Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 16. januar 2024

periodeplan uke 1-5, kif jenter 13, Hanna

 Periodeplan uke 1-5

 

Klubb: kif

Gruppe: jenter 13

Navn: Hanna 

 

 

Mål for perioden: målet for denne perioden er å bygge videre på det vi klarte å skape før jul, men også legge mer vekt å angrepsspillet for at jentene kan skape mer rom og gjøre det lettere for dem selv og laget. 

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

1

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Ta enkle valg på banen som gjør at laget klarer å holde ballen i laget og fortsette med å få bevegelse i jentene uten ball slik at de kan være med å hjelp den som er i en pressa situasjon 

Progresjonen gjennom de siste øktene har vært stor, men nå skrur jeg opp vanskelighetsgraden og det er første trening etter jul så de må finne litt tilbake til nivået de satt før jul 

Ønsker å fortsette å jobbe mot de samme målene vi hadde før jul. Gjennom de siste treningene har jeg og de andre trenerne sett ekstrem stor progresjon. Vil derfor fortsette å jobbe mot dette, men øke vanskelighetsgraden på øvelsene slik at jentene blir nødt til å ta med seg de vi har lært, men også forbedre det fordi det vil bli enda dårligere tid og de vil raskere bli puttet i pressa situasjoner 

2

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Fortsette med samme temaer denne uka som i uke 1 

Skal se om jentene har tatt til seg det vi snakket om på forrige økt og se om de er flinkere til å vise seg som pasningsmuligheter og bevege seg for å hjelpe laget 

Skal gjennomføre mye av de samme øvelsene denne uka for å se om det vi trener på faktisk blir bedre og begynner å bli en vane i spillet til jentene 

3

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Fortsetter med samme temaer som de to forrige ukene, men også fokus på stemmebruk og navn 

Se om spillet flyter lettere og de bruker de tingene vi har lært å for å gjøre spillet bedre og lettere for seg selv og laget 

Dette temaet er viktig å terpe mye på, spesielt i futsal der man har dårlig tid og det er intenst, i tillegg til at man kan dra disse elementene til ordinær fotball. Jentene er veldig stille på banen, med mer stemmebruk vil de også kunne hjelpe hverandre i større grad fordi de sier hvor de er og at de er ledige

4

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Ha fokus på de samme temaene, men begynne å ha mer fokus på enkle valg og bevegelser i angrepsspillet 

Øktene før jul hadde veldig god progresjon, så det samme tema gjennom tre uker vil gjøre at det begynner å sitte ganske godt hos jentene, og dermed kan vi ta spillet deres et hakk videre

For å ta spillet til jentene et hakk videre skal angrepsspillet også komme mer i fokus, med hvordan man en burde strekke laget, og den som har ballen bør trekke på seg en siller før de sentrer for å skape et slags overtall

5

 

 

 

Tislegård, 18:30-20:00

Søndag

Fortsetter med samme temaet denne uka 

Fortsette å se på jentene om de husker det vi trener på uten at jeg minner dem på det hele tiden, men det går mer på automatikk. Men skal også stoppe spillet og vise hvordan de kan bygge opp et angrep ved å bruke jentene når jeg forklarer 

På grunn av at jentene har så få treninger ønsker jeg å ha fokus på mye av det samme i hele perioden slik at vi får øvd mye på det og på den måten blir jentene mer selvsikre på banen og klarer å se gode muligheter og spillet får mer flyt 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar