var ivrige og opplevde mestring. På starten ble baller kastet litt høyt i luften, og en fikk ball i ansiktet. Det ble derfor bare lov å trille ballene lags bakken, noe barna gjorde. Så hadde vi kongen befaler, for å øve på å høre etter beskjeder samtidg som vi hadde det morsomt. barna likte det, jeg startet og være kongen. også kunne barna rekke opp hånden og bli den nye kongen. Dette var for å gi dem mulighet til å bestemme selv også. Til slutt samles vi i ring, der jeg spurte dem om hva fair play var, noen hadde misforstått og trodde det var en lek. Så jeg forklarte det igjen. Tror det trengs og snakkes enda mer om, for at de skal forstå helt hva det er, men det er start. Så spurte jeg om hva de likte med økta, før jeg sa litt om hvordan det hadde gått i dag. Skrøt av dem. Så spurte jeg om leker de vill ha neste gang, så de får lov å være med å bestemme litt. Alt i alt var det en vellykket økt.

  SvarSlett
 2. Kommentar til økt 11. Uke 2.
  Denne økten hadde jeg å Henny sammen inne i gymsalen. Det fungerte å være to, fordi da ble det lettere og forklare leker samtidg som vi kunne vise. i tillegg kunne en holde aktivitet i gang, mens den andre kunne motivere barna som ikke ville være med til tider, selv om neste alle var helt med hele tiden. Vi sammarbeidet bra, og det ble en god økt. Vi hadde ballring så barna skulle bli bedre kjent med Henny og motsatt. I tillegg var det noen nye barn, så det var en god måte å ble kjent på for å skape trygghet for de nye. Så hadde vi dostivheks, og dette gikk veldig bra. I midten rope vi frys, og alle barna frøys. dette var en effektiv måte til å få barna til å være stille, følge beskjeder samtidg som det blir litt "lek" ut av det. Så forklarte vi fairplay igjen, og så at det var viktig å oppføre seg pent og følge regler. så startet vi opp leken igjen. Så fikk vi alle barna til å samles på tjukkas igjen for å opprettholde rutiner. etter det hadde vi ikke kast søppel i min hage, noe barna like. De var ivrige og ga alt, noe som var fint å se. Så hadde vi lenkelisten, for å få inn mer samarbeid, noe som igjen stiller krav til fair Play. dette gikk veldig fint, barna lo og opplevde mestring. Så samlet vi oss på tjukkasen for å oppsummere økten, og at barna fikk komme med innspill til neste gang. Jeg merker det er litt forskjellig modenhet på barna, og derfor forksjellige nivå på noen av aktivitetene. dette gjør at noen ikke vil delta til tider. det er heldigvis ikke så ofte/mange, og de blir med etter litt oppmuntring. Vi skal derfor prøve å fokusere på at alle barna føler seg like godt sett fremover. Alt i alt var det en fin økt.

  SvarSlett
 3. Kommentar til økt 12. Uke 3.
  Denne økten hadde vi inne. Denne gangen var alle tre der Pia, Henny og meg. Vi måtte endre litt på den originale planen ettersom vi fikk nye barn fra en annen gruppe, vi ikke kjente til. Vi brukte derfor litt lengre tid på ballring, for å bli bedre skjent og bygge opp relasjon. Så forklarte vi hva fair play var til dem. Etter dette hadde vi ikke kast søppel i min hage. Det fungerte fint å være tre, for da kunne den ene fordele baller på hver side, mens to forklarte leken og delte inn i lag. Vi var tydelige på at man måtte følge reglene, samt være snille med hvernadre når vi lekte. Og at dette var fair play. Leken gikk bra for seg, og barna hadde det morsomt. Etter det samlet vi oss på tjukkasen for å holde på rutinene. Vi merket at barna var slitne, derfor valgte vi å ha hviskeleken, for å ta det litt med ro. VI forklarte hviskeleken og viste den. Pia startet med ordet, barna syntes dette var spennende og satt fint i ringen, og hvisket lavt. De fulgte altså reglene. Vi hadde det også moro med hvor forskjellig startordet og sluttordet var. Så hadde vi kongen befaler, og alle barna som ville være konge fikk lov til det hvis de rakk opp hånden. Det gikk altså på tur. Denne leken fungerte veldig bra og de tok beskjedene kongen ga. Til slutt samlet vi oss ved tjukkasen for å snakke om hvordan økten var, og hva som var bra, og hva vi kan trene mer på. Så fikk de komme med inspill til neste gang, i form av å si hva de syntes var gøy. En ting jeg satt igjen med etter økten er at siden det var nye barn, var det litt vanskelig å huske navnene. Jeg merket derfor at hvis man skulle gi beskjed til et enkelt barn tok de ikke til seg beskjeden like godt hvis man ikke brukte navnet deres. Totalt sett gikk økta bra.

  SvarSlett
 4. Kommentar til økt 13. Uke 4.
  Denne økten var vi ute. Vi var på kunstgressbanen. Både Pia, Henny og jeg var der. Denne gangen kom de barna vi har hatt mye før. De var bare færre enn de pleier. Vi droppet derfor ballring ettersom vi har godt det så mange ganger. Derreter repeterte vi hva fair play er. Så hadde vi balltog dette falt i smak. først hadde vi en rekke. så hadde vi to rekker med konkuranse. barna ble engasjerte av dette, samtig måtte de følge reglene og sammarbeide for å klare leken. Dette var derfor en fin måte å øve inn fair play på. så hadde vi dostivheks. Her repeterte vi reglene og delte inn banen. Barna var velig flinke til å holde seg innafor området. Dette er stor progresjon fra ukene før, når vi var ute. Da var det fort at de løp utenfor. Etterpå hadde vi fiskeleken, etter forslag fra noen av barna ved tidligere økter. Dette var fint for å roe litt ned ettersom barna ble litt slitne. Barna fulgte beskjeder og hadde det morsomt. De opplevde å bli sett, ved at man sa ting de hadde på seg, og at feks "alle som har rosa lue skal sitte" osv. De fulgte også beskjeder og viste god fair play. Til slutt hadde vi at barna skulle gå over gulvet som forekjellige ting istedenfor ikke kast søppel i min hage. Dette ble bestemt på stedet, ettersom det hadde vært vannskelig å leke ikke kast søppel i min hage, siden området var så åpent, og ballene ville gått overalt. Dette syntes barna var morsomt, og de opplevde at de kunne være kreative. Til slutt hadde vi ring, der vi snakket om økten. Når det kommer til rutinene hadde vi ring vi samlet oss i, samt at de skulle stå langs streken på noen av aktivitetene/forklaringene. Dette gjorde det lett og forklare og ha kontroll på barna, så det er en god rutine. I tillegg brukte vi frys når vi skulle gi beskjeder under leken/bytte hvem som skulle ha den osv. Dette var de flinke på, og det ble litt lek av å følge instruksjon/beskjed. Alt i alt var den en vellykket økt.  SvarSlett
 5. Kommentar til økt 14. Uke 5.
  Denne økten var ute. Jeg var på kunstgressbanen. jeg hadde økten alene, og Eivind kom for å observere. Denne gangen kom de barna vi har hatt mye før. De var relativt få. Vi repeterte hva fair play var, og jeg fikk barna til å forklare det til meg. Dette fikk de til, så det var stor progresjon. Barn var slitne og noen bar halvsyke, derfor måtte jeg sette ned aktivitetsnivået litt. Jeg tok derfor kortere tid med do sisten, og dansesisten. Istedenfor tok jeg lengre rolige leker. I lekene hadde vi fokus på sammarbeid, følging av regler og god oppførsel. Jeg stoppet opp lekene noen ganger, når reglene begynte å skli litt ut. Dette var en fin måte å øve og bli bevist på fairplay i praksis. Barna opplevde mestring og hadde det gøy under aktivitetene. Jeg var engasjert i timen, og engasjerte barna og da de ros. I tillegg var jeg med på en del av lekene, for å få opp engasjemanget.
  I tillegg brukte vi frys når vi skulle gi beskjeder under leken/bytte hvem som skulle ha den osv. Dette var de flinke på, og det ble litt lek av å følge instruksjon/beskjed. Det som var litt krevende denne økten, var at barna var litt ufokuserte noen ganger, og hadde mye på hjertet. Jeg måtte derfor jobbe med at de ikke skulle snakke oppå hverandre, spesielt i avsluttningssringen. Dette karte heg ved å være litt streng å si at man måtte rekke opp hånden. Noe de gjorde. Det var en vellykket økt.

  SvarSlett