Aktive Lokalsamfunn

onsdag 15. april 2015

Tilbakemelding IL Skrim Bredde

Tilbakemelding Nivå 2:
Prosjektnivå – I hvilken grad oppfatter klubben dette som verdifull tilskudd til sine utøvere. Hva har vært bra og hva kunne vært tenkt endret. Vil vi bruke disse tilbakemeldingene inn i neste skoleår. Tilbakemeldingene har vil være basis for nevnte møte i mai/juni.

IL Skrim breddehåndball er svært fornøyd med gjennomføringen av prosjektet "Sammen om ungdomsløftet" sesongen 2014/15. Vi hadde litt innkjøringsutfordringer i starten, med hvilket lag hvilke elev skulle ha, men det gikk seg til ganske raskt.  Vi har vært heldige og har hatt fem initiativrike og flinke jenter som gjennom sesongen har fulgt hvert sitt lag. Dette er en ressurs for håndballgruppa, det er det ingen tvil om. Jentene har vært godt forberedt, planlagt gode økter og hatt gode samarbeidsevner i rollen som ansvarlig trener en økt i uka. De har tatt inn nye og varierte øvelser og metoder i treningsøktene. Dette har vært lærerikt for både håndballspillerne og hovedtrenerne til de respektive lagene. Idrettslinjeelevene har opptrådt som gode forbilder og hatt god kontakt med spillerne på lagene de har trent.


Vi har en jevn økning av spillere i breddehåndball og behovet for flere dyktige trenere øker. Vi ser på dette prosjektet som en mulighet for å få våre eldste jenter (elever ved idrettslinja) interessert i å ta treneroppgaver for breddehåndball på sikt. Flere av jentene som er med i prosjektet i år uttrykker at de ønsker å bidra videre i IL Skrim breddehåndball på trenersiden om de fortsetter å bo i Kongsberg. Dette er veldig bra!

Det har vært god kommunikasjon mellom elvene og meg som kontaktperson for IL Skrim breddehåndball gjennom denne sesongen. Elevene har respondert de gangene jeg har henvendt meg til dem. Det har også vært god kommunikasjon mellom håndballgruppa og de ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet (Geir). Åpenhet om positive og negative tilbakemeldinger gjennom perioden mener vi er avgjørende for at prosjektet blir vellykket. Vi kunne ønske oss noe mer tilbakemeldinger fra den læreren som følger opp elevene. Det kunne være fint å få høre hans/hennes vurdering av kvaliteten på øktene utfra de målene trenerutdanningen har. Hva er bra og hva er ikke så bra ut fra deres vurderingskriterier og mål? Hvilke forhold bør vi i håndballgruppa følge opp?


Totalt sett har dette vært svært positivt for IL Skrim breddehåndball. Vi ønsker å fortsette samarbeidet også neste sesong.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar